Faptele Apostolilor – Cartea 28 (finală)

Faptele Apostolilor – Cartea 28 (finală)

Acest pasaj, plin de imagini puternice și momente de tensiune și dezvăluire, descrie aventura lui Pavel și a însoțitorilor săi pe insula Malta, unde sunt tratați cu mare omenie de locuitori și unde Pavel dovedește puteri divine prin vindecarea bolnavilor. În cele din urmă, ajunge la Roma, unde continuă să predice credința și învățăturile creștine.

Prima parte a textului ne arată o încercare interesantă pe care Pavel o trece. Venind la malul insulei Malta după un naufragiu, Pavel și tovarășii lui sunt întâmpinați cu bunătate de localnici. Un moment crucial este când o viperă îl mușcă pe Pavel, dar acesta nu suferă nicio vătămare, făcându-i pe maltezi să creadă că el este un zeu.

Acest incident este un exemplu de narativă miraculoasă, prin care Pavel demonstrează în mod direct puterea divină. Momentul în care îl vindecă pe tatăl lui Publius de febră și dizenterie reiterează această idee a puterii divine manifestate prin Pavel. În ambele cazuri, Pavel este prezentat ca un canal prin care Dumnezeu poate face minuni.

Cea de-a doua parte a textului ne descrie călătoria lui Pavel către Roma și dialogul său cu liderii iudei de acolo. Pavel se folosește de această ocazie pentru a le prezenta învățăturile creștine, cu accent pe profeția despre venirea lui Iisus, care se întinde până în Legea lui Moise și proroci. În acest context, Pavel reiterează faptul că este în lanțuri pentru “nădejdea lui Israel” – un eufemism pentru mesajul evanghelic pe care el îl propovăduiește.

În cele din urmă, pasajul se încheie cu Pavel petrecând doi ani în Roma, propovăduind împărăția lui Dumnezeu și primindu-i pe toți cei care vin la el. Acesta este un exemplu de răbdare și perseverență în fața adversității, ceea ce subliniază încă o dată devotamentul lui Pavel față de creștinism și misiunea sa de a răspândi învățăturile sale.

În ansamblu, textul este o combinație de narațiune de călătorie, minuni și dialog teologic, cu Pavel ca figură centrală care răspândește învățăturile creștine și confirmă puterea divină prin minunile sale.

Faptele Apostolilor – Cartea 28 (finală)

 1. Şi după ce am scăpat, am aflat că insula se numeşte Malta.
 2. Iar locuitorii ei ne arătau o deosebită omenie, căci, aprinzând foc, ne-au luat pe toţi la ei din pricina ploii care era şi a frigului.
 3. Şi strângând Pavel grămadă de găteje şi punându-le în foc, o viperă a ieşit de căldură şi s-a prins de mâna lui.
 4. Şi când locuitorii au văzut vipera atârnând de mâna lui, ziceau unii către alţii: Desigur că ucigaş este omul acesta, pe care dreptatea nu l-a lăsat să trăiască, deşi a scăpat din mare.
 5. Deci el, scuturând vipera în foc, n-a pătimit nici un rău.
 6. Iar ei aşteptau ca el să se umfle, sau să cadă deodată mort. Dar aşteptând ei mult şi văzând că nu i se întâmplă nimic rău, şi-au schimbat gândul şi ziceau că el este un zeu.
 7. Şi împrejurul acelui loc erau ţarinile căpeteniei insulei, Publius, care, primindu-ne, ne-a găzduit prietenos trei zile.
 8. Şi s-a întâmplat că tatăl lui Publius zăcea în pat, cuprins de friguri şi de urdinare cu sânge, la care intrând Pavel şi rugându-se, şi-a pus mâinile peste el şi l-a vindecat.
 9. Şi întâmplându-se aceasta, veneau la el şi ceilalţi din insulă care aveau boli şi se vindecau;
 10. Şi aceştia ne-au cinstit mult şi, când am plecat, ne-au pus la îndemână toate cele de trebuinţă.
 11. După trei luni am pornit cu o corabie din Alexandria, care iernase în insulă şi care avea pe ea însemnul Dioscurilor.
 12. Şi ajungând la Siracuza, am rămas acolo trei zile.
 13. De unde, înconjurând, am sosit la Regium. Şi după o zi, suflând vânt de miazăzi, am ajuns la Puteoli în cealaltă zi.
 14. Găsind acolo fraţi, am fost rugaţi să rămânem la ei şapte zile. Şi aşa am venit la Roma.
 15. Şi de acolo, auzind fraţii cele despre noi, au venit întru întâmpinarea noastră până la Forul lui Apius şi la Trei Taverne, pe care, văzându-i, Pavel a mulţumit lui Dumnezeu şi s-a îmbărbătat.
 16. Iar când am intrat în Roma, sutaşul a predat pe cei legaţi comandantului taberei, iar lui Pavel i s-a îngăduit să locuiască aparte cu ostaşul care îl păzea.
 17. Şi după trei zile Pavel a chemat la el pe cei care erau fruntaşii iudeilor. Şi, adunându-se, zicea către ei: Bărbaţi fraţi, deşi eu n-am făcut nimic rău împotriva poporului (nostru) sau a datinilor părinteşti, am fost predat de la Ierusalim, în mâinile romanilor.
 18. Aceştia, după ce m-au cercetat, voiau să-mi dea drumul, fiindcă nu era în mine nici o vină vrednică de moarte.
 19. Dar iudeii, împotrivindu-mi-se, am fost nevoit să cer să fiu judecat de Cezarul, dar nu că aş avea de adus vreo pâră neamului meu.
 20. Deci pentru această cauză v-am chemat să vă văd şi să vorbesc cu voi. Căci pentru nădejdea lui Israel mă aflu eu în acest lanţ.
 21. Iar ei au zis către el: Noi n-am primit din Iudeea nici scrisori despre tine, nici nu a venit cineva dintre fraţi, ca să ne vestească sau să ne vorbească ceva rău despre tine.
 22. Dar dorim să auzim de la tine cele ce gândeşti; căci despre eresul acesta ne este cunoscut; că pretutindeni i se stă împotrivă.
 23. Deci, rânduindu-i o zi, au venit la el, la gazdă, mai mulţi. Şi de dimineaţa până seara, el le vorbea, dând mărturie despre împărăţia lui Dumnezeu, căutând să-i încredinţeze despre Iisus din Legea lui Moise şi din prooroci.
 24. Şi unii credeau celor spuse, iar alţii nu credeau.
 25. Şi neînţelegându-se unii cu alţii, au plecat, zicând Pavel un cuvânt că: Bine a vorbit Duhul Sfânt prin Isaia proorocul, către părinţii noştri,
 26. Când a zis: “Mergi la poporul acesta şi zi: Cu auzul veţi auzi şi nu veţi înţelege şi uitându-vă veţi privi, dar nu veţi vedea.
 27. Căci inima acestui popor s-a învârtoşat şi cu urechile greu au auzit şi ochii lor i-au închis. Ca nu cumva să vadă cu ochii şi să audă cu urechile şi cu inima să înţeleagă şi să se întoarcă şi Eu să-l vindec”.
 28. Deci cunoscut să vă fie vouă că această mântuire a lui Dumnezeu s-a trimis păgânilor, şi ei vor asculta.
 29. Şi după ce a zis el acestea, iudeii au plecat având între ei mare neînţelegere.
 30. Iar Pavel a rămas doi ani întregi în casa luată de el cu chirie, şi primea pe toţi care veneau la el,
 31. Propovăduind împărăţia lui Dumnezeu şi învăţând cele despre Domnul Iisus Hristos, cu toată îndrăzneala şi fără nici o piedică.

Citește și: Faptele Apostolilor – Cartea 27

S-ar putea să-ți placă și...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *