Faptele Apostolilor – Cartea 23

Faptele Apostolilor – Cartea 23

Acest capitol este o relatare detaliată a unui episod din viața lui Pavel, cunoscut pentru răspândirea creștinismului în lumea antică. În această poveste, putem observa și analiza câteva teme și idei importante.

Primul element notabil este tensiunea religioasă și ideologică dintre diferitele grupuri și facțiuni prezente în text, respectiv saducheii și fariseii. Acest conflict religios este văzut prin prisma lui Pavel care, declarându-se fariseu, pune în mișcare o serie de evenimente. Este evident contrastul dintre saducheii, care negau existența vieții de apoi, a îngerilor și a spiritelor și fariseii, care susțineau contrariul. De asemenea, este sugestiv faptul că disputele religioase au potențialul de a duce la conflicte și divizare, așa cum se întâmplă în sinedriu (consiliul religios iudeu).

O altă temă semnificativă este suferința și persecuția lui Pavel. Aceasta ne amintește de suferința multor martiri creștini din primul secol. Cu toate acestea, Pavel se menține ferm în credința sa, răspunzând cu curaj provocărilor și amenințărilor la adresa vieții sale.

De asemenea, textul conține un portret interesant al autorităților romane, reprezentate de comandantul fortăreței și de procuratorul Felix. Deși autoritățile romane sunt adesea văzute ca persecutoare ale creștinilor în istoria timpurie a creștinismului, în acest caz ele sunt reprezentate ca o forță care îl protejează pe Pavel de potențiala violență a mulțimii iudee. Această protecție este asigurată în mod special după ce se descoperă că Pavel este un cetățean roman.

Acest fragment prezintă o imagine complexă a vieții și luptelor lui Pavel, arătând tensiunile religioase din societatea iudaică a acelei perioade, suferința ca parte a vieții unui creștin și rolul surprinzător al autorităților romane în protejarea sa.

Faptele Apostolilor – Cartea 23

 1. Şi Pavel, fixând sinedriul cu privirea, a zis: Bărbaţi fraţi, eu cu bun cuget am vieţuit înaintea lui Dumnezeu până în ziua aceasta.
 2. Arhiereul Anania a poruncit celor ce şedeau lângă el să-l bată peste gură.
 3. Atunci Pavel a zis către el: Te va bate Dumnezeu, perete văruit! Şi tu şezi să mă judeci pe mine după Lege, şi, călcând Legea, porunceşti să mă bată?
 4. Iar cei ce stăteau lângă el au zis: Pe arhiereul lui Dumnezeu îl faci tu de ocară?
 5. Iar Pavel a zis: Fraţilor, nu ştiam că este arhiereu; căci este scris: “Pe mai-marele poporului tău să nu-l vorbeşti de rău”.
 6. Dar Pavel, ştiind că o parte erau saduchei şi cealaltă farisei, a strigat în sinedriu: Bărbaţi fraţi! Eu sunt fariseu, fiu de farisei. Pentru nădejdea şi învierea morţilor sunt eu judecat!
 7. Şi grăind el aceasta, între farisei şi saduchei s-a iscat neînţelegere şi mulţimea s-a dezbinat;
 8. Căci saducheii zic că nu este înviere, nici înger, nici duh, iar fariseii mărturisesc şi una şi alta.
 9. Şi s-a făcut mare strigare, şi, ridicându-se unii cărturari din partea fariseilor, se certau zicând: Nici un rău nu găsim în acest om; iar dacă i-a vorbit lui un duh sau înger, să nu ne împotrivim lui Dumnezeu.
 10. Deci făcându-se mare neînţelegere şi temându-se comandantul ca Pavel să nu fie sfâşiat de ei, a poruncit ostaşilor să se coboare şi să-l smulgă din mijlocul lor şi să-l ducă în fortăreaţă.
 11. Iar în noaptea următoare, arătându-i-Se, Domnul i-a zis: Îndrăzneşte, Pavele! Căci precum ai mărturisit cele despre Mine la Ierusalim, aşa trebuie să mărturiseşti şi la Roma.
 12. Iar când s-a făcut ziuă, iudeii, făcând sfat împotrivă-i, s-au legat cu blestem zicând că nu vor mânca, nici nu vor bea până ce nu vor ucide pe Pavel.
 13. Şi cei ce făcuseră între ei acest jurământ erau mai mulţi de patruzeci,
 14. Care, ducându-se la arhierei şi la bătrâni, au zis: Ne-am legat pe noi înşine cu blestem să nu gustăm nimic până ce nu vom ucide pe Pavel.
 15. Acum deci voi, împreună cu sinedriul, faceţi cunoscut comandantului să-l coboare mâine la voi, ca având să cerceteze mai cu de-amănuntul cele despre el; iar noi, înainte de a se apropia el, suntem gata să-l ucidem.
 16. Dar fiul surorii lui Pavel, auzind despre această uneltire, ducându-se şi intrând în fortăreaţă, i-a vestit lui Pavel.
 17. Şi chemând Pavel pe unul din sutaşi, i-a zis: Du pe tânărul acesta la comandant, căci are să-i vestească ceva.
 18. Iar el, luându-l, l-a dus la comandant şi a zis: Pavel cel legat, chemându-mă, m-a rugat să aduc pe acest tânăr la tine, având să-ţi spună ceva.
 19. Comandantul, luându-l de mână, s-a retras cu el la o parte şi îl întreba: Ce ai să-mi vesteşti?
 20. Iar el a zis că iudeii s-au înţeles să te roage, ca mâine să-l cobori pe Pavel la sinedriu, ca având să cerceteze mai cu de-amănuntul despre el;
 21. Dar tu să nu te încrezi în ei, căci dintre ei îl pândesc mai mulţi de patruzeci de bărbaţi, care s-au legat cu blestem să nu mănânce, nici să bea până ce nu-l vor ucide; şi acum ei sunt gata, aşteptând aprobarea ta.
 22. Deci comandantul a dat drumul tânărului, poruncindu-i: Nimănui să nu spui că mi-ai făcut cunoscut acestea.
 23. Şi chemând la sine pe doi dintre sutaşi, le-a zis: Pregătiţi de la ceasul al treilea din noapte două sute de ostaşi, şaptezeci de călăreţi şi două sute de suliţaşi, ca să meargă până la Cezareea.
 24. Şi să fie animale (de călărie), ca punând pe Pavel să-l ducă teafăr la Felix procuratorul.
 25. Scriind o scrisoare, având acest cuprins:
 26. Claudius Lysias, prea puternicului procurator, Felix, salutare!
 27. Pe acest bărbat, prins de iudei şi având să fie ucis de ei, mergând eu cu oaste l-am scos, aflând că este roman.
 28. Şi vrând să ştiu pricina pentru care îl pârau, l-am coborât la sinedriul lor.
 29. Şi am aflat că este pârât pentru întrebări din legea lor, dar fără să aibă vreo vină vrednică de moarte sau de lanţuri.
 30. Şi vestindu-mi-se că va să fie o cursă împotriva acestui bărbat din partea iudeilor, îndată l-am trimis la tine, poruncind şi pârâşilor să spună înaintea ta cele ce au asupra lui. Fii sănătos!
 31. Deci ostaşii, luând pe Pavel, precum li se poruncise, l-au adus noaptea la Antipatrida.
 32. Iar a doua zi, lăsând pe călăreţi să meargă cu el, s-au întors la fortăreaţă.
 33. Şi ei, intrând în Cezareea şi dând procuratorului scrisoarea, i-au înfăţişat şi pe Pavel.
 34. Şi citind procuratorul şi întrebând din ce provincie este el şi aflând că este din Cilicia,
 35. A zis: Te voi asculta când vor veni şi pârâşii tăi. Şi a poruncit să fie păzit în pretoriul lui Irod.

Citește și: Faptele Apostolilor – Cartea 22

S-ar putea să-ți placă și...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *