Plâgerile lui Ieremia – Capitolul 4

Plâgerile lui Ieremia – Capitolul 4

Aceste versete din Plângerile lui Ieremia, Capitolul 4, descriu în detaliu consecințele asediului Ierusalimului și a distrugerii sale de către babilonieni. Capitolul oferă o imagine sumbră a suferinței intense și a degradării morale și fizice a poporului evreu în urma acestui eveniment devastator.

Versetele încep cu o descriere a modului în care splendoarea și bogăția Ierusalimului, reprezentate simbolic prin aurul care și-a schimbat fața, au fost reduse la nimic, iar cetățenii săi, cândva prețuiți și respectați, sunt acum comparați cu vasele de lut, fără valoare. Această schimbare dramatică subliniază pierderea demnității și a statutului lor.

Imaginea șacalilor care își hrănesc puii contrastează cu cruzimea poporului, care, în disperarea sa, ajunge să-și mănânce propriii copii pentru a supraviețui. Această descriere șocantă evidențiază extremele la care oamenii pot ajunge în situații de criză extremă.

Versetele continuă cu acuzații la adresa liderilor religioși și politici, profeții mincinoși și preoții corupți, care prin acțiunile lor au contribuit la căderea Ierusalimului. Această critică subliniază rolul pe care îl joacă conducerea în destinul unei națiuni și consecințele grave ale corupției și ale conducerii iresponsabile.

Capitolul se încheie cu o notă de speranță amestecată cu avertisment pentru Edom, un popor vecin care se bucură de suferința Ierusalimului. Acesta sugerează că, deși Ierusalimul a fost pedepsit, va veni o vreme când și Edomul va trebui să-și înfrunte propriile păcate și să suporte consecințele acestora.

În ansamblu, Capitolul 4 din Plângerile lui Ieremia oferă o meditație profundă asupra naturii suferinței umane, a justiției divine și a speranței de reînnoire și restaurare, chiar și în cele mai întunecate momente.

Plâgerile lui Ieremia – Capitolul 4

 1. O, cum s-a întunecat aurul, şi cel mai curat aur şi-a schimbat faţa; pietrele nestemate vărsate au fost la colţul tuturor uliţelor!
 2. Feciorii Sionului, cei mai de seamă altădată, cântăriţi cu aur, cum au ajuns să fie socotiţi ca vasele de lut, lucru de mână de olar!
 3. Chiar şi şacalii îşi dau sânul, ca puii lor să sugă, dar fiica poporului meu ajuns-a crudă, ca struţii în pustiu.
 4. Din pricina setei lipitu-s-a limba sugaciului de cerul gurii lui; copiii cer pâine, dar nimeni nu le-o întinde.
 5. Cei care mâncau odinioară mâncăruri alese cad de foame pe uliţe; cei care au fost crescuţi în purpură stau trântiţi în gunoi.
 6. Vina fiicei poporului meu a fost mai mare decât a Sodomei, prăbuşită într-o clipă, nu de mână omenească.
 7. Căpeteniile ei erau mai strălucitoare decât zăpada, mai albe decât laptele; trupul lor era mai roşu decât mărgeanul, ca safirul era înfăţişarea lor.
 8. Chipul lor a ajuns mai negru decât funinginea, pe uliţe nu-i poţi cunoaşte; pielea lor s-a zbârcit pe oase, s-a uscat ca o aşchie de lemn.
 9. Mai fericiţi au fost cei care au căzut de sabie, decât cei morţi de foame, care se prăpădesc încet, doborâţi de lipsa roadelor de pe câmp.
 10. Femeile, deşi miloase, au fiert cu mâinile lor copiii şi i-au mâncat în vremea căderii fiicei poporului meu.
 11. Sfârşit-a Domnul mânia, vărsat-a pe deplin urgia aprinderii Lui; şi în Sion a aprins un fac care l-a mistuit.
 12. Nici n-ar fi putut să creadă regii pământului şi toţi locuitorii lumii că vrăjmaşul şi apăsătorul ar putea să intre pe porţile Ierusalimului!
 13. Dar s-a întâmplat, din pricina păcatelor profeţilor (mincinoşi) şi a fărădelegilor preoţilor, care au vărsat în mijlocul lui sângele celor drepţi.
 14. Pe uliţe rătăceau pătaţi de sânge, şi nimeni nu se atingea de hainele lor.
 15. “Păziţi-vă! Un necurat!” Striga lumea după ei. “Fugiţi, la o parte, nu-i atingeţi!” Şi dacă mai voiesc să rătăcească undeva – se zicea printre neamuri – n-ar trebui să rămână aici!
 16. Faţa plină de mânie a Domnului i-a risipit pe ei. Pe preoţi nimeni nu-i mai lua în seamă, de bătrâni nu se îndura.
 17. Şi ochii noştri se sting de supărare, aşteptând zadarnic un ajutor! Din turnul nostru ne-am uitat departe spre un popor al cărui ajutor nu vine.
 18. Şi pândeau paşii noştri ca să nu umblăm prin pieţele noastre. Sfârşitul nostru se apropia, sosise!
 19. Prigonitorii noştri erau mai iuţi decât vulturii de pe cer; umblau după noi prin munţi, ne pândeau în pustiu.
 20. Suflarea vieţii noastre, unsul Domnului, a fost prins în groapa lor – acela despre care noi ziceam: “La umbra lui vom vieţui printre popoare”.
 21. Bucură-te şi te veseleşte, fiica Edomului, tu care locuieşti în pământul Uţ; şi la tine va veni cupa; vei bea şi te vei lăsa goală.
 22. Fărădelegea ta, o, fiică a Sionului, s-a sfârşit; la fel robia. Dar ţie îţi cercetează păcatele, o, fiică a Edomului, şi dă pe faţă fărădelegile tale!

Citește și: Plâgerile lui Ieremia – Capitolul 3

S-ar putea să-ți placă și...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *