Faptele Apostolilor – Cartea 14

Faptele Apostolilor – Cartea 14

Acest pasaj prezintă călătoriile și lucrările apostolilor Pavel și Barnaba în diferite orașe și națiuni, inclusiv Iconiu și Listra, răspândind Evanghelia și întâlnind atât acceptare, cât și opoziție.

În Iconiu, Pavel și Barnaba predică în sinagogă, câștigând un număr mare de convertiți atât din rândul iudeilor, cât și al grecilor. Acest lucru ilustrează puterea cuvântului lor și modul în care au putut să atragă oameni din diferite culturi și contexte.

În contrast cu convertiții, există iudei care nu cred în mesajul lor și care chiar i-au instigat pe păgâni împotriva apostolilor. Acest lucru evidențiază faptul că acceptarea noii credințe nu a fost universală și că opoziția a fost un element comun în activitatea apostolilor.

În ciuda opoziției, apostolii continuă să predice cu încredere, având convingerea că Dumnezeu îi susține în misiunea lor. Semnele și minunile realizate de ei atestă această susținere divină.

În Listra, apostolii întâlnesc o diviziune în rândul populației. Unii susțin apostolii, în timp ce alții îi susțin pe iudei. Aceasta demonstrează din nou natura controversată a misiunii lor.

În ciuda amenințărilor cu violența și moartea, apostolii continuă să predice Evanghelia. Aceasta ilustrează dedicația și credința lor neclintită.

În continuare, Pavel și Barnaba fac minuni, în special vindecarea unui bărbat care nu a putut să meargă niciodată. În acest context, sunt percepuți ca zei, ceea ce demonstrează cât de adânc s-a infiltrat politeismul în cultura acelei perioade. În ciuda acestui fapt, ei refuză aceste onoruri și își declară umanitatea, îndemnând oamenii să se întoarcă către Dumnezeu.

În cele din urmă, după multe peripeții și persecuții, apostolii se întorc la Antiohia, împărtășind povestea misiunii lor și deschizând “ușa credinței” pentru păgâni. În toate acestea, există un mesaj puternic despre puterea credinței, curajului și perseverenței în fața opoziției și a pericolului.

Faptele Apostolilor – Cartea 14

 1. Şi în Iconiu au intrat ei, ca de obicei, în sinagoga iudeilor şi astfel au vorbit, încât o mare mulţime de iudei şi de elini au crezut.
 2. Dar iudeii care n-au crezut au răsculat şi au înrăit sufletele păgânilor împotriva fraţilor.
 3. Deci multă vreme au stat acolo, grăind cu îndrăzneală întru Domnul, Care da mărturie pentru cuvântul harului Său, făcând semne şi minuni prin mâinile lor.
 4. Şi mulţimea din cetate s-a dezbinat şi unii ţineau cu iudeii, iar alţii ţineau cu apostolii.
 5. Şi când păgânii şi iudeii, împreună cu căpeteniile lor, au dat năvală ca să-i ocărască şi să-i ucidă cu pietre,
 6. Înţelegând, au fugit în cetăţile Licaoniei: la Listra şi Derbe şi în ţinutul dimprejur.
 7. Şi acolo propovăduiau Evanghelia.
 8. Şi şedea jos în Listra un om neputincios de picioare, fiind olog, din pântecele maicii sale şi care nu umblase niciodată.
 9. Acesta asculta la Pavel când vorbea. Iar Pavel, căutând spre el şi văzând că are credinţă ca să se mântuiască,
 10. A zis cu glas puternic: Scoală-te drept, pe picioarele tale. Şi el a sărit şi umbla.
 11. Iar mulţimile, văzând ceea ce făcuse Pavel, au ridicat glasul lor în limba licaonă, zicând: Zeii, asemănându-se oamenilor, s-au coborât la noi.
 12. Şi numeau pe Barnaba Zeus, iar pe Pavel Hermes, fiindcă el era purtătorul cuvântului.
 13. Iar preotul lui Zeus, care era înaintea cetăţii, aducând la porţi tauri şi cununi, voia să le aducă jertfă împreună cu mulţimile.
 14. Şi auzind Apostolii Pavel şi Barnaba, şi-au rupt veşmintele, au sărit în mulţime, strigând,
 15. Şi zicând: Bărbaţilor, de ce faceţi acestea? Doar şi noi suntem oameni, asemenea pătimitori ca voi, binevestind să vă întoarceţi de la aceste deşertăciuni către Dumnezeu cel viu, Care a făcut cerul şi pământul, marea şi toate cele ce sunt în ele,
 16. Şi Care, în veacurile trecute, a lăsat ca toate neamurile să meargă în căile lor,
 17. Deşi El nu S-a lăsat pe Sine nemărturisit, făcându-vă bine, dându-vă din cer ploi şi timpuri roditoare, umplând de hrană şi de bucurie inimile voastre.
 18. Şi acestea zicând, abia au potolit mulţimile, ca să nu le aducă jertfă.
 19. Iar de la Antiohia şi de la Iconiu au venit iudei, care au atras mulţimile de partea lor, şi, bătând pe Pavel cu pietre, l-au târât afară din cetate, gândind că a murit.
 20. Dar înconjurându-l ucenicii, el s-a sculat şi a intrat în cetate. Şi a doua zi a ieşit cu Barnaba către Derbe.
 21. Şi binevestind cetăţii aceleia şi făcând ucenici mulţi, s-au înapoiat la Listra, la Iconiu şi la Antiohia,
 22. Întărind sufletele ucenicilor, îndemnându-i să stăruie în credinţă şi (arătându-le) că prin multe suferinţe trebuie să intrăm în împărăţia lui Dumnezeu.
 23. Şi hirotonindu-le preoţi în fiecare biserică, rugându-se cu postiri, i-au încredinţat pe ei Domnului în Care crezuseră.
 24. Şi străbătând Pisidia, au venit în Pamfilia.
 25. Şi după ce au grăit cuvântul Domnului în Perga, au coborât la Atalia.
 26. Şi de acolo au mers cu corabia spre Antiohia, de unde fuseseră încredinţaţi harului lui Dumnezeu, spre lucrul pe care l-au împlinit.
 27. Şi venind şi adunând Biserica, au vestit câte a făcut Dumnezeu cu ei şi că a deschis păgânilor uşa credinţei.
 28. Şi au petrecut acolo cu ucenicii nu puţină vreme.

Citește și: Faptele Apostolilor – Cartea 13

S-ar putea să-ți placă și...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *