Faptele Apostolilor – Cartea 26

Faptele Apostolilor – Cartea 26

Acest pasaj, în care Pavel își apără cauza înaintea lui Agripa, este un exemplu de retorică și persuasiune în contextul Biblic. Pavel folosește o serie de strategii pentru a-și argumenta cazul, și este interesant să observăm cum el își calibrează mesajul în funcție de publicul său.

În primul rând, Pavel se adresează direct lui Agripa, un om educat și cunoscător al obiceiurilor iudeilor. El se bazează pe această cunoaștere a lui Agripa pentru a-și apăra cauza, încercând să stabilească un teren comun între el și rege.

Apoi, Pavel povestește propria sa transformare, de la persecutor al creștinilor la adept al lui Hristos. Aceasta este o strategie eficientă, deoarece Pavel folosește propria sa experiență pentru a demonstra puterea și veridicitatea credinței sale. El aduce mărturie despre experiența sa personală cu Dumnezeu, iar aceasta constituie o formă puternică de mărturie în contextul credinței creștine.

Pavel își încheie discursul prin a sublinia mesajul profețiilor vechi, insistând asupra faptului că Hristos a împlinit aceste profeții. În acest fel, el își stabilește argumentul nu numai pe baza propriei experiențe, ci și în cadrul unei tradiții religioase mai largi, în care audiența sa, în special Agripa, este înrădăcinată.

Pe de altă parte, observăm reacțiile diferite ale celor prezenți la discursul lui Pavel. Festus îl consideră pe Pavel nebun, în timp ce Agripa pare convins de argumentele sale, dar nu suficient încât să devină creștin. Aceste reacții diferite evidențiază faptul că, deși Pavel a prezentat un argument puternic și convingător, acceptarea sau respingerea acestuia depinde în ultimă instanță de voința individuală a fiecărei persoane.

Acest pasaj este un exemplu al modului în care Biblia prezintă discursul evanghelic, oferind un exemplu valoros de confruntare directă, personală și sinceră cu oamenii care încă nu cunosc sau nu au acceptat învățătura creștină.

Faptele Apostolilor – Cartea 26

 1. Agripa a zis către Pavel: Îţi este îngăduit să vorbeşti pentru tine. Atunci Pavel, întinzând mâna, se apăra:
 2. Mă socotesc fericit, o, rege Agripa, că astăzi, înaintea ta, pot să mă apăr de toate câte mă învinuiesc iudeii;
 3. Mai ales, pentru că tu cunoşti toate obiceiurile şi neînţelegerile iudeilor. De aceea te rog să mă asculţi cu îngăduinţă.
 4. Vieţuirea mea din tinereţe, cum a fost ea de la început în poporul meu şi în Ierusalim, o ştiu toţi iudeii.
 5. Dacă vor să dea mărturie, ei ştiu despre mine, de mult, că am trăit ca fariseu, în tagma cea mai riguroasă a religiei noastre.
 6. Şi acum stau la judecată pentru nădejdea făgăduinţei făcute de Dumnezeu către părinţii noştri,
 7. Şi la care cele douăsprezece seminţii ale noastre, slujind lui Dumnezeu fără încetare, zi şi noapte, nădăjduiesc să ajungă. Pentru nădejdea aceasta, o, rege Agripa, sunt pârât de iudei.
 8. De ce se socoteşte la voi lucru de necrezut că Dumnezeu înviază pe cei morţi?
 9. Eu unul am socotit, în sinea mea, că faţă de numele lui Iisus Nazarineanul trebuia să fac multe împotrivă;
 10. Ceea ce am şi făcut în Ierusalim, şi pe mulţi dintre sfinţi i-am închis în temniţe cu puterea pe care o luasem de la arhierei. Iar când erau daţi la moarte, mi-am dat şi eu încuviinţarea.
 11. Şi îi pedepseam adesea prin toate sinagogile şi-i sileam să hulească şi, mult înfuriindu-mă împotriva lor, îi urmăream până şi prin cetăţile de din afară;
 12. Şi în felul acesta, mergând şi la Damasc, cu putere şi cu însărcinare de la arhierei,
 13. Am văzut, o, rege, la amiază, în calea mea, o lumină din cer, mai puternică decât strălucirea soarelui, strălucind împrejurul meu şi a celor ce mergeau împreună cu mine.
 14. Şi noi toţi căzând la pământ, eu am auzit un glas care-mi zicea în limba evreiască: Saule, Saule, de ce Mă prigoneşti? Greu îţi este să loveşti în ţepuşă cu piciorul.
 15. Iar eu am zis: Cine eşti Doamne? Iar Domnul a zis: Eu sunt Iisus, pe Care tu Îl prigoneşti.
 16. Dar, scoală-te şi stai pe picioarele tale. Căci spre aceasta M-am arătat ţie: ca să te rânduiesc slujitor şi martor, şi al celor ce ai văzut, şi al celor întru care Mă voi arăta ţie.
 17. Alegându-te pe tine din popor şi din neamurile la care te trimit,
 18. Să le deschizi ochii, ca să se întoarcă de la întuneric la lumină şi de la stăpânirea lui satana la Dumnezeu, ca să ia iertarea păcatelor şi parte cu cei ce s-au sfinţit, prin credinţa în Mine.
 19. Drept aceea, rege Agripa, n-am fost neascultător cereştii arătări;
 20. Ci mai întâi celor din Damasc şi din Ierusalim, şi din toată ţara Iudeii, şi neamurilor le-am vestit să se pocăiască şi să se întoarcă la Dumnezeu, făcând lucruri vrednice de pocăinţă.
 21. Pentru acestea, iudeii, prinzându-mă în templu, încercau să mă ucidă.
 22. Dobândind deci ajutorul de la Dumnezeu, am stat până în ziua aceasta, mărturisind la mic şi la mare, fără să spun nimic decât ceea ce şi proorocii şi Moise au spus că va să fie:
 23. Că Hristos avea să pătimească şi să fie cel dintâi înviat din morţi şi să vestească lumină şi poporului şi neamurilor.
 24. Şi acestea grăind el, întru apărarea sa, i-a zis Festus cu glas mare: Pavele, eşti nebun! Învăţătura ta cea multă te duce la nebunie.
 25. Iar Pavel a zis: Nu sunt nebun, prea puternice Festus, ci grăiesc cuvintele adevărului şi ale înţelepciunii.
 26. Regele ştie despre acestea, şi în faţa lui vorbesc fără sfială, fiind încredinţat că nimic nu i-a rămas ascuns, pentru că aceasta nu s-a întâmplat, într-un ungher.
 27. Crezi tu, rege Agripa, în prooroci? Ştiu că crezi.
 28. Iar Agripa a zis către Pavel: Cu puţin de nu mă îndupleci să mă fac şi eu creştin!
 29. Iar Pavel a zis: Ori cu puţin, ori cu mult, eu m-aş ruga lui Dumnezeu ca nu numai tu, ci şi toţi care mă ascultă astăzi să fie aşa cum sunt şi eu, afară de aceste lanţuri.
 30. Şi s-a ridicat şi regele şi guvernatorul şi Berenice şi cei care şedeau împreună cu ei,
 31. Şi plecând, vorbeau unii cu alţii zicând: Omul acesta n-a făcut nimic vrednic de moarte sau de lanţuri.
 32. Iar Agripa a zis lui Festus: Acest om putea să fie lăsat liber, dacă n-ar fi cerut să fie judecat de Cezarul.

Citește și:  Faptele Apostolilor – Cartea 25

S-ar putea să-ți placă și...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *