Psalmul 2

Psalmul 2

Psalmul 2 este un psalm biblic care descrie opoziția față de Dumnezeu și autoritatea Sa. În acest psalm, se vorbește despre cum neamurile și popoarele s-au întărâtat împotriva lui Dumnezeu și a unsului Său, probabil referindu-se la împăratul biblic David. Ei doresc să rupă legăturile lor cu Dumnezeu și să se elibereze de sub autoritatea Sa.

Semnificație

Dumnezeu însă, în loc să se mânie, se amuză de opoziția lor și îi batjocorește. El îl numește pe David “Fiul Său” și îi dă putere asupra neamurilor, spunându-i să le paște cu un toiag de fier.

Acest psalm îndeamnă la supunere față de Dumnezeu și la învățarea Lui, avertizând că refuzul de a-L sluji poate duce la mânie. El îi binecuvântează pe cei care nădăjduiesc în El și îi îndeamnă să se bucure de El cu teamă. Psalmul 2 ne amintește că, Dumnezeu este împăratul universului și că autoritatea Sa este neîndoielnică. El ne chemă să-L slujim cu teamă și respect, știind că, în cele din urmă, El va avea ultimul cuvânt.

Psalmul 2 este un psalm ales adesea pentru a fi citit în timpul încoronărilor regale și a altor ceremonii oficiale, deoarece se referă la autoritatea și puterea lui Dumnezeu asupra neamurilor și a împăraților pământului.

În plus, față de descrierea opoziției față de Dumnezeu și a autorității Sale, psalmul conține și un îndemn la încredere în Dumnezeu. El îi îndeamnă pe cititori să-L slujească cu frică și să se bucure de El cu cutremur, ceea ce sugerează că avem motive întemeiate să avem încredere în Dumnezeu și să ne supunem autorității Sale.

De asemenea, psalmul menționează “Sionul”, care este un nume biblic pentru Ierusalim și muntele Moria, locul unde s-a construit Templul evreiesc. În contextul psalmului, Sionul reprezintă locul sfânt unde Dumnezeu a ales să se manifeste în mod special, așa că, menționarea sa poate sugera un legământ special între Dumnezeu și poporul Său.

Drept urmare, Psalmul 2 ne vorbește despre opoziția față de Dumnezeu, despre autoritatea Sa asupra neamurilor și împăraților, despre încrederea în Dumnezeu și despre locul Sionului ca un loc sfânt în relația dintre Dumnezeu și poporul Său.

Citește și: Psalmul 1

Psalmul 2

 1. Pentru ce s-au întărâtat neamurile și popoarele au cugetat deșertăciuni?
 2. S-au ridicat împărații pământului și căpeteniile s-au adunat împreună împotriva Domnului și a unsului Său, zicând:
 3. Să rupem legăturile lor și să lepădăm de la noi jugul lor.
 4. Cel ce locuiește în ceruri va râde de dânșii și Domnul îi va batjocori pe ei!
 5. Atunci va grăi către ei întru urgia Lui și întru mânia Lui îi va tulbura pe ei;
 6. Iar Eu sunt pus împărat de El peste Sion, muntele cel sfânt al Lui, vestind porunca Domnului.
 7. Domnul a zis către Mine: “Fiul Meu ești Tu, Eu astăzi Te-am născut!
 8. Cere de la Mine și-ți voi da neamurile moștenirea Ta și stăpânirea Ta marginile pământului.
 9. Le vei paște pe ele cu toiag de fier; ca pe vasul olarului le vei zdrobi!”
 10. Și acum împărați înțelegeți! Învățați-vă toți, care judecați pământul!
 11. Slujiți Domnului cu frică și vă bucurați de El cu cutremur.
 12. Luați învățătură, ca nu cumva să Se mânie Domnul și să pieriți din calea cea dreaptă, când se va aprinde degrab mânia Lui! Fericiți toți cei ce nădăjduiesc în El.

Cartea psalmilor. Psalmii 1-50

S-ar putea să-ți placă și...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *