Faptele Apostolilor – Cartea 16

Faptele Apostolilor – Cartea 16

Acest pasaj bine cunoscut din cartea Faptele Apostolilor povestește călătoria misionară a lui Pavel și Timotei, pe măsură ce predicau Evanghelia și întăreau biserica creștină timpurie. În centrul acestui episod se află trei teme principale: predicarea Evangheliei, percepția societății și puterea miracolelor divine.

Predicarea Evangheliei: Pavel și Timotei călătoresc în diferite orașe și regiuni, răspândind învățăturile lui Isus Hristos. În ciuda opoziției pe care o întâlnesc, ei continuă să meargă de la o comunitate la alta, păstrând în același timp credința creștinilor locali. Cu fiecare loc în care predică, numărul creștinilor crește.

Percepția societății: Atât Pavel, cât și Timotei sunt conștienți de poziția lor ca străini și iudei în comunități dominante păgâne. De exemplu, Pavel îl taie împrejur pe Timotei pentru a respecta sensibilitățile comunității iudaice. Cu toate acestea, cei doi se confruntă cu persecuție din partea romanilor care îi văd drept agitatori. Conflictul este ilustrat în mod puternic în episodul în care Pavel și Sila sunt bătuți și închiși, reflectând tensionarea între credințele păgâne și cele creștine.

Puterea miracolelor divine: În ciuda persecuției, se arată că puterea lui Dumnezeu lucrează în favoarea lui Pavel și a însoțitorilor săi. Când sunt închiși, un cutremur deschide ușile închisorii și îi eliberează. Aceste evenimente miraculoase nu numai că le salvează viața, ci servesc și ca dovezi ale veridicității mesajului lor pentru ceilalți.

În cele din urmă, povestea lui Pavel și Timotei ilustrează duritatea și pericolul misiunii creștine timpurii, dar și puterea convingătoare a Evangheliei și a miracolelor divine. Ele demonstrează cum credința poate fi consolidată în ciuda opoziției și cum puterea lui Dumnezeu poate fi manifestată în momente de criză.

Faptele Apostolilor – Cartea 16

 1. Şi a sosit la Derbe şi la Listra. Şi iată era acolo un ucenic cu numele Timotei, fiul unei femei iudee credincioase, şi al unui tată elin,
 2. Care avea bune mărturii de la fraţii din Listra şi din Iconiu.
 3. Pavel a voit ca acesta să vină împreună cu el şi, luându-l, l-a tăiat împrejur, din pricina iudeilor care erau în acele locuri; căci toţi ştiau că tatăl lui era elin.
 4. Şi când treceau prin cetăţi, învăţau să păzească învăţăturile rânduite de apostolii şi de preoţii din Ierusalim.
 5. Deci Bisericile se întăreau în credinţă şi sporeau cu numărul în fiecare zi.
 6. Şi ei au străbătut Frigia şi ţinutul Galatiei, opriţi fiind de Duhul Sfânt ca să propovăduiască cuvântul în Asia.
 7. Venind la hotarele Misiei, încercau să meargă în Bitinia, dar Duhul lui Iisus nu i-a lăsat.
 8. Şi trecând dincolo de Misia, au coborât la Troa.
 9. Şi noaptea i s-a arătat lui Pavel o vedenie: Un bărbat macedonean sta rugându-l şi zicând: Treci în Macedonia şi ne ajută.
 10. Când a văzut el această vedenie, am căutat să plecăm îndată în Macedonia, înţelegând că Dumnezeu ne cheamă să le vestim Evanghelia.
 11. Pornind cu corabia de la Troa, am mers drept la Samotracia, iar a doua zi la Neapoli,
 12. Şi de acolo la Filipi, care este cea dintâi cetate a acestei părţi a Macedoniei şi colonie romană. Iar în această cetate am rămas câteva zile.
 13. Şi în ziua sâmbetei am ieşit în afara porţii, lângă râu, unde credeam că este loc de rugăciune şi, şezând, vorbeam femeilor care se adunaseră.
 14. Şi o femeie, cu numele Lidia, vânzătoare de porfiră, din cetatea Tiatirelor, temătoare de Dumnezeu, asculta. Acesteia Dumnezeu i-a deschis inima ca să ia aminte la cele grăite de Pavel.
 15. Iar după ce s-a botezat şi ea şi casa ei, ne-a rugat, zicând: De m-aţi socotit că sunt credincioasă Domnului, intrând în casa mea, rămâneţi. Şi ne-a făcut să rămânem.
 16. Dar odată, pe când ne duceam la rugăciune, ne-a întâmpinat o slujnică, care avea duh pitonicesc şi care aducea mult câştig stăpânilor ei, ghicind.
 17. Aceasta, ţinându-se după Pavel şi după noi, striga, zicând: Aceşti oameni sunt robi ai Dumnezeului celui Preaînalt, care vă vestesc vouă calea mântuirii.
 18. Şi aceasta o făcea timp de multe zile. Iar Pavel mâniindu-se şi întorcându-se, a zis duhului: În numele lui Iisus Hristos îţi poruncesc să ieşi din ea. Şi în acel ceas a ieşit.
 19. Şi stăpânii ei, văzând că s-a dus nădejdea câştigului lor, au pus mâna pe Pavel şi pe Sila şi i-au în piaţă înaintea dregătorilor.
 20. Şi ducându-i la judecători, au zis: Aceşti oameni, care sunt iudei, tulbură cetatea noastră.
 21. Şi vestesc obiceiuri care nouă nu ne este îngăduit să le primim, nici să le facem, fiindcă suntem romani.
 22. Şi s-a sculat şi mulţimea împotriva lor. Şi judecătorii, rupându-le hainele, au poruncit să-i bată cu vergi.
 23. Şi, după ce le-au dat multe lovituri, i-au aruncat în temniţă, poruncind temnicerului să-i păzească cu grijă.
 24. Acesta, primind o asemenea poruncă, i-a băgat în fundul temniţei şi le-a strâns picioarele în butuci;
 25. Iar la miezul nopţii, Pavel şi Sila, rugându-se, lăudau pe Dumnezeu în cântări, iar cei ce erau în temniţă îi ascultau.
 26. Şi deodată s-a făcut cutremur mare, încât s-au zguduit temeliile temniţei şi îndată s-au deschis toate uşile şi legăturile tuturor s-au dezlegat.
 27. Şi deşteptându-se temnicerul şi văzând deschise uşile temniţei, scoţând sabia, voia să se omoare, socotind că cei închişi au fugit.
 28. Iar Pavel a strigat cu glas mare, zicând: Să nu-ţi faci nici un rău, că toţi suntem aici.
 29. Iar el, cerând lumină, s-a repezit înăuntru şi, tremurând de spaimă, a căzut înaintea lui Pavel şi a lui Sila;
 30. Şi scoţându-i afară (după ce pe ceilalţi i-a zăvorât la loc), le-a zis: Domnilor, ce trebuie să fac ca să mă mântuiesc?
 31. Iar ei au zis: Crede în Domnul Iisus şi te vei mântui tu şi casa ta.
 32. Şi i-au grăit lui cuvântul lui Dumnezeu şi tuturor celor din casa lui.
 33. Şi el, luându-i la sine, în acel ceas al nopţii, a spălat rănile lor şi s-a botezat el şi toţi ai lui îndată.
 34. Şi ducându-i în casă, a pus masa şi s-a veselit cu toată casa, crezând în Dumnezeu.
 35. Şi făcându-se ziuă, judecătorii au trimis pe purtătorii de vergi, zicând: Dă drumul oamenilor acelora.
 36. Iar temnicerul a spus cuvintele acestea către Pavel: Că au trimis judecătorii să fiţi lăsaţi liberi. Acum deci ieşiţi şi mergeţi în pace.
 37. Dar Pavel a zis către ei: După ce, fără judecată, ne-au bătut în faţa lumii, pe noi care suntem cetăţeni romani şi ne-au băgat în temniţă, acum ne scot afară pe ascuns? Nu aşa! Ci să vină ei înşişi să ne scoată afară.
 38. Şi purtătorii de vergi au spus judecătorilor aceste cuvinte. Şi auzind că sunt cetăţeni romani, judecătorii s-au temut.
 39. Şi venind, se rugau de ei şi, scoţându-i afară, îi rugau să plece din cetate.
 40. Iar ei, ieşind din închisoare, s-au dus în casa Lidiei; şi văzând pe fraţi, i-au mângâiat şi au plecat.

Citește și: Faptele Apostolilor – Cartea 15

S-ar putea să-ți placă și...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *