Psalmul 93

Psalmul 93

Psalmul 93 este o meditație puternică asupra justiției divine, a răzbunării și a speranței în mila lui Dumnezeu. Este un strigăt pentru intervenția divină în fața nedreptății și a răutății oamenilor.

Tema centrală a psalmului este contrastul dintre răutatea și aroganța oamenilor și justiția implacabilă a lui Dumnezeu. În timp ce păcătoșii se fălesc și comit fărădelegi, credincioșii sunt asigurați că Dumnezeu observă și va interveni.

Există o tensiune continuă în psalm între răul care pare să predomine și încrederea în intervenția divină. Păcătoșii par să aibă controlul, persecutând văduve, săraci și orfani, și crezând că acțiunile lor vor rămâne nepedepsite. Dar poetul îi contrazice cu întrebări retorice, reamintindu-le că Dumnezeu, creatorul tuturor lucrurilor, vede și aude totul.

Un alt aspect central al psalmului este recunoașterea limitărilor gândirii umane. Gândurile oamenilor sunt deșarte în comparație cu cunoașterea divină. Dumnezeu cunoaște inimile oamenilor și intențiile lor.

În ciuda durerii și a persecuției, există un sentiment de speranță și de încredere în bunătatea și protecția divină. Mila lui Dumnezeu este o sursă constantă de mângâiere în fața suferinței. Mai mult, se subliniază ideea că dreptatea va triumfa în cele din urmă.

În încheiere, psalmul reafirmă încrederea în Dumnezeu ca scăpare și ca sursă de ajutor. Există un avertisment clar pentru cei răi: ei vor fi răsplătiți în funcție de fărădelegile lor. Astfel, mesajul psalmului este unul de speranță pentru drepți și de avertisment pentru cei nelegiuiți.

În esență, Psalmul 93 ne oferă o perspectivă reconfortantă asupra realității răului din lume, reamintindu-ne că Dumnezeu veghează și, în cele din urmă, El va aduce dreptate și va recompensa pe fiecare după faptele sale.

Psalmul 93

 1. Dumnezeul răzbunărilor, Domnul, Dumnezeul răzbunărilor cu îndrăzneală a grăit.
 2. Înalță-Te Cel ce judeci pământul, răsplătește răsplătirea celor mândri.
 3. Până când păcătoșii, Doamne, până când păcătoșii se vor făli?
 4. Până când vor spune și vor grăi nedreptate; grăi-vor toți cei ce lucrează fărădelegea?
 5. Pe văduvă și pe sărac au ucis și pe orfani i-au omorât.
 6. Și au zis: “Nu va vedea Domnul, nici nu va pricepe Dumnezeul lui Iacob”.
 7. Înțelegeți, dar, cei neînțelepți din popor, și cei nebuni, înţelepţiţi-vă odată!
 8. Cel ce a sădit urechea, oare, nu aude? Cel ce a zidit ochiul, oare, nu privește?
 9. Cel ce pedepsește neamurile, oare, nu va certa? Cel ce învață pe om cunoștința,
 10. Domnul, cunoaște gândurile oamenilor, că sunt deșarte.
 11. Fericit este omul pe care îl vei certa, Doamne, și din legea Ta îl vei învăța pe el,
 12. Ca să-l liniștești pe el în zile rele, până ce se va săpa groapă păcătosului.
 13. Că nu va lepăda Domnul pe poporul Său și moștenirea Sa nu o va părăsi,
 14. Până ce dreptatea se va întoarce la judecată și toți cei cu inima curată, care se ţin de dânsa.
 15. Cine se va ridica cu mine împotriva celor ce viclenesc și cine va sta împreună cu mine împotriva celor ce lucrează fărădelegea?
 16. Că de nu mi-ar fi ajutat mie Domnul, puțin de nu s-ar fi sălășluit în iad sufletul meu.
 17. Când am zis: “S-a clătinat piciorul meu”, mila Ta, Doamne, mi-a ajutat mie.
 18. Doamne, când s-au înmulțit durerile mele în inima mea, mângâierile Tale au veselit sufletul meu.
 19. Nu va sta împreună cu Tine scaunul fărădelegii, cel ce face asuprire împotriva legii.
 20. Ei vor prinde în cursă sufletul dreptului și sânge nevinovat vor osândi.
 21. Dar Domnul mi-a fost mie scăpare și Dumnezeul meu ajutorul nădejdii mele;
 22. Le va răsplăti lor Domnul după fărădelegea lor și după răutatea lor îi va pierde pe ei Domnul Dumnezeul nostru.

Citește și: Psalmul 92

S-ar putea să-ți placă și...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *