Psalmul 54

Psalmul 54

Acest psalm reflectă o serie de emoții umane profund resimțite, inclusiv frica, trădarea și speranța în mântuirea divină.

Versetele 1 și 2 introduc rugăciunea autorului adresată lui Dumnezeu, plină de disperare și anxietate. Își exprimă tulburarea și mâhnirea provocate de amenințările vrăjmașilor săi.

Versetele 3 până la 7 descriu profunda tulburare și frică a lui, frica de moarte și dorința de a evita realitatea sa dureroasă. Compară frica lui cu întunericul care îl acoperă și își dorește aripi de porumbel pentru a zbura departe de problemele sale.

Versetele 8 până la 11 aduc o critică puternică la adresa societății, unde el vede fărădelege, dezbinare, osteneală și nedreptate. Autorul pare să fie un observator al unei comunități divizate și pline de conflicte.

Versetele 12 până la 15 sunt deosebit de puternice, exprimând durerea intensă a trădării unui prieten apropiat. El își exprimă sentimentul de dezamăgire și trădare față de un prieten cu care împărțise chiar și credința în Dumnezeu.

Versetele 16 până la 23 descriu judecata lui Dumnezeu asupra celor răi și vicleni, cei care n-au respectat legământul divin și nici nu s-au temut de Dumnezeu. El exprimă speranța în intervenția lui Dumnezeu împotriva răufăcătorilor și trădătorilor.

Versetele 24 și 25 încurajează cititorul să-și lase grija în seama lui Dumnezeu, care va avea grijă de cel drept. Acesta este un mesaj de încredere și speranță în ajutorul divin, indiferent de circumstanțe.

Ultimul verset, 26, încheie psalmul cu o notă de speranță și încredere în Dumnezeu. Indiferent de vicleșugul și răutatea celorlalți, el își pune încrederea în Dumnezeu, stăpânul dreptății și judecății.

În ansamblu, acest psalm ilustrează emoțiile umane intense în situații de stres și suferință, precum și speranța într-un Dumnezeu drept și milos, care va interveni în final pentru a aduce dreptate.

Psalmul 54

 1. Auzi, Dumnezeule, rugăciunea mea și nu trece cu vederea ruga mea.
 2. Ia aminte spre mine și mă ascultă; mâhnitu-m-am întru neliniștea mea şi m-am tulburat de glasul vrăjmașului și de necazul păcătosului.
 3. Că a abătut asupra mea fărădelege și întru mânie m-a vrăjmășit.
 4. Inima mea s-a tulburat întru mine și frica morții a căzut peste mine;
 5. Teamă și cutremur au venit asupra mea și m-a acoperit întunericul.
 6. Și am zis: Cine-mi va da mie aripi ca de porumbel, ca să zbor și să mă odihnesc?
 7. Iată m-aş îndepărta fugind și m-aș sălășlui în pustiu.
 8. Așteptat-am pe Dumnezeu, Cel ce mă mântuiește de puținătatea sufletului și de vifor.
 9. Nimicește-i, Doamne și împarte limbile lor, că am văzut fărădelege și dezbinare în cetate.
 10. Ziua și noaptea o va înconjura pe ea peste zidurile ei; fărădelege și osteneală în mijlocul ei și nedreptate;
 11. Și n-a lipsit din ulițele ei camătă și vicleșug.
 12. Că de m-ar fi ocărât vrăjmașul, aș fi răbdat;
 13. Și dacă cel ce mă urăște s-ar fi fălit împotriva mea, m-aș fi ascuns de el.
 14. Iar tu, omule, asemenea mie, căpetenia mea și cunoscutul meu,
 15. Care împreună cu mine te-ai îndulcit de mâncări, în casa lui Dumnezeu am umblat în același gând!
 16. Să vină moartea peste ei și să se coboare în iad de vii,
 17. Căci vicleșug este în locașurile lor, în mijlocul lor.
 18. Iar eu, către Dumnezeu am strigat, și Domnul m-a auzit pe mine.
 19. Seara și dimineața și la amiezi spune-voi, voi vesti, și va auzi glasul meu.
 20. Izbăvi-va cu pace sufletul meu de cei ce se apropie de mine, că mulți erau împotriva mea.
 21. Auzi-va Dumnezeu și-i va smeri pe ei, Cel ce este mai înainte de veci.
 22. Că nu este în ei îndreptare și nu s-au temut de Dumnezeu. Întins-au mâinile împotriva aliaților lor,
 23. Întinat-au legământul Lui. Risipiți au fost de mânia feței Lui și s-au apropiat inimile lor;
 24. Muiatu-s-au cuvintele lor mai mult decât untdelemnul, dar ele sunt săgeți.
 25. Aruncă spre Domnul grija ta și El te va hrăni; nu va da în veac clătinare dreptului.
 26. Iar Tu, Dumnezeule, îi vei coborî pe ei în groapa stricăciunii.
 27. Bărbații vărsători de sânge și vicleni nu vor ajunge la jumătatea zilelor lor; iar eu voi nădăjdui spre Tine, Doamne.

S-ar putea să-ți placă și...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *