Faptele Apostolilor – Cartea 22

Faptele Apostolilor – Cartea 22

Textul din Faptele Apostolilor, Capitolul 22, descrie momentul când apostolul Pavel se apără în fața poporului iudeu la Ierusalim. În această relatare, Pavel își descrie experiența de convertire, care a avut loc pe drumul către Damasc și cum a devenit un adept devotat al lui Iisus Christos.

În primele versete, Pavel începe apărarea sa printr-o introducere personală și recunoaște faptul că a fost un prigonitor sever al creștinilor. În acest context, Pavel se prezintă ca pe un iudeu educat, un om râvnitor pentru Legea iudaică și pentru Dumnezeu, similar cu cei cărora le vorbește.

Mărturisirea sa dramatică despre întâlnirea cu Iisus pe drumul către Damasc este punctul central al acestei povești. Pavel descrie o viziune mistică în care o lumină strălucitoare l-a orbit, iar el a auzit vocea lui Iisus întrebându-l de ce îl prigonește.

După această experiență, Pavel își schimbă radical viața și devine unul dintre cei mai activi propagatori ai credinței creștine, subliniind astfel puterea transformării și a iertării în învățăturile creștine.

Pavel nu ezită să își recunoască greșelile trecute, alegând să se prezinte în mod transparent și să împărtășească toate aspectele experienței sale, inclusiv momentul în care a aprobat uciderea lui Ștefan, primul martir creștin. Acest lucru arată nu doar regretul său, ci și puterea credinței sale noi.

Cu toate acestea, chiar dacă Pavel se prezintă pe sine ca pe un cetățean roman, acest lucru nu îi împiedică pe oameni să reacționeze cu ostilitate față de mărturia sa, ceea ce subliniază tensiunile existente între noua credință creștină și comunitatea iudaică.

În final, chiar dacă Pavel este amenințat cu biciuirea și încarcerarea, el continuă să se apere și să mărturisească despre convertirea sa. Acest act de curaj arată cât de mult a evoluat Pavel și cât de mult se dedică noii sale credințe.

Aceasta este o relatare puternică și intens personală a transformării și dedicării, care subliniază puterea credinței și a iertării în învățăturile creștine.

Faptele Apostolilor – Cartea 22

 1. Bărbaţi fraţi şi părinţi, ascultaţi acum, apărarea mea faţă de voi!
 2. Şi auzind că le vorbea în limba evreiască, au făcut mai multă linişte, şi el le-a zis:
 3. Eu sunt bărbat iudeu, născut în Tarsul Ciliciei şi crescut în cetatea aceasta, învăţând la picioarele lui Gamaliel în chip amănunţit Legea părintească, plin fiind de râvnă pentru Dumnezeu, precum şi voi toţi sunteţi astăzi.
 4. Eu am prigonit până la moarte această cale, legând şi dând la închisoare şi bărbaţi şi femei,
 5. Precum mărturiseşte pentru mine şi arhiereul şi tot sfatul bătrânilor, de la care primind şi scrisori către fraţi, mergeam la Damasc, ca să-i aduc legaţi la Ierusalim şi pe cei ce erau acolo, spre a fi pedepsiţi.
 6. Dar pe când mergeam eu şi mă apropiam de Damasc, pe la amiază, deodată o lumină puternică din cer m-a învăluit ca un fulger.
 7. Şi am căzut la pământ şi am auzit un glas, zicându-mi: Saule, Saule, de ce Mă prigoneşti?
 8. Iar eu am răspuns: Cine eşti, Doamne? Zis-a către mine: Eu sunt Iisus Nazarineanul, pe Care tu Îl prigoneşti.
 9. Iar cei ce erau cu mine au văzut lumina şi s-au înfricoşat, dar glasul Celui care îmi vorbea ei nu l-au auzit.
 10. Şi am zis: Ce să fac, Doamne? Iar Domnul a zis către mine: Ridică-te şi mergi în Damasc şi acolo ţi se va spune despre toate cele ce ţi s-au rânduit să faci.
 11. Şi pentru că nu mai vedeam, din cauza strălucirii acelei lumini, am venit în Damasc, fiind dus de mână de către cei ce erau împreună cu mine.
 12. Iar un oarecare Anania, bărbat evlavios, după Lege, mărturisit de toţi iudeii care locuiau în Damasc,
 13. Venind la mine şi stând alături, mi-a zis: Frate Saule, vezi iarăşi! Şi eu în ceasul acela l-am văzut.
 14. Iar el a zis: Dumnezeul părinţilor noştri te-a ales de mai înainte pe tine ca să cunoşti voia Lui şi să vezi pe Cel Drept şi să auzi glas din gura Lui;
 15. Că martor vei fi Lui, în faţa tuturor oamenilor, despre cele ce ai văzut şi auzit.
 16. Şi acum de ce zăboveşti? Sculându-te, botează-te şi spală-ţi păcatele, chemând numele Lui.
 17. Şi s-a întâmplat, când m-am întors la Ierusalim şi mă rugam în templu, să fiu în extaz,
 18. Şi să-L văd zicându-mi: Grăbeşte-te, şi ieşi degrabă din Ierusalim, pentru că nu vor primi mărturia ta despre Mine.
 19. Şi eu am zis: Doamne, ei ştiu că eu duceam la închisoare şi băteam, prin sinagogi, pe cei care credeau în Tine;
 20. Şi când se vărsa sângele lui Ştefan, mucenicul Tău, eram şi eu de faţă şi încuviinţam uciderea lui şi păzeam hainele celor care îl ucideau.
 21. Şi a zis către mine: Mergi, că Eu te voi trimite departe, la neamuri.
 22. Şi l-au ascultat până la acest cuvânt, şi au ridicat glasul lor, zicând: Ia-l de pe pământ pe unul ca acesta! Căci nu se cuvine ca el să mai trăiască.
 23. Şi strigând ei şi aruncând hainele şi azvârlind pulbere în aer,
 24. Comandantul a poruncit să-l ducă în fortăreaţă, spunând să-l ia la cercetare, cu biciul, ca să cunoască pentru care pricină strigau aşa împotriva lui.
 25. Şi când l-au întins ca să-l biciuiască, Pavel a zis către sutaşul care era de faţă: Oare vă este îngăduit să biciuiţi un cetăţean roman şi nejudecat?
 26. Şi auzind sutaşul s-a dus la comandant să-i vestească, zicând: Ce ai de gând să faci? Că omul acesta este (cetăţean) roman.
 27. Şi venind la el, comandantul i-a zis: Spune-mi, eşti tu (cetăţean) roman? Iar el a zis: Da!
 28. Şi a răspuns comandantul: Eu am dobândit această cetăţenie cu multă cheltuială. Iar Pavel a zis: Eu însă m-am şi născut.
 29. Deci cei ce erau gata să-l ia la cercetare s-au depărtat îndată de la el, iar comandantul s-a temut, aflând că el este (cetăţean) roman şi că a fost legat.
 30. Şi a doua zi, voind să cunoască adevărul, pentru care era pârât de iudei, l-a dezlegat şi a poruncit să se adune arhiereii şi tot sinedriul şi, aducând pe Pavel, l-a pus înaintea lor.

Citește și: Faptele Apostolilor – Cartea 21

S-ar putea să-ți placă și...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *