Psalmul 108

Psalmul 108

Psalmul 108 este o meditație profundă și complexă despre nedreptatea și răul care pot fi suferite de cei drepți în lumea aceasta și despre modul în care Dumnezeu intervine în apărarea lor. Se dezvăluie un contrast puternic între răul pe care-l întâmpină autorul și speranța sa adâncă în intervenția divină.

La începutul psalmului, sunt prezentate atacurile și denigrările pe care autorul le suferă din partea adversarilor săi. Aceștia sunt descriși ca fiind vicleni și vorbitori de rău, care atacă nejustificat. În loc să arate iubire și compasiune, ei răspund cu calomnii și ură.

El nu răspunde cu ură similară, ci se adresează lui Dumnezeu, solicitând dreptate. Acesta pare să apeleze la justiția retributivă, unde răul să fie răsplătit cu rău. El roagă ca adversarii săi să sufere consecințele propriilor lor fapte.

În ciuda intensității dureroase a circumstanțelor sale, el face, de asemenea, un apel emoționant pentru mila și intervenția lui Dumnezeu. El descrie starea sa de sărăcie, vulnerabilitate și disperare, reafirmând încrederea în mila și bunătatea lui Dumnezeu.

Psalmul se încheie cu o notă de speranță și încredere. Autorul proclamă cu certitudine că Dumnezeu va interveni în favoarea lui, binecuvântându-l și aducând rușine celor care l-au clevetit. Există o convingere puternică că Dumnezeu îi va răsplăti pe cei drepți și va pedepsi pe cei răi.

În esență, Psalmul 108 oferă o reflecție profundă asupra contrastului dintre răul lumesc și dreptatea divină. El ne amintește că, indiferent de circumstanțele actuale, speranța și credința în intervenția lui Dumnezeu rămân esențiale. Acesta este un mesaj etern despre reziliență, speranță și încredere în providența divină, chiar și în cele mai dificile momente ale vieții.

Psalmul 108

 1. Dumnezeule, lauda mea n-o ține sub tăcere. Că gura păcătosului și gura vicleanului asupra mea s-au deschis.
 2. Grăit-au împotriva mea cu limbă vicleană și cu cuvinte de ură m-au înconjurat și s-au luptat cu mine în zadar.
 3. În loc să mă iubească, mă cleveteau, iar eu mă rugam.
 4. Pus-au împotriva mea rele în loc de bune și ură în locul iubirii mele.
 5. Pune peste dânsul pe cel păcătos și diavolul să stea de-a dreapta lui.
 6. Când se va judeca să iasă osândit, iar rugăciunea lui să se prefacă în păcat.
 7. Să fie zilele lui puține și dregătoria lui să o ia altul;
 8. Să ajungă copiii lui orfani și femeia lui văduvă;
 9. Să fie strămutați copiii lui și să cerșească; să fie scoși din curțile caselor lor;
 10. Să smulgă cămătarul toată averea lui; să răpească străinii ostenelile lui;
 11. Să nu aibă sprijinitor și nici orfanii lui miluitor;
 12. Să piară copiii lui și într-un neam să se stingă numele lui;
 13. Să se pomenească fărădelegea părinților lui înaintea Domnului și păcatul maicii lui să nu se șteargă;
 14. Să fie înaintea Domnului pururea și să piară de pe pământ pomenirea lui, pentru că nu și-a adus aminte să facă milă.
 15. Şi a prigonit pe cel sărman, pe cel sărac și pe cel smerit cu inima, ca să-l omoare.
 16. Şi a iubit blestemul și va veni asupra lui; și n-a voit binecuvântarea și se va îndepărta de la el.
 17. Şi s-a îmbrăcat cu blestemul ca și cu o haină și a intrat ca apa înlăuntrul lui și ca untdelemnul în oasele lui.
 18. Să-i fie lui ca o haină cu care se îmbracă și ca un brâu cu care pururea se încinge.
 19. Aceasta să fie răsplata celor ce mă clevetesc pe mine înaintea Domnului şi grăiesc rele împotriva sufletului meu.
 20. Dar Tu, Doamne, fă cu mine milă, pentru numele Tău, că bună este mila Ta.
 21. Izbăvește-mă, că sărac și sărman sunt eu și inima mea s-a tulburat înlăuntrul meu.
 22. Ca umbra ce se înclină m-am trecut; ca bătaia de aripi a lăcustelor tremur.
 23. Genunchii mei au slăbit de post și trupul meu s-a istovit de lipsa untdelemnului
 24. Şi eu am ajuns lor ocară. M-au văzut și au clătinat cu capetele lor.
 25. Ajută-mă, Doamne Dumnezeul meu, mântuiește-mă, după mila Ta,
 26. Şi să cunoască ei că mâna Ta este aceasta și Tu, Doamne, ai făcut-o pe ea.
 27. Ei vor blestema și Tu vei binecuvânta. Cei ce se scoală împotriva mea să se rușineze, iar robul Tău să se veselească.
 28. Să se îmbrace cei ce mă clevetesc pe mine cu ocară și cu rușinea lor ca și cu un veșmânt să se învelească.
 29. Lăuda-voi pe Domnul foarte cu gura mea și în mijlocul multora Îl voi preaslăvi pe El,
 30. Că a stat de-a dreapta săracului, ca să izbăvească sufletul lui de cei ce-l prigonesc.

Citește și: Psalmul 106

S-ar putea să-ți placă și...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *