Iona – Capitolul 3

Iona – Capitolul 3

Acest pasaj descrie răspunsul poporului din Ninive la predica lui Iona și mila lui Dumnezeu manifestată față de ei.
După experiența sa în pântecele peștelui, Iona alege să asculte de Dumnezeu și să meargă la Ninive pentru a vesti mesajul divin. Acest lucru arată schimbarea atitudinii lui Iona și acceptarea misiunii sale. Mesajul lui Iona este scurt și direct, prezicând distrugerea Ninivei în 40 de zile. Ninivitenii, inclusiv regele lor, cred în Dumnezeu și își arată pocăința prin post și îmbrăcându-se cu sac, un semn de umilință și penitență.

Regele Ninivei reacționează cu seriozitate la predicția lui Iona, demonstrând umilință și lider moral. El nu doar că acceptă mesajul, dar și emite un decret regal care cere poporului să se pocăiască, să postească și să se roage. Ninivitenii nu doar că se pocăiesc verbal, dar și schimbă comportamentul lor, renunțând la căile lor rele. Aceasta este o dovadă a pocăinței sincere.
Văzând pocăința sinceră, Dumnezeu Se răzgândește și nu le mai aduce pedeapsa prezisă. Acest lucru subliniază un aspect central al caracterului lui Dumnezeu în tradiția iudaico-creștină: milostivirea și gata de a ierta atunci când oamenii se întorc la El cu inimi sincere.

În concluzie, acest pasaj evidențiază puterea pocăinței și milostivirea lui Dumnezeu care este gata să ierte și să renunțe la pedeapsa meritată atunci când oamenii se întorc de la căile lor greșite. De asemenea, arată importanța ascultării și răspunsului la chemarea lui Dumnezeu, așa cum a făcut Iona.

Iona – Capitolul 3

  1. Şi a fost cuvântul Domnului către Iona, pentru a doua oară, zicând:
  2. Scoală şi porneşte către cetatea cea mare a Ninivei şi vesteşte-le ceea ce îţi voi spune!
  3. Şi s-a sculat Iona şi a mers în Ninive, după cuvântul Domnului. Şi Ninive era cetate mare înaintea lui Dumnezeu; îţi trebuia trei zile ca s-o străbaţi.
  4. Şi a pătruns Iona în cetate, zicând: “Patruzeci de zile mai sunt, şi Ninive va fi distrusă!”
  5. Atunci Ninivitenii au crezut în Dumnezeu, au ţinut post şi s-au îmbrăcat cu sac, de la cei mai mari şi până la cei mai mici.
  6. Şi a ajuns vestea până la regele Ninivei. Acesta s-a sculat de pe tronul său, şi-a lepădat veşmântul lui cel scump, s-a acoperit cu sac şi s-a culcat în cenuşă.
  7. Apoi, din porunca regelui şi a dregătorilor săi, s-au strigat şi s-au zis acestea: Oamenii şi animalele, vitele mari şi mici să nu mănânce nimic, să nu pască şi nici să bea apă;
  8. Iar oamenii să se îmbrace cu sac şi către Dumnezeu să strige din toată puterea şi fiecare să se întoarcă de pe calea lui cea rea şi de la nedreptatea pe care o săvârşesc mâinile lui;
  9. Poate că Dumnezeu Se va întoarce şi Se va milostivi şi va ţine în loc iuţimea mâniei Lui ca să nu pierim!”
  10. Atunci Dumnezeu a văzut faptele lor cele de pocăinţă, că s-au întors din căile lor cele rele. Şi i-a părut rău Domnului de prezicerile de rău pe care li le făcuse şi nu le-a împlinit.

Citește și: Iona – Capitolul 2

S-ar putea să-ți placă și...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *