Psalmul 101

Psalmul 101

Psalmul 101 este unul dintre cele mai emoționante și introspective psalmuri, exprimând simultan suferința și speranța.

La început, autorul se confruntă cu tristețea, suferința și singurătatea. Acest sentiment de deznădejde este comparabil cu condiția unui om aflat în mijlocul unui pustiu vast și necuprins. Autorul folosește imagini puternice, cum ar fi compararea sa cu pelicanul din pustiu sau cu bufnița din ruine, ambele fiind simboluri ale singurătății și dezolării.

În acest context de durere, el menționează și ocările și persecuțiile la care a fost supus, dar și simțul pierderii și al detașării de lucrurile materiale – mâncând cenușă în loc de pâine, simbol al suferinței intense.

Cu toate acestea, în mijlocul acestei stări de deznădejde, există o schimbare de ton. Începând cu versetul 13, se face o tranziție de la disperare la speranță, recunoscând eternitatea și măreția lui Dumnezeu. Sionul, ca simbol al poporului lui Dumnezeu și al promisiunii divine, devine centrul atenției și este prezentată speranța că Dumnezeu îl va reînnoi și îl va proteja.

Psalmul se încheie cu o recunoaștere a eternității și imutabilității lui Dumnezeu. În ciuda schimbărilor și a trecerii timpului, Domnul rămâne neschimbat și veșnic. Acest mesaj de speranță și încredere în fidelitatea lui Dumnezeu constituie esența acestui psalm și ne reamintește că, indiferent de încercările vieții, Dumnezeu este refugiul etern și sursa de speranță.

Psalmul 101

 1. Doamne, auzi rugăciunea mea, și strigarea mea la Tine să ajungă!
 2. Să nu întorci fața Ta de la mine; în orice zi mă necăjesc, pleacă spre mine urechea Ta!
 3. În orice zi Te voi chema, degrabă auzi-mă!
 4. Că s-au stins ca fumul zilele mele și oasele mele ca uscăciunea s-au făcut.
 5. Rănită este inima mea și s-a uscat ca iarba; că am uitat să-mi mănânc pâinea mea.
 6. De glasul suspinului meu, osul meu s-a lipit de carnea mea.
 7. Asemănatu-m-am cu pelicanul din pustiu; ajuns-am ca bufnița din dărâmături.
 8. Privegheat-am și am ajuns ca o pasăre singuratică pe acoperiș.
 9. Toată ziua m-au ocărât vrăjmașii mei și cei ce mă lăudau, împotriva mea se jurau.
 10. Că cenușă am mâncat, în loc de pâine, și băutura mea cu plângere am amestecat-o,
 11. Din pricina urgiei Tale și a mâniei Tale; că ridicându-mă eu, m-ai surpat.
 12. Zilele mele ca umbra s-au plecat și eu ca iarba m-am uscat.
 13. Iar Tu, Doamne, în veac rămâi și pomenirea Ta din neam în neam.
 14. Sculându-Te, vei milui Sionul, că vremea este să-l miluiești pe el, că a venit vremea.
 15. Că au iubit robii Tăi pietrele lui și de țărâna lui le va fi milă.
 16. şi se vor teme neamurile de numele Domnului și toți împărații pământului de slava Ta.
 17. Că va zidi Domnul Sionul și se va arăta întru slava Sa.
 18. Căutat-a spre rugăciunea celor smeriți și n-a disprețuit cererea lor.
 19. Să se scrie acestea pentru neamul ce va să vină și poporul ce se zidește va lăuda pe Domnul;
 20. Că a privit din înălțimea cea sfântă a Lui, Domnul din cer pe pământ a privit,
 21. Ca să audă suspinul celor ferecați, să dezlege pe fiii celor omorâți,
 22. Să vestească în Sion numele Domnului și lauda Lui în Ierusalim,
 23. Când se vor aduna popoarele împreună și împărățiile ca să slujească Domnului.
 24. Zis-am către Dumnezeu în calea tăriei Lui: Vestește-mi puținătatea zilelor mele.
 25. Nu mă lua la jumătatea zilelor mele, că anii Tăi, Doamne, sunt din neam în neam.
 26. Dintru început Tu, Doamne, pământul l-ai întemeiat și lucrul mâinilor Tale, sunt cerurile.
 27. Acelea vor pieri, iar Tu vei rămâne și toți ca o haină se vor învechi și ca un veșmânt îi vei schimba și se vor schimba.
 28. Dar Tu același ești și anii Tăi nu se vor împuțina.
 29. Fiii robilor Tăi vor locui pământul lor și seminția lor în veac va propăși.

Citește și: Psalmul 100

S-ar putea să-ți placă și...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *