Facerea – Capitolul 46

Facerea – Capitolul 46

Pasajul din Geneza 46 descrie călătoria lui Iacov și a întregii sale familii din Canaan în Egipt, la invitația fiului său, Iosif. Acesta este un moment semnificativ în povestea biblică, marcând începutul unei noi etape în istoria poporului israelit.
Iacov, cunoscut și ca Israel, este încurajat într-un vis de Dumnezeu să nu se teamă de mutarea în Egipt, promițându-i că acolo va deveni un neam mare și că Dumnezeu îl va aduce înapoi. Această promisiune reafirmă planul lui Dumnezeu și rolul său providențial în viața lui Iacov și a descendenților săi.

Pasajul enumeră apoi toți membrii familiei lui Iacov care au făcut călătoria în Egipt, inclusiv fiii săi, nepoții și alte rude. Această listă detaliată subliniază importanța fiecărui membru al familiei în cadrul narativului biblic și în formarea națiunii israelite.

Momentul reuniunii dintre Iacov și Iosif este emoționant și profund. După ani de despărțire și suferință, Iacov este în sfârșit liniștit că fiul său este în viață și prosperă. Această scenă este un punct culminant al poveștii lui Iosif și un exemplu de reconciliere și restaurare familială.

În finalul capitolului, Iosif pregătește întâlnirea dintre familia sa și Faraon, oferind instrucțiuni despre cum să se prezinte. El sugerează ca frații săi să se identifice ca păstori, o profesie considerată degradantă în Egipt, pentru a asigura că familia sa va fi așezată în regiunea Goșen, un loc potrivit pentru păstorit. Această strategie reflectă înțelepciunea și grijă lui Iosif pentru familia sa, asigurându-se că vor avea un loc sigur și prosper în Egipt.

Facerea – Capitolul 46

 1. Sculându-se deci Israel cu toate câte avea, a mers la Beer-Şeba şi a adus jertfă Dumnezeului tatălui său Isaac.
 2. Atunci a zis Dumnezeu către Israel noaptea în vis: “Iacove, Iacove!” Iar el a răspuns: “Iată-mă!”
 3. Şi Dumnezeu a zis: “Eu sunt Domnul Dumnezeul tatălui tău, nu te teme a te duce în Egipt, căci acolo am să te fac neam mare.
 4. Am să merg cu tine în Egipt Eu Însumi şi tot Eu am să te scot de acolo, iar Iosif îţi va închide ochii cu mâna sa!”
 5. După aceasta s-a ridicat Iacov de la Beer-Şeba, iar fiii lui Israel au luat pe Iacov, tatăl lor, şi pe copiii lor şi pe femeile lor în căruţele pe care le trimisese Iosif, ca să-l aducă.
 6. Luând deci Iacov averile sale şi toate vitele ce agonisise în pământul Canaan, el a mers în Egipt împreună cu tot neamul lui.
 7. Şi a adus el împreună cu sine în Egipt pe fiii şi nepoţii săi, pe fiicele, nepoatele sale şi tot neamul său.
 8. Iar numele fiilor lui Israel, care au intrat în Egipt, sunt acestea: Iacov şi fiii lui: Ruben, întâiul-născut al lui Iacov.
 9. Fiii lui Ruben: Enoh, Falu, Heţron şi Carmi.
 10. Fiii lui Simeon: Iemuel şi Iamin, Ohad şi Iachin, Ţohar şi Saul, fiii canaaneencii.
 11. Fiii lui Levi: Gherşon, Cahat şi Merari.
 12. Fiii lui Iuda: Ir, Onan, Şela, Fares şi Zara. Însă Ir şi Onan au murit în ţara Canaanului. Iar fiii lui Fares erau Hesron şi Hamul.
 13. Fiii lui Isahar erau Tola şi Fua, Iaşub şi Şimron.
 14. Fiii lui Zabulon erau: Sered, Elon şi Iahleel.
 15. Aceştia sunt feciorii şi nepoţii Liei, pe care i-a născut ea lui Iacov în Mesopotamia, ca şi pe Dina, fata lui: de toţi treizeci şi trei de suflete, băieţi şi fete.
 16. Fiii lui Gad erau: Ţifion, Haghi, Şuni, Eţbon, Eri, Arodi şi Areli.
 17. Fiii lui Aşer erau: Imna şi Işva, Işvi, Bria şi Serah, sora lor. Iar Bria a avut pe Heber şi Malkiel.
 18. Aceştia sunt feciorii şi nepoţii Zilpei, pe care Laban a dat-o Liei, fiica sa. Ea a născut lui Iacov şaisprezece suflete.
 19. Fiii Rahilei, soţia lui Iacov, erau: Iosif şi Veniamin.
 20. Lui Iosif i s-au născut în ţara Egiptului Manase şi Efraim, pe care i-a născut Asineta, fiica lui Poti-Fera, preotul cel mare din Iliopolis. Fiul lui Manase, pe care i l-a născut ţiitoarea sa Sira este Machir; iar lui Machir i s-a născut Galaad; iar fiii lui Efraim, fratele lui Manase, au fost: Sutalaam şi Taam; Sutalaam a avut de fiu pe Edom.
 21. Fiii lui Veniamin au fost: Bela, Becher şi Aşbel; fiii lui Bela au fost: Ghera şi Naaman, Ehi, Roş, Mupim, Hupim şi Ard.
 22. Aceştia sunt fiii şi nepoţii Rahilei, care i s-au născut lui Iacov: de toţi paisprezece suflete.
 23. Fiul lui Dan a fost: Huşim.
 24. Fiii lui Neftali au fost: Iahţeel, Guni, Ieţer şi Şilem.
 25. Aceştia sunt feciorii şi nepoţii Bilhăi, pe care Laban a dat-o roabă fiicei sale Rahila. Ea a născut lui Iacov de toate şapte suflete.
 26. Iar sufletele, care au intrat cu Iacov în Egipt şi care au ieşit din coapsele lui, au fost de toate şaizeci şi şase afară de femeile fiilor lui Iacov.
 27. Fiii lui Iosif, născuţi în Egipt, erau de toţi nouă suflete. Deci, de toate, sufletele casei lui Iacov, care au venit în Egipt cu el, au fost şaptezeci şi cinci.
 28. Atunci a trimis Iacov pe Iuda înaintea sa, la Iosif, ca să-l întâmpine la Ieroonpolis, în ţinutul Goşen.
 29. Iar Iosif, înhămându-şi caii la căruţa sa, a ieşit în întâmpinarea lui Israel, tatăl său, la Ieroonpolis şi, văzându-l, a căzut pe grumazul lui şi a plâns mult pe grumazul lui.
 30. Israel însă a zis către Iosif: “De acum pot să mor, că am văzut faţa ta şi că trăieşti încă”.
 31. Iar Iosif a zis către fraţii săi şi către casa tatălui său: “Mă duc să vestesc pe Faraon şi să-i zic: Fraţii mei şi casa tatălui meu, care erau în pământul Canaan, au venit la mine.
 32. Aceşti oameni sunt păstori de oi, căci trăiesc din creşterea vitelor, şi au adus cu ei oile şi vitele lor şi toate câte au.
 33. Şi dacă vă va chema Faraon şi vă va zice: “Cu ce vă îndeletniciţi?”
 34. Să-i răspundeţi: “Robii tăi am fost crescători de vite din tinereţile noastre până acum, şi noi şi părinţii noştri”, ca astfel să vă aşeze în pământul Goşen. Căci pentru Egipteni este spurcat tot păstorul de oi.

Citește și: Facerea – Capitolul 45

S-ar putea să-ți placă și...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *