Psalmul 71

Psalmul 71

Acest psalm este o rugăciune și o profeție care privește domnia ideală a unui rege drept și a puterii dumnezeiești.

Psalmul începe cu o rugăciune adresată lui Dumnezeu să-i dea împăratului judecata Sa și dreptatea Sa. Astfel, împăratul va putea să-și conducă poporul cu dreptate și să aplice legea cu echitate, în special pentru cei săraci și aflați în dificultate. Această idee reflectă o temă importantă în învățăturile biblice și anume protejarea celor defavorizați.

Versetele 3-7 descriu rezultatele acestei dreptăți divine și ale păcii asupra naturii și a societății. Munții aduc pace, dreptatea răsare, iar ploaia se pogorăște pentru a aduce viață pământului, sugerând astfel un echilibru natural și social ideal.

Versetele 8-11 descriu o regalitate globală, o dominație completă de la o mare la alta și toate națiunile lumii îl vor recunoaște și îl vor sluji pe acest rege drept. Acest lucru sugerează că dreptatea și echitatea împăratului, inspirate de Dumnezeu, vor atrage recunoașterea și respectul tuturor.

Versetele 12-14 și 15-16 descriu compasiunea și mila împăratului pentru cei săraci și aflați în dificultate, iar numele său devine prețios. Se face referire și la prosperitatea și fertilitatea regatului sub conducerea acestuia.

Versetele finale (17-21) glorifică numele împăratului și slava lui Dumnezeu. Este o recunoaștere a puterii și a minunilor lui Dumnezeu, iar încheierea cu “Amin. Amin.” semnalează un acord final și o încuviințare.

În concluzie, acest psalm descrie idealul unui împărat drept, înțelept și milostiv, inspirat și îndrumat de dreptatea lui Dumnezeu. Sub conducerea sa, societatea și natura coexistă în pace și armonie, iar săracii și cei defavorizați sunt protejați și respectați. Este, de asemenea, un psalm de laudă a lui Dumnezeu, recunoscându-I dreptatea, puterea și slava.

Psalmul 71

 1. Dumnezeule, judecata Ta dă-o împăratului și dreptatea Ta fiului împăratului,
 2. Ca să judece pe poporul Tău cu dreptate și pe săracii Tăi cu judecată.
 3. Să aducă munții pace poporului Tău și dealurile dreptate.
 4. Judeca-va pe săracii poporului și va milui pe fiii săracilor și va umili pe clevetitor.
 5. Şi se vor teme de Tine cât va fi soarele și cât va fi luna din neam în neam.
 6. Pogorî-se-va ca ploaia pe lână și ca picăturile ce cad pe pământ.
 7. Răsări-va în zilele lui dreptatea și mulțimea păcii, cât va fi luna.
 8. Şi va domni de la o mare până la alta și de la râu până la marginile lumii.
 9. Înaintea lui vor îngenunchia etiopienii și vrăjmașii lui țărâna vor linge.
 10. Împărații Tarsisului şi insulele daruri vor aduce, împărații arabilor și ai reginei Saba prinoase vor aduce.
 11. Şi se vor închina lui toți împărații pământului, toate neamurile vor sluji lui.
 12. Că a izbăvit pe sărac din mâna celui puternic și pe sărmanul care n-avea ajutor.
 13. Va avea milă de sărac și de sărman și sufletele săracilor va mântui;
 14. De camătă și de asuprire va scăpa sufletele lor și scump va fi numele lor înaintea lui.
 15. Şi va fi viu și se va da lui din aurul Arabiei și se vor ruga pentru el pururea; toată ziua îl vor binecuvânta pe el.
 16. Fi-va belșug de pâine pe pământ până-n vârful munților; pomii roditori se vor înălța ca cedrii Libanului; și vor înflori cei din cetate ca iarba pământului.
 17. Numele lui va dăinui pe vecie; cât va fi soarele va fi pomenit numele lui.
 18. Se vor binecuvânta întru el toate semințiile pământului, toate neamurile îl vor ferici pe el.
 19. Binecuvântat este Domnul Dumnezeu, Dumnezeul lui Israel, singurul Care face minuni.
 20. Binecuvântat este numele slavei Lui în veac și în veacul veacului.
 21. Tot pământul se va umple de slava Lui. Amin. Amin.

Citește și: Psalmul 70

S-ar putea să-ți placă și...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *