Psalmul 84

Psalmul 84

Psalmul 84 exprimă o temă de reconciliere, mântuire și speranță în bunătatea și mila lui Dumnezeu. El captează esența unei relații reînnoite între Dumnezeu și poporul Său.

La început, se reflectă asupra mâniei anterioare a lui Dumnezeu față de păcatele poporului și a consecințelor acestora. Se subliniază faptul că Dumnezeu a ales să-și ierte și să-și vindece poporul, oferindu-le o nouă oportunitate și speranță.

Psalmul reflectă și un dialog sau o interacțiune între popor și Divinitate. Se poate observa o tensiune între amintirea mâniei lui Dumnezeu și speranța pentru un viitor plin de pace și bunătate. Poporul își exprimă dorința ca Dumnezeu să nu-și amintească mânia, ci să-și reînnoiască promisiunile și binecuvântările.

Un aspect central al psalmului este ideea că dreptatea, pacea, mila și adevărul sunt calități intrinseci ale lui Dumnezeu care sunt reflectate în lumea creată. Aceste valori nu sunt doar abstracte, ci au implicații tangibile în viața oamenilor și a întregii creații. Relația dintre cer și pământ, dintre Dumnezeu și om, este una de armonie și reciprocitate.

În încheiere, se subliniază speranța că pământul, sub îndrumarea și binecuvântarea lui Dumnezeu, va produce roade abundente și că dreptatea va călăuzi pașii oamenilor. Acesta este un mesaj optimist care evidențiază relația simbiotică dintre cer și pământ, dintre divin și uman.

Psalmul 84 este un imn de speranță și încredere în mila și bunătatea lui Dumnezeu, îndemnându-ne să ne apropiem de El cu inimi curate și să ne bucurăm de promisiunile Sale.

Psalmul 84

 1. Bine ai voit, Doamne, pământului Tău, întors-ai robimea lui Iacob.
 2. Iertat-ai fărădelegile poporului Tău, acoperit-ai toate păcatele lor.
 3. Potolit-ai toată mânia Ta; întorsu-Te-ai de către iuţimea mâniei Tale.
 4. Întoarce-ne pe noi, Dumnezeul mântuirii noastre şi-ţi întoarce mânia Ta de la noi.
 5. Oare, în veci Te vei mânia pe noi? Sau vei întinde mânia Ta din neam în neam?
 6. Dumnezeule, Tu întorcându-Te, ne vei dărui viaţă şi poporul Tău se va veseli de Tine.
 7. Arată-ne nouă, Doamne, mila Ta şi mântuirea Ta dă-ne-o nouă.
 8. Auzi-voi ce va grăi întru mine Domnul Dumnezeu; că va grăi pace peste poporul Său
 9. Şi peste cuvioşii Săi şi peste cei ce îşi întorc inima spre Dânsul.
 10. Dar mântuirea Lui aproape este de cei ce se tem de Dânsul, ca să se sălăşluiască slava în pământul nostru.
 11. Mila şi adevărul s-au întâmpinat, dreptatea şi pacea s-au sărutat.
 12. Adevărul din pământ a răsărit şi dreptatea din cer a privit.
 13. Că Domnul va da bunătate şi pământul nostru îşi va da rodul său;
 14. Dreptatea înaintea Lui va merge şi va pune pe cale paşii Săi.

Citește și: Psalmul 83

S-ar putea să-ți placă și...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *