Psalmul 80

Psalmul 80

Acest psalm reprezintă un apel vibrant la adorarea și recunoașterea lui Dumnezeu, subliniind relația specială dintre Dumnezeu și poporul Israel. Începe cu o chemare la bucurie și laudă, folosind instrumente muzicale și cântări ca mijloace de exprimare a mulțumirii.

În continuare, se reflectă asupra puterii și providenței divine, evidențiind intervenția lui Dumnezeu în istoria și viața poporului Său, în special în eliberarea din Egipt. Dumnezeu este prezentat ca un protector și călăuzitor, dar și ca un judecător care așteaptă ascultare și fidelitate.

Textul atinge teme de neascultare și consecințele ei, ilustrând tensionarea și dificultatea în relația dintre Dumnezeu și om. Cu toate acestea, se încheie cu un ton de speranță și încredere în promisiunile divine.

În esență, textul oferă o viziune complexă și nuanțată asupra relației dintre om și divin, împletind elemente de laudă, istorie, etică și teologie. Este o meditație profundă asupra fidelității lui Dumnezeu și a răspunsului omului, cu accent pe importanța ascultării și a devotamentului sincer.

Psalmul 80

 1. Bucurați-vă de Dumnezeu, ajutorul nostru; strigați Dumnezeului lui Iacob!
 2. Cântați psalmi și bateți din timpane; cântați dulce din psaltire și din alăută!
 3. Sunați din trâmbiță, la lună nouă, în ziua cea binevestită a sărbătorii noastre!
 4. Că poruncă pentru Israel este și orânduire a Dumnezeului lui Iacob. Mărturie a pus în Iosif, când a ieșit din pământul Egiptului, și a auzit limba pe care n-o știa:
 5. “Luat-am sarcina de pe umerii lui, că mâinile lui au robit la coșuri.
 6. Întru necaz M-ai chemat și te-am izbăvit, te-am auzit în mijlocul furtunii și te-am cercat la apa certării.
 7. Ascultă, poporul Meu, şi-ţi voi mărturisi ție, Israele: De Mă vei asculta pe Mine,
 8. Nu vei avea alt Dumnezeu, nici nu te vei închina la dumnezeu străin,
 9. Că Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, Cel ce te-am scos din pământul Egiptului. Deschide gura și o voi umple pe ea.
 10. Dar na ascultat poporul Meu glasul Meu și Israel n-a căutat la Mine.
 11. Și i-am lăsat să umble după dorințele inimilor lor și au mers după cugetele lor.
 12. De M-ar fi ascultat poporul Meu, de ar fi umblat Israel în căile Mele,
 13. I-aș fi supus de tot pe vrăjmașii lor și aș fi pus mâna Mea pe asupritorii lor.
 14. Vrăjmașii Domnului L-au mințit pe El, dar le va veni timpul lor, în veac.
 15. Că Domnul i-a hrănit pe ei din griul cel mai ales și cu miere din stâncă i-a săturat pe ei”.

Citește și: Psalmul 79

S-ar putea să-ți placă și...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *