Solomon – Capitolul 20

Aceste versete din Cartea Proverbelor oferă o serie de sfaturi și învățături valoroase pentru viața de zi cu zi, punând accentul pe virtuți precum integritatea, înțelepciunea, autocontrolul și dreptatea.

Versetele încep cu o avertizare despre pericolele consumului excesiv de alcool și despre importanța respectului față de autoritate, în special față de rege. Se subliniază că autocontrolul este o calitate esențială, iar lipsa acestuia poate duce la probleme serioase.

Se vorbește și despre lene și consecințele sale negative. Lenea este prezentată ca o cale sigură spre sărăcie și eșec, în timp ce munca harnică și responsabilitatea sunt văzute ca virtuți care conduc la succes și satisfacție.

Un alt aspect important este valoarea adevărului și onestității. Se critică practicile incorecte în comerț, cum ar fi folosirea unor greutăți false pentru cântărire și se subliniază că înșelăciunea și minciuna sunt respinse de Dumnezeu.

Versetele mai vorbesc și despre importanța sfaturilor și planificării atente în luarea deciziilor. Se sugerează că planurile bine gândite și sfaturile înțelepte sunt esențiale pentru succes în orice întreprindere.

De asemenea, se abordează tema relațiilor interpersonale, subliniind importanța prieteniei adevărate și a loialității. Se sugerează că un prieten adevărat este rar și prețios, iar relațiile superficiale sau bazate pe interese nu sunt de dorit.

În concluzie, aceste versete din Cartea Proverbelor ne îndeamnă să trăim vieți echilibrate, să valorizăm înțelepciunea, să ne comportăm cu dreptate și integritate și să ne folosim cuvintele și acțiunile pentru a promova binele și a evita răul. Ele oferă sfaturi valoroase pentru a naviga complexitățile vieții cu grație și înțelepciune.

Solomon – Capitolul 20

 1. Un ocărâtor este vinul, un zurbagiu băutura îmbătătoare şi oricine se lasă ademenit nu este înţelept.
 2. Groaza pe care o insuflă regele este ca răcnetul leului; cel ce îl întărâtă păcătuieşte împotriva sa însuşi.
 3. Este o mare însuşire pentru om să se stăpânească de la ceartă şi tot nebunul se întărâtă.
 4. Toamna leneşul nu lucrează, iar când vine să culeagă rodul la seceriş, nimic nu află.
 5. O apă adâncă este sfatul în inima omului, iar omul deştept ştie s-o scoată.
 6. Mulţi oameni se laudă cu mărinimia, dar un prieten adevărat cine-l află?
 7. Omul drept umblă pe calea lui fără prihană; fericiţi sunt copiii care vin după el!
 8. Un rege care stă pe scaunul de judecată deosebeşte cu ochii lui orice faptă rea.
 9. Cine poate spune: Curăţit-am inima mea; sunt curat de păcat?
 10. Două feluri de greutăţi de cântărit şi de măsurat sunt urâciune înaintea Domnului.
 11. Copilul se dă pe faţă din lucrările lui, dacă purtarea lui este fără prihană şi dreaptă.
 12. Urechea care aude şi ochiul care vede, pe amândouă le-a zidit Domnul.
 13. Nu iubi somnul, ca să nu ajungi sărac; ţine ochii deschişi, numai aşa vei fi îndestulat de pâine.
 14. “Rău, rău!”, zice cumpărătorul, iar după ce pleacă se laudă.
 15. Chiar dacă ai aur şi pietre preţioase, dar o podoabă fără seamăn sunt buzele chibzuite.
 16. Ia-i haina şi fiindcă s-a pus chezaş pentru altul în locul celor străini, ia-l zălog.
 17. Bună e la gust pâinea agonisită cu înşelăciune, dar după aceea gura se umple de pietricele.
 18. Planurile se întăresc prin sfaturi; luptă-te cu luare aminte.
 19. Cine trădează taina umblă ca un defăimător şi nu te întovărăşi cu cel ce are mereu buzele deschise.
 20. Cel ce blesteamă pe tatăl său şi pe mama sa stinge sfeşnicul în mijlocul întunericului.
 21. O moştenire repede câştigată de la început, la urmă va fi fără binecuvântare.
 22. Nu spune: “Vreau să răsplătesc cu rău!” Nădăjduieşte în Domnul şi El iţi va veni în ajutor.
 23. Greutăţile nedrepte pentru cântărire sunt urâciune înaintea Domnului şi cântarele înşelătoare nu sunt decât un lucru rău.
 24. De Domnul sunt hotărâţi paşii omului, căci cum ar putea omul să priceapă calea lui?
 25. O cursă este pentru om să afierosească Domnului ceva în grabă şi după ce a făgăduit să-i pară rău.
 26. Un rege înţelept simte pe cei fără de lege şi lasă să treacă roata peste ei.
 27. Sufletul omului este un sfeşnic de la Domnul; el cercetează toate cămările trupului.
 28. Iubirea şi credinţa păzesc pe rege şi prin iubire îşi sprijină tronul său.
 29. Faima celor tineri este puterea lor şi podoaba celor bătrâni părul lor cărunt.
 30. Rănile sângeroase sunt un leac pentru cel răufăcător şi lovituri care pătrund până înlăuntrul trupului.

Citește și: Solomon – Capitolul 19

S-ar putea să-ți placă și...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *