Faptele Apostolilor – Cartea 25

Faptele Apostolilor – Cartea 25

Acest pasaj dezvoltă mai departe conflictul dintre Pavel și autoritățile iudaice și romane. Povestea înfățișează aspecte fundamentale ale sistemului judiciar roman și felul în care acestea au influențat soarta lui Pavel.

Festus, noul guvernator roman, dorește să câștige bunăvoința iudeilor, la fel ca predecesorul său, Felix. Însă, în ciuda presiunilor iudaicilor de a-l judeca pe Pavel la Ierusalim (unde iudeii intenționau să-l ucida), Festus respectă principiile legale romane, menținându-l pe Pavel în Cezareea și invitându-i pe acuzatori să-și prezinte cazul acolo.

Pavel, aflat în mijlocul acestui proces, rămâne ferm și rezistent în fața acuzațiilor. El se apără declarând că nu a încălcat nicio lege – fie ea iudaică sau romană – și solicită să fie judecat de însuși Cezar, dând dovadă de încrederea sa în dreptatea cauzei sale.

Festus este prezentat într-o lumină relativ favorabilă, deși pare mai preocupat de formele legale decât de dreptatea efectivă. El recunoaște că Pavel nu a făcut nimic demn de moarte și pare nehotărât în fața situației complexe. Apariția regelui Agripa și a Berenicei în scenă oferă lui Festus o ocazie să discute cazul și, probabil, să caute un sfat.

În cele din urmă, pasajul dezvăluie în continuare strategia defensivă a lui Pavel. În loc să se supună judecății posibil părtinitoare a iudeilor sau a guvernatorului roman local, Pavel se bazează pe dreptul său ca cetățean roman de a fi judecat de Cezar însuși. Aceasta este o mișcare strategică care evidențiază înțelepciunea și priceperea sa, dar și puterea și protecția pe care i-o oferă statutul său de cetățean roman.

Conflictul dintre Pavel și autoritățile iudaice și romane subliniază o temă recurentă în Noul Testament: tensiunea dintre creștinism și puterile politice și religioase ale timpului. Este de asemenea un exemplu clar de cum sistemul de justiție poate fi utilizat atât pentru protecție, cât și pentru persecuție.

Faptele Apostolilor – Cartea 25

 1. Deci Festus, trecând în ţinutul său, după trei zile s-a suit de la Cezareea la Ierusalim.
 2. Şi arhiereii şi fruntaşii iudeilor i s-au înfăţişat cu învinuiri împotriva lui Pavel şi îl rugau,
 3. Cerându-i ca o favoare asupra lui, să fie trimis la Ierusalim, pregătind cursă ca să-l ucidă pe drum.
 4. Dar Festus a răspuns că Pavel e păzit Cezareea şi că el însuşi avea să plece în curând.
 5. Deci a zis el: Cei dintre voi care pot, să se coboare cu mine, şi dacă este ceva rău în acest bărbat, să-l învinovăţească.
 6. Şi rămânând la ei nu mai mult de opt sau zece zile, s-a coborât în Cezareea, iar a doua zi, şezând la judecată, a poruncit să fie adus Pavel.
 7. Şi venind el, iudeii coborâţi din Ierusalim l-au înconjurat, aducând împotriva lui multe şi grele învinuiri, pe care nu puteau să le dovedească.
 8. Iar Pavel se apăra: N-am greşit cu nimic nici faţă de legea iudeilor, nici faţă de templu, nici faţă de Cezarul.
 9. Iar Festus, voind să facă plăcere iudeilor, răspunzând lui Pavel, a zis: Vrei să mergi la Ierusalim şi acolo să fi judecat înaintea mea pentru acestea?
 10. Dar Pavel a zis: Stau la judecata Cezarului, unde trebuie să fiu judecat. Iudeilor nu le-am făcut nici un rău, precum mai bine ştii şi tu.
 11. Dar dacă fac nedreptate şi am săvârşit ceva vrednic de moarte, nu mă feresc de moarte; dacă însă nu este nimic din cele de care ei mă învinuiesc – nimeni nu poate să mă dăruiască lor. Cer să fiu judecat de Cezarul.
 12. Atunci Festus, vorbind cu sfatul său, a răspuns: Ai cerut să fii judecat de Cezarul, la Cezarul te vei duce.
 13. Şi după ce au trecut câteva zile, regele Agripa şi Berenice au sosit la Cezareea, ca să salute pe Festus.
 14. Şi rămânând acolo mai multe zile, Festus a vorbit regelui despre Pavel, zicând: Este aici un bărbat, lăsat legat de Felix,
 15. În privinţa căruia, când am fost în Ierusalim, mi s-au înfăţişat arhiereii şi bătrânii iudeilor, cerând osândirea lui.
 16. Eu le-am răspuns că romanii n-au obiceiul să dea pe vreun om la pierzare, înainte ca cel învinuit să aibă de faţă pe pârâşii lui şi să aibă putinţa să se apere pentru vina sa.
 17. Adunându-se deci ei aici şi nefăcând eu nici o amânare, a doua zi am stat la judecată şi am poruncit să fie adus bărbatul.
 18. Dar pârâşii care s-au ridicat împotriva lui nu i-au adus nici o învinuire dintre cele rele, pe care le bănuiam eu,
 19. Ci aveau cu el nişte neînţelegeri cu privire la religia lor şi la un oarecare Iisus mort, de Care Pavel zice că trăieşte.
 20. Şi nedumerindu-mă cu privire la cercetarea acestor lucruri, l-am întrebat dacă voieşte să meargă la Ierusalim şi să fie judecat acolo pentru acestea.
 21. Dar Pavel, cerând să fie reţinut pentru judecata Cezarului, am poruncit să fie ţinut până ce îl voi trimite la Cezarul.
 22. Iar Agripa a zis către Festus: Aş vrea să aud şi eu pe acest om. Iar el a zis: Mâine îl vei auzi.
 23. Deci a doua zi, Agripa şi Berenice venind cu mare alai şi intrând în sala de judecată împreună cu tribunii şi cu bărbaţii cei mai de frunte ai cetăţii, Festus a dat poruncă să fie adus Pavel.
 24. Şi a zis Festus: Rege Agripa, şi voi toţi bărbaţii care sunteţi cu noi de faţă, vedeţi pe acela pentru care toată mulţimea iudeilor a venit la mine, şi în Ierusalim şi aici, strigând că el nu trebuie să mai trăiască.
 25. Iar eu am înţeles că n-a făcut nimic vrednic de moarte; iar el însuşi cerând să fie judecat de Cezarul, am hotărât să-l trimit.
 26. Dar ceva sigur să scriu stăpânului despre el, nu am. De aceea l-am adus înaintea voastră şi mai ales înaintea ta, rege Agripa, ca, după ce va fi cercetat, să am ce să scriu,
 27. Căci mi se pare nepotrivit să-l trimit legat, fără să arăt învinuirile ce i se aduc.

Citește și: Faptele Apostolilor – Cartea 24

S-ar putea să-ți placă și...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *