Psalmul 82

Psalmul 82

Psalmul 82 este un strigăt de război și o rugăciune pentru protecția și intervenția divină împotriva vrăjmașilor poporului lui Israel. În acest psalm, se îmbină apelul la justiție cu reamintirea istorică a intervenției lui Dumnezeu în trecut în favoarea poporului Său.

Versetele 1-2 introduc tematica psalmului cu o invocație directă către Dumnezeu, cerându-i să nu rămână pasiv în fața vrăjmașilor.

Versetele 3-8 descriu modul în care diferitele națiuni se aliază împotriva Israelului cu intenția de a-i extermina. Acest fapt arată amploarea și gravitatea amenințării.

Versetele 9-11 evocă victoriile anterioare ale lui Israel asupra vrăjmașilor săi, amintind astfel de puterea și sprijinul divin de care poporul Său a beneficiat în trecut.

Versetele 12-14 sunt un apel intens și poetic către Dumnezeu să intervină într-un mod puternic și devastator împotriva vrăjmașilor, așa cum a făcut-o în trecut.

Versetele 15-17 prezintă consecințele intervenției divine: rușinea și distrugerea vrăjmașilor, dar și recunoașterea puterii și supremației lui Dumnezeu de către aceștia. Finalul subliniază ideea că Dumnezeu este suveran peste toată creația.

Psalmul 82 este un apel la protecție și dreptate, dar și un imn de încredere în Dumnezeu și în puterea Sa de a-și apăra și salva poporul. Se reflectă aici temele universale ale războiului și păcii, ale răului și binelui, și a speranței că dreptatea va triumfa în cele din urmă cu ajutorul divin.

Psalmul 82

 1. Dumnezeule, cine se va asemăna ție? Să nu taci, nici să Te liniștești, Dumnezeule!
 2. Că iată, vrăjmașii Tăi s-au întărâtat și cei ce Te urăsc au ridicat capul.
 3. Împotriva poporului Tău au lucrat cu vicleșug și s-au sfătuit împotriva sfinților Tăi.
 4. Zis-au: “Veniți să-i pierdem pe ei dintre neamuri și să nu se mai pomenească numele lui Israel”.
 5. Că s-au sfătuit într-un gând împotriva lui. Împotriva Ta legământ au făcut:
 6. Locașurile Idumeilor și Ismaelitenii, Moabul şi Agarenii,
 7. Gheval și Amon și Amalic şi cei de alt neam, cu cei ce locuiesc în Tir.
 8. Că și Asur a venit împreună cu ei, ajutat-au fiilor lui Lot.
 9. Fă-le lor ca lui Madian și lui Sisara și ca lui Iavin, la râul Chişon.
 10. Pierit-au în Endor; făcutu-s-au ca gunoiul pe pământ.
 11. Pune pe căpeteniile lor ca pe Oriv şi Zev şi Zevel şi Salmana, pe toate căpeteniile lor, care au zis: “Să moștenim noi jertfelnicul lui Dumnezeu”.
 12. Dumnezeul meu, pune-i pe ei ca o roată, ca trestia în fața vântului,
 13. Ca focul care arde pădurea, ca văpaia care arde munții,
 14. Așa alungă-i pe ei, în viforul Tău și în urgia Ta.
 15. Umple fețele lor de ocară și vor căuta fața Ta, Doamne.
 16. Să se rușineze și să se tulbure în veacul veacului și să fie înfruntați și să piară.
 17. și să cunoască ei că numele Tău este Domnul. Tu singur ești Cel Preaînalt peste tot pământul.

Citește și: Psalmul 81

S-ar putea să-ți placă și...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *