Rugăciune către Sfântul Mucenic Fanurie

Rugăciune către Sfântul Mucenic Fanurie

Sfântul Mucenic Fanurie este unul dintre sfinții cunoscuți în Biserica Ortodoxă, în special în rândul credincioșilor greci. Cu toate că nu se cunosc multe detalii despre viața sa terestră, popularitatea sa a crescut datorită minunilor asociate cu el și a legendei descoperirii icoanei sale.

Icoana Sfântului Fanurie a fost descoperită în secolul al XIV-lea, în timpul lucrărilor de restaurare la o biserică din insula Rodos, Grecia. Pe această icoană erau reprezentate diferite scene din viața și martiriul său, iar la baza icoanei scria “Sfântul Fanurie”. Deși nu se cunoștea povestea sa, credincioșii au ajuns rapid să-l roage pe Sfântul Fanurie, în special în momente de nevoie sau când doreau să găsească obiecte pierdute.

Există o tradiție potrivit căreia cei care au un motiv să-i mulțumească Sfântului Fanurie sau care doresc să ceară ajutorul său, coc o prăjitură specială, numită “Fanuropita”. Aceasta este apoi binecuvântată în biserică și împărțită credincioșilor.

Un alt aspect al venerației față de Sfântul Fanurie se referă la ajutorul pe care credincioșii îl cer pentru sufletele celor adormiți. Sfântul Fanurie este adesea rugat să lumineze și să ajute sufletele celor decedați.

Deși datele concrete despre viața și martiriul său nu sunt cunoscute, Sfântul Fanurie a devenit unul dintre cei mai iubiți sfinți din tradiția ortodoxă datorită mărturiilor credincioșilor despre ajutorul primit prin intermediul rugăciunilor adresate lui. Biserica Ortodoxă îl sărbătorește pe Sfântul Mucenic Fanurie pe 27 august.

Rugăciune către Sfântul Mucenic Fanurie

Către tine, Sfinte Mucenice Fanurie, înălțându-ne gândurile, noi, păcătoșii, cu umilință și cu căldură te rugăm: caută dintru înălțimea cea plină de slavă a cerurilor, unde, prin viața ta Sfântă și prin chinurile tale mucenicești pentru Hristos, ți-ai dobândit sălășluire veșnică, și te milostivește de suferințele, durerile, pătimirile, necazurile, amărăciunile și strâmtorările noastre.

Și te roagă cu îndrăzneala pe care ai agonisit-o, către Stăpânul tău ceresc și Dumnezeul nostru, să ne ierte păcatele pe care cu știință și cu neștiință, pururea, ca niște robi nevrednici săvârșim, și să nu se mânie pe noi până în sfârșit, pentru puținătatea dragostei noastre față de El și față de aproapele nostru; ci să fie pururea plin de milostivire față de noi și să îndepărteze de la noi toată suferința și durerea, toate patimile și necazurile, toate amărăciunile și strâmtorările, zidind în noi cuget curat, ca să putem rupe cu viața noastră de păcat de până acum, și privind la ceruri, să ne înflăcărăm de dorul de a deveni și noi bineplăcuți lui Dumnezeu.

Așa, Sfinte Mucenice Fanurie, fii povățuitorul și îndrumătorul nostru pe cărările cele necunoscute ale vieții, pentru ca urmând pilda credinței și a dragostei tale față de Hristos, să ne învrednicim de darurile tale, pentru iubirea de oameni și binecuvântarea Marelui nostru Dumnezeu; și trecând dintru această viață pământească, să ne bucurăm, laolaltă cu tine și cu toți cei bineplăcuți din veac ai Domnului, de împărăția cea nesfârșită a cerurilor și de partea celor drepți, ca împreună cu toți și înconjurați de cereștii îngeri, să aducem slavă, cinste și închinăciune lui Dumnezeu Celui slăvit în Treime, în vecii vecilor.

Amin!

Citește și: Rugăciune pentru înțelegerea în familie, către Sfinții Mucenici Adrian și Natalia

Surse:

  1. Rugăciune către Sfântul Mucenic Fanurie, https://doxologia.ro/rugaciune-catre-sfantul-mucenic-fanurie

S-ar putea să-ți placă și...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *