Psalmul 102

Psalmul 102

Psalmul 102 este un imn de laudă și recunoștință adresat lui Dumnezeu, centrat pe bunătatea, îndurarea și fidelitatea Sa nemărginită.

Psalmul începe cu un apel personal, în care sufletul îndeamnă la binecuvântarea Domnului. Aceasta nu este doar o recunoaștere a măreției divine, ci și o recunoaștere a binefacerilor Sale continue: vindecarea, eliberarea și protejarea.

Un accent major al acestui psalm este mila lui Dumnezeu, care este prezentată ca fiind mult mai vastă decât orice greșeală umană. Deși oamenii sunt trecători, asemenea ierbii sau florilor ce înfloresc și apoi dispar, mila lui Dumnezeu este eternă. Acest contrast dintre efemeritatea existenței umane și eternitatea lui Dumnezeu subliniază dependența totală a umanității de creatorul său.

Un alt aspect semnificativ al psalmului este recunoașterea universalității domniei lui Dumnezeu. El nu doar că are grijă de indivizi, ci domnește peste tot universul, cu îngerii și toate puterile cerului care îl slujesc și îl laudă. Acest lucru subliniază măreția Sa, dar, în același timp, reamintește că fiecare parte a creației are un rol în a-L glorifica.

În încheiere, toate lucrurile sunt îndemnate să-L binecuvânteze pe Domnul, reiterând ideea că toată creația este martoră și participantă la gloria divină.

Prin urmare, Psalmul 102 este un memento puternic al generozității și iubirii continue a lui Dumnezeu, invocând un răspuns de laudă și recunoștință din partea întregii creații.

Psalmul 102

 1. Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul și toate cele dinlăuntrul meu, numele cel sfânt al Lui.
 2. Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul și nu uita toate răsplătirile Lui.
 3. Pe Cel ce curăţeşte toate fărădelegile tale, pe Cel ce vindecă toate bolile tale;
 4. Pe Cel ce izbăvește din stricăciune viața ta, pe Cel ce te încununează cu milă și cu îndurări;
 5. Pe Cel ce umple de bunătăți pofta ta; înnoi-se-vor ca ale vulturului tinerețile tale.
 6. Cel ce face milostenie, Domnul, și judecată tuturor celor ce li se face strâmbătate.
 7. Cunoscute a făcut căile Sale lui Moise, fiilor lui Israel voile Sale.
 8. Îndurat și milostiv este Domnul, îndelung-răbdător și mult-milostiv.
 9. Nu până în sfârșit se va iuți, nici în veac se va mânia.
 10. Nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fărădelegile noastre a răsplătit nouă,
 11. Ci cât este departe cerul de pământ, atât este de mare mila Lui, spre cei ce se tem de El.
 12. Pe cât sunt de departe răsăriturile de la apusuri, depărtat-a de la noi fărădelegile noastre.
 13. În ce chip miluiește tatăl pe fii, așa a miluit Domnul pe cei ce se tem de El;
 14. Că El a cunoscut zidirea noastră, adusu-și-a aminte că țărână suntem.
 15. Omul ca iarba, zilele lui ca floarea câmpului; așa va înflori.
 16. Că vânt a trecut peste el și nu va mai fi și nu se va mai cunoaște încă locul său.
 17. Iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de Dânsul,
 18. Și dreptatea Lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul Lui
 19. Și își aduc aminte de poruncile Lui, ca să le facă pe ele. Domnul în cer a gătit scaunul Său și împărăția Lui peste toți stăpânește.
 20. Binecuvântați pe Domnul toți îngerii Lui, cei tari la vârtute, care faceți cuvântul Lui și auziți glasul cuvintelor Lui.
 21. Binecuvântați pe Domnul toate puterile Lui, slugile Lui, care faceți voia Lui.
 22. Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile Lui; în tot locul stăpânirii Lui, binecuvântează suflete al meu pe Domnul.

Citește și: Psalmul 101

S-ar putea să-ți placă și...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *