Psalmul 33

Psalmul 33

Psalmul 33 este o rugăciune prin care regele David îi aduce laudă lui Dumnezeu pentru ajutorul pe care L-a primit în timpul unor vremuri pline de necazuri. El începe prin a spune că va lăuda pe Domnul în toată vremea și că va purta în gura lui o laudă permanentă la adresa lui Dumnezeu. Psalmul continuă cu câteva versete care subliniază importanța slăvirii lui Dumnezeu și invocarea sa, mai ales în timpul necazurilor. David ne îndeamnă să ne apropiem de Dumnezeu și să-L căutăm, pentru că El ne va auzi și ne va elibera din orice necaz.

Apoi, regele David ne arată că Dumnezeu îi ajută pe cei blânzi și pe cei săraci, pe cei care se tem de El. Îngerul Domnului îi protejează pe cei care se tem de El și-i salvează din necazuri. Psalmul continuă cu invitația lui David către cei care îl ascultă, să urmeze calea dreaptă și să se ferească de rău, deoarece Dumnezeu îi ajută pe cei care fac binele și caută pacea.

Regele David ne spune că Dumnezeu este atent la rugăciunea drepților și la nevoile lor, iar fața Domnului este împotriva celor care fac rău. Psalmul ne arată că Dumnezeu păzește oasele drepților și îi protejează de moarte. De asemenea, David ne îndeamnă să fim smeriți și să nădăjduim în Domnul, deoarece El este cel care ne va mântui și ne va proteja.

Această rugăciune este o exprimare a recunoștinței față de Dumnezeu și a credinței că El ne ajută în timpul necazurilor. Psalmul 33 ne învață că slăvirea și lauda lui Dumnezeu este importantă, iar nădejdea în El ne poate ajuta să trecem peste orice încercare sau necaz. Acest psalm poate fi un îndemn pentru noi să ne rugăm mai mult și să ne îndreptăm spre Dumnezeu în toate situațiile, pentru a primi ajutorul Lui.

Psalmul 33

1. Bine voi cuvânta pe Domnul în toată vremea, pururea lauda Lui în gura mea.
2. În Domnul se va lăuda sufletul meu; să audă cei blânzi şi să se veselească.
3. Slăviţi pe Domnul împreună cu mine şi să înălţăm numele Lui împreună.
4. Căutat-am pe Domnul şi m-a auzit şi din toate necazurile mele m-a izbăvit.
5. Apropiaţi-vă de El şi vă luminaţi; şi feţele voastre să nu se ruşineze.
6. Săracul acesta a strigat şi Domnul l-a auzit pe el şi din toate necazurile lui l-a izbăvit.
7. Străjui-va îngerul Domnului împrejurul celor ce se tem de El şi-i va izbăvi pe ei.
8. Gustaţi şi vedeţi că bun este Domnul; fericit bărbatul care nădăjduieşte în El.
9. Temeţi-vă de Domnul toţi sfinţii Lui, că n-au lipsă cei ce se tem de El.
10. Bogaţii au sărăcit şi au flămânzit, iar cei ce-L caută pe Domnul, nu se vor lipsi de tot binele.
11. Veniţi fiilor, ascultaţi-mă pe mine, frica Domnului vă voi învăţa pe voi;
12. Cine este omul cel ce voieşte viaţa, care iubeşte să vadă zile bune? Opreşte-ţi limba de la rău şi buzele tale să nu grăiască vicleşug.
13. Fereşte-te de rău şi fă bine, caută pacea şi o urmează pe ea.
14. Ochii Domnului spre cei drepţi şi urechile Lui spre rugăciunea lor.
15. Iar faţa Domnului spre cei ce fac rele, ca să piară de pe pământ pomenirea lor.
16. Strigat-au drepţii şi Domnul i-a auzit şi din toate necazurile lor i-a izbăvit.
17. Aproape este Domnul de cei umiliţi la inimă şi pe cei smeriţi cu duhul îi va mântui.
18. Multe sunt necazurile drepţilor şi din toate acelea îi va izbăvi pe ei Domnul.
19. Domnul păzeşte toate oasele lor, nici unul din ele nu se va zdrobi.
20. Moartea păcătoşilor este cumplită şi cei ce urăsc pe cel drept vor greşi.
21. Mântui-va Domnul sufletele robilor Săi şi nu vor greşi toţi cei ce nădăjduiesc în El.

Citește și: Psalmul 32

S-ar putea să-ți placă și...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *