Psalmul 58

Psalmul 58

Acest psalm este un apel către Dumnezeu pentru izbăvire și protecție împotriva vrăjmașilor și a celor ce lucrează fărădelege.

Primele două versete sunt un apel explicit la ajutorul divin împotriva vrăjmașilor. Persoana care se roagă recunoaște nevoia de protecție și de salvare pe care numai Dumnezeu o poate oferi.

Versetele 3 și 4 relevă conștientizarea faptului că fărădelegile și păcatele nu sunt cauza persecuției, ci mai degrabă agresiunea nejustificată a vrăjmașilor. Aceasta este o declarație puternică de inocență și de dreptate.

În versetele 5 și 6, rugăciunea se întoarce către Dumnezeu, cerându-I să nu îi fie milă de cei ce lucrează fărădelegea. Se percepe aici un apel la justiția divină, la pedepsirea celor răi.

Citește și: Psalmul 57

Versetele 7 până la 9 descriu acțiunile vrăjmașilor și indiferența lor față de cel nedreptățit. Totodată, exprimă încrederea în Dumnezeu, Care se va amuza de acțiunile lor inutile și le va aduce la nimic.

Versetele 10 până la 14 vorbesc despre așteptarea plină de speranță a ajutorului divin. Exprimă încrederea în puterea și mila lui Dumnezeu, care va aduce înfrângerea dușmanilor și le va arăta adevărata lor natură.

Versetele 15 și 16 sunt un apel la justiția divină, solicitând nimicirea vrăjmașilor, astfel încât lumea să recunoască suveranitatea lui Dumnezeu.

Ultimele patru versete reprezintă o declarație de credință și recunoștință către Dumnezeu, Cel care a fost și va fi întotdeauna un ajutor și sprijin în vreme de necaz. Ele încheie cu o notă de speranță și încredere, promițând că rugătorul va lăuda puterea lui Dumnezeu și se va bucura de mila Sa.

Prin întregul său conținut, acest psalm este un exemplu al încrederii profunde în puterea și mila divină, precum și un model de rugăciune în situații de persecuție și necaz.

Psalmul 58

 1. Scoate-mă de la vrăjmașii mei, Dumnezeule, și de cei ce se scoală împotriva mea, izbăvește-mă.
 2. Izbăvește-mă de cei ce lucrează fărădelegea și de bărbații vărsărilor de sânge mă izbăvește.
 3. Că iată au vânat sufletul meu, stătut-au împotriva mea cei tari.
 4. Nici fărădelegea și nici păcatul meu nu sunt pricină, Doamne. Fără de nelegiuire am alergat și m-am îndreptat spre Tine;
 5. Scoală-Te, întru întâmpinarea mea și vezi. Şi Tu, Doamne, Dumnezeul puterilor, Dumnezeul lui Israel,
 6. Ia aminte să cercetezi toate neamurile; să nu Te milostivești de toți cei ce lucrează fărădelegea.
 7. Întoarce-se-vor spre seară și vor flămânzi ca un câine și vor înconjura cetatea.
 8. Iată, vor striga cu gura lor și sabie în buzele lor, că cine i-a auzit?
 9. Şi Tu, Doamne, vei râde de ei, vei face de nimic toate neamurile.
 10. Puterea mea în Tine o voi păzi, că Tu, Dumnezeule, sprijinitorul meu ești. Dumnezeul meu, mila Ta mă va întâmpina;
 11. Dumnezeu îmi va arăta înfrângerea dușmanilor mei.
 12. Să nu-i omori pe ei, ca nu cumva să uite legea Ta;
 13. Risipește-i pe ei cu puterea Ta și doboară-i pe ei, apărătorul meu, Doamne.
 14. Păcatul gurii lor, cuvântul buzelor lor, să se prindă întru mândria lor și de blestemul și minciuna lor se va duce vestea.
 15. Nimicește-i, întru mânia Ta nimicește-i, ca să nu mai fie!
 16. Și vor cunoaște că Dumnezeu stăpânește pe Iacob și marginile pământului.
 17. Întoarce-se-vor spre seară și vor flămânzi ca un câine și vor înconjura cetatea.
 18. Ei se vor risipi să mănânce; iar de nu se vor sătura, vor murmura.
 19. Iar eu voi lăuda puterea Ta și mă voi bucura dimineața de mila Ta.
 20. Că Te-ai făcut sprijinitorul meu și scăparea mea în ziua necazului meu.
 21. Ajutorul meu ești, ţie-Ţi voi cânta, că Tu, Dumnezeule, sprijinitorul meu ești, Dumnezeul meu, mila mea.

S-ar putea să-ți placă și...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *