Psalmul 135

Psalmul 135

Psalmul 135 este cunoscut ca “Psalmul Milostivirii”. Acesta este un imn de lăudare care repetă la fiecare verset refrenul “că în veac este mila Lui”, subliniind neîncetat caracteristica centrală a lui Dumnezeu, care este mila.

Primele trei versete ridică pe Dumnezeu deasupra tuturor dumnezeilor și stăpânirilor, afirmând superioritatea și suveranitatea Sa.

Versetele 4-9 subliniază activitatea creatoare a lui Dumnezeu, de la formarea cerului și pământului până la stabilirea luminătorilor cerului.

Versetele 10-15 aduc în prim-plan miracolele și intervențiile lui Dumnezeu în favoarea poporului Său, în special eliberarea din sclavia egipteană și trecerea prin Marea Roșie.

Versetele 16-21 descriu cum Dumnezeu a călăuzit și protejat poporul Său în deșert și cum i-a ajutat să învingă împărații păgâni pentru a intra în Țara Promisă.

Ultimele versete, 22-25, accentuează compasiunea lui Dumnezeu față de nevoile oamenilor, reamintindu-le că El își aduce aminte de ei în timpurile de necaz, îi izbăvește de dușmani și le oferă hrană.

Pe tot parcursul psalmului, repetarea constantă a refrenului “că în veac este mila Lui” servește ca un ecou al credinței că mila lui Dumnezeu este neschimbătoare și eternă, indiferent de circumstanțe. Psalmul invită credincioșii să reflecteze la actele lui Dumnezeu și să răspundă cu recunoștință și lăudare.

 Psalmul 135

 1. Lăudați pe Domnul că este bun, că în veac este mila Lui.
 2. Lăudați pe Dumnezeul dumnezeilor, că în veac este mila Lui.
 3. Lăudați pe Domnul domnilor, că în veac este mila Lui.
 4. Singurul Care face minuni mari, că în veac este mila Lui.
 5. Cel ce a făcut cerul cu pricepere, că în veac este mila Lui.
 6. Cel ce a întărit pământul pe ape, că în veac este mila Lui.
 7. Cel ce a făcut luminătorii cei mari, că în veac este mila Lui.
 8. Soarele, spre stăpânirea zilei, că în veac este mila Lui.
 9. Luna și stelele spre stăpânirea nopții, că în veac este mila Lui.
 10. Cel ce a bătut Egiptul cu cei întâi-născuți ai lor, că în veac este mila Lui.
 11. Și a scos pe Israel din mijlocul lor, că în veac este mila Lui.
 12. Cu mână tare și cu braț înalt, că în veac este mila Lui.
 13. Cel ce a despărțit Marea Roșie în două; că în veac este mila Lui.
 14. Și a trecut pe Israel prin mijlocul ei, că în veac este mila Lui.
 15. Și a răsturnat pe Faraon și oștirea lui în Marea Roșie, că în veac este mila Lui.
 16. Cel ce a trecut pe poporul Lui prin pustiu, că în veac este mila Lui.
 17. Cel ce a bătut împărați mari, că în veac este mila Lui.
 18. Cel ce a omorât împărați tari, că în veac este mila Lui.
 19. Pe Sihon împăratul Amoreilor, că în veac este mila Lui.
 20. Și pe Og împăratul Vasanului, că în veac este mila Lui.
 21. Și le-a dat pământul lor moștenire, că în veac este mila Lui.
 22. Moștenire lui Israel, robul Lui, că în veac este mila Lui.
 23. Că în smerenia noastră și-a adus aminte de noi Domnul, că în veac este mila Lui.
 24. Și ne-a izbăvit pe noi de vrăjmașii noștri, că în veac este mila Lui.
 25. Cel ce dă hrană la tot trupul, că în veac este mila Lui.

Citește și: Psalmul 134

S-ar putea să-ți placă și...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *