Facerea – Capitolul 9

Facerea – Capitolul 9

Aceste versete din capitolul 9 al cărții Genezei din Biblie descriu binecuvântarea lui Dumnezeu asupra lui Noe și a fiilor săi după Potop, stabilirea unui legământ între Dumnezeu și umanitate, precum și un incident care implică pe Noe și pe fiii săi.
După Potop, Dumnezeu îi binecuvântează pe Noe și pe fiii săi, îndemnându-i să se înmulțească și să umple pământul. Dumnezeu le dă omului stăpânire asupra tuturor animalelor și le permite să mănânce carne, cu condiția de a nu consuma sângele, care este considerat sursa vieții. Dumnezeu stabilește, de asemenea, un principiu de justiție, declarând că vărsarea de sânge uman va fi pedepsită.

Dumnezeu încheie un legământ cu Noe și cu descendenții săi, promițând că nu va mai distruge niciodată viața de pe pământ cu un potop. Ca semn al acestui legământ, Dumnezeu pune curcubeul în nori, ca un memento al promisiunii Sale.
Povestea continuă cu Noe devenind un lucrător de pământ și plantând o vie. După ce consumă vin din propria vie și se îmbată, Noe ajunge să fie dezvelit în cortul său. Ham, tatăl lui Canaan, vede goliciunea tatălui său și le spune celorlalți doi frați ai săi. Sem și Iafet, în schimb, acoperă cu respect goliciunea tatălui lor. Când Noe se trezește și află ce s-a întâmplat, îl blesteamă pe Canaan, fiul lui Ham, să fie “robul robilor” pentru frații săi, în timp ce binecuvântează pe Sem și Iafet.

Această poveste este importantă în Biblie, deoarece stabilește legământul lui Dumnezeu cu umanitatea și introduce tema binecuvântării și blestemului, care va juca un rol semnificativ în narațiunile biblice ulterioare. Incidentul cu Noe și fiii săi a fost interpretat și dezbătut în diferite moduri de-a lungul istoriei, având implicații teologice și etice.

Facerea – Capitolul 9

 1. Şi a binecuvântat Dumnezeu pe Noe şi pe fiii lui şi le-a zis: “Naşteţi şi vă înmulţiţi şi umpleţi pământul şi-l stăpâniţi!
 2. Groază şi frică de voi să aibă toate fiarele pământului; toate păsările cerului, tot ce se mişcă pe pământ şi toţi peştii mării; căci toate acestea vi le-am dat la îndemână.
 3. Tot ce se mişcă şi ce trăieşte să vă fie de mâncare; toate vi le-am dat, ca şi iarba verde.
 4. Numai carne cu sângele ei, în care e viaţa ei, să nu mâncaţi.
 5. Căci Eu şi sângele vostru, în care e viaţa voastră, îl voi cere de la orice fiară; şi voi cere viaţa omului şi din mâna omului, din mâna fratelui său.
 6. De va vărsa cineva sânge omenesc, sângele aceluia de mână de om se va vărsa, căci Dumnezeu a făcut omul după chipul Său.
 7. Voi însă naşteţi şi vă înmulţiţi şi vă răspândiţi pe pământ şi-l stăpâniţi! “
 8. Şi a mai grăit Dumnezeu cu Noe şi cu fiii lui, care erau cu el, şi a zis:
 9. “Iată Eu închei legământul Meu cu voi, cu urmaşii voştri.
 10. Şi cu tot sufletul viu, care este cu voi: cu păsările, cu animalele şi cu toate fiarele pământului, care sunt cu voi, cu toate vietăţile pământului câte au ieşit din corabie;
 11. Şi închei acest legământ cu voi, că nu voi mai pierde tot trupul cu apele potopului şi nu va mai fi potop, ca să pustiiască pământul”.
 12. Apoi a mai zis iarăşi Domnul Dumnezeu către Noe: “Iată, ca semn al legământului, pe care-l închei cu voi şi eu tot sufletul viu ce este cu voi din neam în neam şi de-a pururi,
 13. Pun curcubeul Meu în nori, ca să fie semn al legământului dintre Mine şi pământ.
 14. Când voi aduce nori deasupra pământului, se va arăta curcubeul Meu în nori,
 15. Şi-Mi voi aduce aminte de legământul Meu, pe care l-am încheiat cu voi şi cu tot sufletul viu şi cu tot trupul, şi nu va mai fi apa potop, spre pierzarea a toată făptura.
 16. Va fi deci curcubeul Meu în nori şi-l voi vedea, şi-Mi voi aduce aminte de legământul veşnic dintre Mine şi pământ şi tot sufletul viu din tot trupul ce este pe pământ!”
 17. Şi iarăşi a zis Dumnezeu către Noe: “Acesta este semnul legământului, pe care Eu l-am încheiat între Mine şi tot trupul care este pe pământ”.
 18. Iar fiii lui Noe care au ieşit din corabie, erau: Sem, Ham şi Iafet. Iar Ham era tatăl lui Canaan.
 19. Aceştia sunt cei trei fii ai lui Noe şi din aceştia s-au înmulţit oamenii pe pământ.
 20. Atunci a început Noe să fie lucrător de pământ şi a sădit vie.
 21. A băut vin şi, îmbătându-se, s-a dezvelit în cortul său.
 22. Iar Ham, tatăl lui Canaan, a văzut goliciunea tatălui său şi, ieşind afară, a spus celor doi fraţi ai săi.
 23. Dar Sem şi Iafet au luat o haină şi, punând-o pe amândoi umerii lor, au intrat cu spatele înainte şi au acoperit goliciunea tatălui lor; şi feţele lor fiind întoarse înapoi, n-au văzut goliciunea tatălui lor.
 24. Trezindu-se Noe din ameţeala de vin şi aflând ce i-a făcut feciorul său cel mai tânăr,
 25. A zis: “Blestemat să fie Canaan! Robul robilor să fie la fraţii săi!”
 26. Apoi a zis: “Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul lui Sem; iar Canaan să-i fie rob!
 27. Să înmulţească Dumnezeu pe Iafet şi să se sălăşluiască acesta în corturile lui Sem, iar Canaan să-i fie slugă”.
 28. Şi a mai trăit Noe după potop trei sute cincizeci de ani.
 29. Iar de toate, zilele lui Noe au fost nouă sute cincizeci de ani şi apoi a murit.

Citește și: Facerea – Capitolul 8

S-ar putea să-ți placă și...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *