Psalmul 9

Psalmul 9

Psalmul 9 din Biblie este un psalm de laudă și de mulțumire adresat lui Dumnezeu. Autorul psalmului se bucură de mântuirea și ajutorul lui Dumnezeu, în vremuri de grea încercare și își exprimă recunoștința prin cântări și prin vestirea minunilor Lui în lume. În psalm se vorbește despre judecata lui Dumnezeu asupra neamurilor și a păcătoșilor, ce vor fi condamnați la iad, în timp ce săracii și cei care îl cunosc pe Dumnezeu, vor fi mântuiți și apărați. Este exprimată și încrederea în puterea lui Dumnezeu de a face dreptate și de a ȋi proteja pe cei neputincioși.

Semnificație

Psalmul 9 face apel la Dumnezeu să își arate puterea și autoritatea asupra neamurilor, ca să ȋi facă să înțeleagă că sunt doar oameni și că au nevoie de El. Totodată, oamenii sunt implorați să nu uite de Dumnezeu și să îl cinstească pentru tot ceea ce face pentru ei.

Psalmul 9 este un psalm de laudă și de mulţumire adresat lui Dumnezeu pentru mântuirea sa și pentru ajutorul acordat în vremuri de grea încercare. El ne încurajează să îl cinstim pe Dumnezeu și să avem încredere în capacitatea Lui de a face dreptate și de a ȋi proteja pe cei neputincioși. Psalmul 9 este atribuit lui David, regele Israelului, şi este unul dintre cei mai cunoscuți psalmi din Vechiul Testament.

Citește și: Psalmul 8

El ȋi mulțumește lui Dumnezeu pentru mântuire și pentru ajutorul acordat în vremuri de grea încercare. În plus, își exprimă recunoștința prin cântări și prin vestirea minunilor lui Dumnezeu în lume. Tot aici ni se vorbește despre puterea lui Dumnezeu de a face dreptate și de a ȋi pedepsi pe cei păcătoși. David își exprimă încrederea în capacitatea lui Dumnezeu de a ȋi proteja pe săraci și pe cei care îl cunosc pe El, în timp ce nelegiuiții vor fi condamnați la iad.

Psalmul 9 este folosit adesea în slujbele religioase, ca o rugăciune de mulţumire și de laudă la adresa lui Dumnezeu pentru tot ceea ce face pentru noi. Acesta este un psalm de speranță și de încurajare, ce ne amintește că Dumnezeu este întotdeauna prezent și că ne poate ajuta în orice moment. El ne îndeamnă să îl căutăm pe Dumnezeu în vremuri de necaz și să îl lăudăm pentru tot.

Psalmul 9

 1. Lăuda-Te-voi, Doamne, din toată inima mea, spune-voi toate minunile Tale.
 2. Veseli-mă-voi și mă voi bucura de Tine; cânta-voi numele Tău, Preaînalte.
 3. Când se vor întoarce vrăjmașii mei înapoi, slăbi-vor și vor pieri de la fața Ta!
 4. Că ai făcut judecata mea și dreptatea mea; şezut-ai pe scaun, Cel ce judeci cu dreptate.
 5. Certat-ai neamurile și au pierit nelegiuiții; stins-ai numele lor în veac și în veacul veacului.
 6. Vrăjmașului i-au lipsit de tot săbiile și cetățile i le-ai sfărâmat; pierit-a pomenirea lor în sunet.
 7. Iar Domnul rămâne în veac; gătit-a scaunul Lui de judecată
 8. Și El va judeca lumea; cu dreptate va judeca popoarele.
 9. Și a fost Domnul scăpare săracului, ajutor la vreme potrivită în necazuri.
 10. Să nădăjduiască în Tine cei ce cunosc numele Tău, că n-ai părăsit pe cei ce Te caută pe Tine, Doamne!
 11. Cântaţi Domnului, Celui ce locuiește în Sion, vestiți între neamuri faptele Lui.
 12. Că Cel ce răzbună sângele lor și-a adus aminte. N-a uitat strigătul săracilor.
 13. Miluiește-mă, Doamne! Vezi smerenia mea, de către vrăjmașii mei, Cel ce mă înalți din porțile morții,
 14. Ca să vestesc toate laudele Tale, în porțile fiicei Sionului; veseli-mă-voi de mântuirea Ta!
 15. Căzut-au neamurile în groapa pe care au făcut-o; în cursa aceasta, pe care au ascuns-o, s-a prins piciorul lor
 16. Se cunoaște Domnul când face judecată! Întru faptele mâinilor lui s-a prins păcătosul.
 17. Să se întoarcă păcătoșii în iad; toate neamurile care uită pe Dumnezeu.
 18. Că nu până în sfârșit va fi uitat săracul, iar răbdarea săracilor în veac nu va pieri.
 19. Scoală-Te, Doamne, să nu se întărească omul; să fie judecate neamurile înaintea Ta!
 20. Pune, Doamne, legiuitor peste ele, ca să cunoască neamurile că oameni sunt.
 21. Pentru ce, Doamne, stai departe? Pentru ce treci cu vederea la vreme de necaz?
 22. Când se mândrește necredinciosul, se aprinde săracul; se prind în sfaturile pe care le gândesc.
 23. Că se laudă păcătosul cu poftele sufletului lui, iar cel ce face strâmbătate, pe sine se binecuvintează.
 24. Întărâtat-a cel păcătos pe Domnul, după mulțimea mâniei lui; nu-L va căuta; nu este Dumnezeu înaintea lui.
 25. Spurcate sunt căile lui în toată vremea; lepădate sunt judecățile Tale de la fața lui, peste toți vrăjmașii lui va stăpâni.
 26. Că a zis întru inima sa: Nu mă voi clinti din neam în neam, rău nu-mi va fi.
 27. Gura lui e plină de blestem, de amărăciune și de vicleșug; sub limba lui osteneală și durere.
 28. Stă la pândă în ascuns cu cei bogați ca să ucidă pe cel nevinovat; ochii lui spre cel sărac privesc.
 29. Pândește din ascunziș, ca leul din culcușul său; pândește ca să apuce pe sărac, pândește pe sărac ca să-l tragă la el.
 30. În lanțul lui îl va smeri; se va pleca și va cădea asupra lui, când va stăpâni pe cei săraci.
 31. Că a zis în inima lui: “Uitat-a Dumnezeu! Întors-a fața Lui, ca să nu vadă până în sfârșit!”
 32. Scoală-Te, Doamne, Dumnezeul meu, înalţă-se mâna Ta, nu uita pe săracii Tăi până în sfârșit!
 33. Pentru ce a mâniat necredinciosul pe Dumnezeu? Că a zis în inima lui: Domnul nu va cerceta!
 34. Vezi, pentru că Tu privești la necazuri și la durere, ca să le iei în mâinile Tale; căci în Tine se încrede săracul, iar orfanului Tu i-ai fost ajutor.
 35. Zdrobește brațul celui păcătos și rău, păcatul lui va fi căutat și nu se va afla.
 36. Împărăţi-va Domnul în veac și în veacul veacului! Pieriți neamuri din pământul Lui.
 37. Dorința săracilor a auzit-o Domnul; la râvna inimii lor a luat aminte urechea Ta.
 38. Judecă pe sărac și pe smerit, ca să nu se mai mândrească omul pe pământ.

Cartea psalmilor. Psalmii 1-50

S-ar putea să-ți placă și...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *