Psalmul 96

Psalmul 96

Psalmul 96 este un cântec de recunoaștere a suveranității și măreției lui Dumnezeu. Acest psalm subliniază domnia absolută a lui Dumnezeu asupra întregii creații și reacția pe care oamenii și natura ar trebui să o aibă în fața acestei domnii.

Temelia psalmului este ideea că Domnul împărățește. Aceasta înseamnă nu doar că El are autoritate, ci și că Își exercită această autoritate în moduri puternice și vizibile. Fenomenele naturale, cum ar fi fulgerele și cutremurele, sunt reprezentate ca manifestări ale puterii Lui, iar reacția pământului – de cutremur și de topire a munților – reflectă recunoașterea și respectul față de această putere divină.

Măreția lui Dumnezeu este contrastată cu futilitatea idolilor. Aceia care se închină la chipuri cioplite sunt îndemnați să se rușineze în fața adevăratei glorie a lui Dumnezeu. În această comparație, Dumnezeu nu este doar superior, ci este și singurul demn de adorare.

Un alt aspect esențial al acestui psalm este ideea de dreptate și judecată. Domnul nu doar că împărățește, dar o face și cu dreptate. Aceasta este o speranță pentru cei drepți și un avertisment pentru cei nedrepți. Cei care iubesc pe Domnul sunt îndemnați să urască răul, iar promisiunea este că Domnul îi va păzi și îi va proteja.

Psalmul se încheie cu un apel la bucurie și laudă. Dreptatea și măreția lui Dumnezeu sunt motive de veselie pentru cei drepți, care sunt invitați să își exprime această bucurie în laudă și adorare.

În concluzie, Psalmul 96 este o celebrare a măreției și dreptății lui Dumnezeu și un îndemn pentru toți oamenii să îl recunoască și să se alăture în această adorare. Acesta subliniază contrastele dintre Dumnezeul adevărat și idoli și între cei drepți și cei nedrepți, culminând într-o chemare la recunoștință și laudă sinceră.

Psalmul 96

 1. Domnul împărățește! Să se bucure pământul, să se veselească insule multe.
 2. Nor și negură împrejurul Lui, dreptatea și judecata este temelia neamului Lui.
 3. Foc înaintea Lui va merge și va arde împrejur pe vrăjmașii Lui.
 4. Luminat-au fulgerele Lui lumea; văzut-a și s-a cutremurat pământul.
 5. Munții ca ceara s-au topit de fața Domnului, de fața Domnului a tot pământul.
 6. Vestit-au cerurile dreptatea Lui și au văzut toate popoarele slava Lui.
 7. Să se rușineze toți cei ce se închină chipurilor cioplite și se laudă cu idolii lor.
 8. Închinați-vă Lui toți îngerii Lui; auzit-a și s-a veselit Sionul
 9. Și s-au bucurat fiicele Iudeii, pentru judecățile Tale, Doamne.
 10. Că Tu ești Domnul Cel Preaînalt peste tot pământul; înălţatu-Te-ai foarte, mai presus decât toți dumnezeii.
 11. Cei ce iubiți pe Domnul, urâți răul; Domnul păzește sufletele cuvioșilor Lui; din mâna păcătosului îi va izbăvi pe ei.
 12. Lumină a răsărit dreptului și celor drepți cu inima, veselie.
 13. Veseliți-vă, drepților, în Domnul și lăudați pomenirea sfințeniei Lui!

Citește și: Psalmul 95

S-ar putea să-ți placă și...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *