Psalmul 107

Psalmul 107

Psalmul 107 este o declarație de credință și încredere în Dumnezeu, reflectând devotamentul și recunoștința scriitorului față de mila și puterea divină.

Din primele versete, se observă o hotărâre fermă și o pregătire interioară a autorului de a lăuda și onora numele Domnului: “Gata este inima mea” (v. 1). Această declarație subliniază o dorință sinceră de a celebra binefacerile divine, un sentiment amplificat prin chemarea instrumentelor muzicale – psaltirea și alăuta – pentru a se alătura în acest act de adorație.

În continuare, autorul afirmă dorința de a împărtăși binefacerile și măreția lui Dumnezeu nu doar în propria sa comunitate, ci și printre neamuri (v. 3). Acest lucru sugerează o viziune universală a iubirii și milei lui Dumnezeu, care transcende granițele naționale sau etnice.

Mila lui Dumnezeu este descrisă ca fiind nemărginită, “mai mare decât cerurile” (v. 4), și adevărul Lui atinge înălțimile, sugerând omniprezența și omnipotența Sa. Cererile pentru ajutor și mântuire sunt încorporate cu descrierile teritoriale (v. 7-10), semnalând probabil importanța alianței dintre Dumnezeu și poporul Său și promisiunile Sale legate de pământ.

O notă de mâhnire se insinuează în versetele 11-12, unde există o recunoaștere a unor momente în care se pare că Dumnezeu i-a lepădat sau s-a distanțat. Cu toate acestea, această senzație de abandon este imediat contrabalansată de o reafirmare a încrederii în ajutorul divin, mai degrabă decât în puterea oamenilor (v. 13).

Psalmul se încheie cu o declarație fermă de victorie și triumf împotriva adversarilor, dar nu prin puterea omului sau a armatelor sale, ci prin intervenția divină (v. 14).

Psalmul 107 este un imn de încredere, speranță și recunoștință, exprimând în mod clar dependența omului de Dumnezeu și recunoașterea puterii Sale nesfârșite și a milei Sale neschimbătoare.

Psalmul 107

 1. Gata este inima mea, Dumnezeule, gata este inima mea; cânta-voi și voi lăuda întru inima mea.
 2. Deșteaptă-te slava mea! Deșteaptă-te psaltire și alăută! Deștepta-mă-voi dimineața.
 3. Lăuda-Te-voi între popoare, Doamne, cânta-voi ție între neamuri,
 4. Că mai mare decât cerurile este mila Ta și până la nori adevărul Tău.
 5. Înalță-Te peste ceruri, Dumnezeule, și peste tot pământul slava Ta, ca să se izbăvească cei plăcuți ai Tăi.
 6. Mântuiește-mă cu dreapta Ta și mă auzi. Dumnezeu a grăit în locul cel sfânt al Lui:
 7. Înălța-Mă-voi și voi împărți Sichemul și Valea Sucot o voi măsura.
 8. Al Meu este Galaad și al Meu este Manase și Efraim sprijinul capului Meu,
 9. Iuda, legiuitorul Meu; Moab, vas al spălării Mele;
 10. Spre Idumeea voi arunca încălțămintea Mea. Mie cei de alt neam Mi s-au supus”.
 11. Cine mă va duce la cetatea întărită? Cine mă va povățui până în Idumeea?
 12. Oare, nu Tu, Dumnezeule, Cel ce ne-ai lepădat pe noi? Oare, nu vei ieși, Dumnezeule, cu oștirile noastre?
 13. Dă-ne nouă ajutor, ca să ieșim din necaz, că deșartă este izbăvirea cea de la oameni.
 14. Cu Dumnezeu vom birui și El va nimici pe vrăjmașii noștri.

Citește și: Psalmul 106

S-ar putea să-ți placă și...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *