Psalmul 90

Psalmul 90

Psalmul 90 este o profundă meditație asupra protecției, speranței și încrederii în Dumnezeu, în fața tuturor pericolelor și a necazurilor vieții. Este o celebrare a relației intime dintre om și Creator, oferind asigurări și mângâieri celor care îl citesc sau îl recită.

O temă centrală a psalmului este aceea a protecției divine. Cel care caută refugiu în Dumnezeu se va afla sub umbra Lui protectoare, ferit de curse, calamități și primejdii. Această protecție este descrisă nu doar ca o asigurare spirituală, ci și ca o protecție fizică reală împotriva pericolelor lumii. Imaginile folosite – aripi, scut, armă – sunt simboluri puternice ale siguranței și confortului pe care îl oferă Dumnezeu.

Totodată, psalmul subliniază faptul că încrederea sinceră în Dumnezeu aduce cu sine multe binecuvântări. Cei care își pun nădejdea în El sunt scutiți de multe dintre necazurile care pot lovi pe cei nepregătiți. Astfel, protecția divină nu este oferită doar ca un scut pasiv, ci și ca o forță activă care păzește și ghidează.

În partea finală, psalmul subliniază importanța recunoștinței și a comunicării cu Dumnezeu. Promisiunile divine de protecție și binecuvântare sunt condiționate de recunoașterea și înțelegerea numelui Lui, precum și de o relație autentică cu El. În schimbul încrederii și a dragostei, Dumnezeu promite ascultare, alinare și, în cele din urmă, mântuire.

În esență, Psalmul 90 este o invitație la încredere, speranță și dragoste. Îndeamnă cititorul să se apropie de Dumnezeu cu o inimă sinceră și deschisă, promițând în schimb protecție, ghidare și mântuire. Este un testament al relației speciale dintre om și divinitate și al puterii inegalabile a credinței și a speranței.

Psalmul 90

 1. Cel ce locuiește în ajutorul Celui Preaînalt, întru acoperământul Dumnezeului cerului se va sălășlui.
 2. Va zice Domnului: “Sprijinitorul meu ești și scăparea mea; Dumnezeul meu, voi nădăjdui spre Dânsul”.
 3. Că El te va izbăvi din cursa vânătorilor și de cuvântul tulburător.
 4. Cu spatele te va umbri pe tine și sub aripile Lui vei nădăjdui; ca o armă te va înconjura adevărul Lui.
 5. Nu te vei teme de frica de noapte, de săgeata ce zboară ziua,
 6. De lucrul ce umblă în întuneric, de molima ce bântuie întru amiază.
 7. Cădea-vor dinspre latura ta o mie și zece mii de-a dreapta ta, dar de tine nu se vor apropia.
 8. Însă cu ochii tăi vei privi și răsplătirea păcătoșilor vei vedea.
 9. Pentru că pe Domnul, nădejdea mea, pe Cel Preaînalt L-ai pus scăpare ție.
 10. Nu vor veni către tine rele și bătaie nu se va apropia de locașul tău.
 11. Că îngerilor Săi va porunci pentru tine ca să te păzească în toate căile tale.
 12. Pe mâini te vor înălța ca nu cumva să împiedici de piatră piciorul tău.
 13. Peste aspidă și vasilisc vei păși și vei călca peste leu și peste balaur.
 14. “Că spre Mine a nădăjduit și-l voi izbăvi pe el, zice Domnul; îl voi acoperi pe el că a cunoscut numele Meu.
 15. Striga-va către Mine și-l voi auzi pe el; cu dânsul sunt în necaz și-l voi scoate pe el și-l voi slăvi.
 16. Cu lungime de zile îl voi umple pe el, și-i voi arăta lui mântuirea Mea”.

Citește și: Psalmul 89

S-ar putea să-ți placă și...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *