Faptele Apostolilor – Cartea 20

Faptele Apostolilor – Cartea 20

Acest pasaj este o povestire detaliată și profundă despre călătoriile și lucrările apostolului Pavel, pe măsură ce el își îndreaptă pașii către Macedonia, Grecia și ulterior Siria. Așa cum se întâmplă de multe ori în poveștile biblice, călătoria lui Pavel nu este una ușoară. În ciuda obstacolelor și a pericolelor – inclusiv o încercare de asasinat planificată de iudei – Pavel rămâne neclintit în credința și devotamentul său.

Pavel se întâlnește cu ucenicii pe parcursul călătoriei sale și continuă să le ofere îndemnuri și învățături. Acest lucru evidențiază unul dintre aspectele centrale ale lucrării lui Pavel: misionarismul său. El nu este doar pe un drum propriu-zis, ci se angajează într-o călătorie spirituală de împărtășire a mesajului creștin cu alții.

Un episod puternic din pasaj este cel al tânărului Eutihie, care cade de la fereastra unde dormea în timpul discursului lui Pavel. Acest episod demonstrează nu numai darul lui Pavel de a face minuni, prin readucerea la viață a tânărului, dar și o lecție importantă despre vigilența spirituală și pericolele pasivității.

Cuvintele lui Pavel către preoții Bisericii, chemați la Efes, constituie un discurs de adio și un îndemn pentru aceștia să continue misiunea de păstorie și a împărăției lui Dumnezeu. El îi avertizează despre “lupii îngrozitori” care vor veni după plecarea sa, un avertisment profetic despre pericolele falsei învățături și ale abandonării misiunii lor.

În încheierea acestui pasaj, Pavel își exprimă convingerea că “mai fericit este a da decât a lua” și reiterează devotamentul său total față de misiunea sa și față de Dumnezeu. Aceste ultime momente sunt pline de emoție și de intensitate, toți cei prezenți fiind cuprinși de tristețe la gândul că nu îl vor mai vedea pe Pavel. Cu toate acestea, nu este un sfârșit de drum pentru ei sau pentru Pavel, ci mai degrabă un început, deoarece lecțiile și învățăturile pe care le-a împărtășit vor rămâne vii și vor continua să fie transmise.

Faptele Apostolilor – Cartea 20

 1. Iar după ce a încetat tulburarea, Pavel, chemând pe ucenici şi dându-le îndemnuri, după ce şi-a luat rămas bun, a ieşit să meargă în Macedonia.
 2. Şi străbătând acele părţi şi dând ucenicilor multe sfaturi şi îndemnuri, a sosit în Grecia.
 3. Şi a stat acolo trei luni. Dar când era să plece pe apă în Siria, iudeii au uneltit împotriva vieţii lui, iar el s-a hotărât să se întoarcă prin Macedonia.
 4. Şi mergeau împreună cu el, până în Asia, Sosipatru al lui Piru din Bereea, Aristarh şi Secundus din Tesalonic şi Gaius din Derbe şi Timotei, iar din Asia: Tihic şi Trofim.
 5. Aceştia, plecând înainte, ne-au aşteptat în Troa.
 6. Iar noi, după zilele Azimelor, am pornit cu corabia de la Filipi şi în cinci zile am sosit la ei în Troa, unde am rămas şapte zile.
 7. În ziua întâi a săptămânii (Duminică) adunându-ne noi să frângem pâinea, Pavel, care avea de gând să plece a doua zi, a început să le vorbească şi a prelungit cuvântul lui până la miezul nopţii.
 8. Iar în camera de sus, unde erau adunaţi, erau multe lumini aprinse.
 9. Dar un tânăr cu numele Eutihie, şezând pe fereastră, pe când Pavel ţinea lungul său cuvânt, a adormit adânc şi, doborât de somn, a căzut jos de la catul al treilea, şi l-au ridicat mort.
 10. Iar Pavel, coborându-se, s-a plecat peste el şi, luându-l în braţe, a zis: Nu vă tulburaţi, căci sufletul lui este în el.
 11. Şi suindu-se şi frângând pâinea şi mâncând, a vorbit cu ei mult până în zori, şi atunci a plecat.
 12. Iar pe tânăr l-au adus viu şi foarte mult s-au mângâiat.
 13. Iar noi, venind la corabie, am plutit spre Asson, ca să luăm de acolo pe Pavel, căci astfel rânduise el, voind să meargă pe jos.
 14. După ce s-a întâlnit cu noi la Asson, luându-l cu noi, am venit la Mitilene.
 15. Şi de acolo, mergând cu corabia, am sosit a doua zi în faţa insulei Hios. Iar în ziua următoare, am ajuns în Samos şi, după ce am poposit la Troghilion, a doua zi am venit la Milet.
 16. Căci Pavel hotărâse să treacă pe apă pe lângă Efes, ca să nu i se întârzie în Asia, pentru că se grăbea să fie, dacă i-ar fi cu putinţă, la Ierusalim, de ziua Cincizecimii.
 17. Şi trimiţând din Milet la Efes, a chemat la sine pe preoţii Bisericii.
 18. Şi când ei au venit la el, le-a zis: Voi ştiţi cum m-am purtat cu voi, în toată vremea, din ziua cea dintâi, când am venit în Asia,
 19. Slujind Domnului cu toată smerenia şi cu multe lacrimi şi încercări care mi s-au întâmplat prin uneltirile iudeilor.
 20. Şi cum n-am ascuns nimic din cele folositoare, ca să nu vi le vestesc şi să nu vă învăţ, fie înaintea poporului, fie prin case,
 21. Mărturisind şi iudeilor şi elinilor întoarcerea la Dumnezeu prin pocăinţă şi credinţa în Domnul nostru Iisus Hristos.
 22. Iar acum iată că fiind eu mânat de Duhul, merg la Ierusalim, neştiind cele ce mi se vor întâmpla acolo,
 23. Decât numai că Duhul Sfânt mărturiseşte prin cetăţi, spunându-mi că mă aşteaptă lanţuri şi necazuri.
 24. Dar nimic nu iau în seamă şi nu pun nici un preţ pe sufletul meu, numai să împlinesc calea mea şi slujba mea pe care am luat-o de la Domnul Iisus, de a mărturisi Evanghelia harului lui Dumnezeu.
 25. Şi acum, iată, eu ştiu că voi toţi, printre care am petrecut propovăduind împărăţia lui Dumnezeu, nu veţi mai vedea faţa mea.
 26. Pentru aceea vă mărturisesc în ziua de astăzi că sunt curat de sângele tuturor.
 27. Căci nu m-am ferit să vă vestesc toată voia lui Dumnezeu.
 28. Drept aceea, luaţi aminte de voi înşivă şi de toată turma, întru care Duhul Sfânt v-a pus pe voi episcopi, ca să păstraţi Biserica lui Dumnezeu, pe care a câştigat-o cu însuşi sângele Său.
 29. Căci eu ştiu aceasta, că după plecarea mea vor intra, între voi, lupi îngrozitori, care nu vor cruţa turma.
 30. Şi dintre voi înşivă se vor ridica bărbaţi, grăind învăţături răstălmăcite, ca să tragă pe ucenici după ei.
 31. Drept aceea, privegheaţi, aducându-vă aminte că, timp de trei ani, n-am încetat noaptea şi ziua să vă îndemn, cu lacrimi, pe fiecare dintre voi.
 32. Şi acum vă încredinţez lui Dumnezeu şi cuvântului harului Său, cel ce poate să vă zidească şi să vă dea moştenire între toţi cei sfinţiţi.
 33. Argint, sau aur, sau haină, n-am poftit de la nimeni;
 34. Voi înşivă ştiţi că mâinile acestea au lucrat pentru trebuinţele mele şi ale celor ce erau cu mine.
 35. Toate vi le-am arătat, căci ostenindu-vă astfel, trebuie să ajutaţi pe cei slabi şi să vă aduceţi aminte de cuvintele Domnului Iisus, căci El a zis: Mai fericit este a da decât a lua.
 36. Şi după ce a spus acestea, plecându-şi genunchii, s-a rugat împreună cu toţi aceştia.
 37. Şi mare jale i-a cuprins pe toţi şi, căzând pe grumazul lui Pavel, îl sărutau,
 38. Cuprinşi de jale mai ales pentru cuvântul pe care îl spusese, că n-au să mai vadă faţa lui. Şi îl petrecură la corabie.

Citește și: Faptele Apostolilor – Cartea 19

S-ar putea să-ți placă și...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *