Evanghelia după Matei – Capitolul 3

Evanghelia după Matei – Capitolul 3

Acest pasaj din Evanghelia după Matei – Capitolul 3 prezintă venirea lui Ioan Botezătorul, un personaj central care pregătește scena pentru apariția lui Iisus. Ioan, predicator aspru și neconvențional, proclamă nevoia de pocăință și convertire spirituală, anunțând iminența împărăției cerurilor. Mesajul său puternic și stilul de viață auster atrag mulțimi mari, deși el în sine nu este lumina, ci doar o reflectare a luminii care urma să vină.

Caracterul profetic al misiunii lui Ioan este subliniat prin referirea la proorocul Isaia, stabilindu-l astfel într-un șir lung de profeți din Vechiul Testament, toți anticipând venirea lui Mesia. Îmbrăcămintea și hrana sa subliniază retragerea de lume și dedicarea totală față de misiunea sa spirituală.

Ioan nu doar că botează, ci și confruntă ipocrizia religioasă a vremii, în special pe farisei și saduchei, subliniind că statutul lor ereditar nu le garantează salvarea. Este un apel la transformare autentică și la producerea de “roadă bună”. Contrar așteptărilor, el afirmă că Mesia care urmează nu va boteza doar cu apă, ci cu Duhul Sfânt și cu foc, simboluri ale purificării și transformării spirituale profunde.

Punctul culminant al pasajului este botezul lui Iisus, un moment de mare importanță teologică și narativă. În ciuda inițialei ezitări a lui Ioan, Iisus insistă să fie botezat, subliniind umilința și identificarea Sa totală cu omenirea. Botezul Său este marcat de semne miraculoase – cerurile se deschid, Duhul Sfânt coboară ca un porumbel, iar o voce divină Îl proclamă pe Iisus ca Fiul iubit al lui Dumnezeu.

În ansamblu, pasajul oferă o imagine cuprinzătoare a rolului lui Ioan Botezătorul în pregătirea vieților și inimilor oamenilor pentru venirea lui Iisus. Prezintă un apel puternic la pocăință și transformare spirituală, la recunoașterea adevăratului Mesia și la primirea Duhului Sfânt, care aduce viață nouă și schimbare autentică.

Evanghelia după Matei – Capitolul 3

 1. În zilele acelea, a venit Ioan Botezătorul și propovăduia în pustia Iudeii,
 2. Spunând: Pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor.
 3. El este acela despre care a zis proorocul Isaia: “Glasul celui ce strigă în pustie: Pregătiți calea Domnului, drepte faceți cărările Lui”.
 4. Iar Ioan avea îmbrăcămintea lui din păr de cămilă, și cingătoare de piele împrejurul mijlocului, iar hrana era lăcuste și miere sălbatică.
 5. Atunci a ieșit la el Ierusalimul și toată Iudeea și toată împrejurimea Iordanului.
 6. Și erau botezați de către el în râul Iordan, mărturisindu-și păcatele.
 7. Dar văzând Ioan pe mulți din farisei și saduchei venind la botez, le-a zis: Pui de vipere, cine v-a arătat să fugiți de mânia ce va să fie?
 8. Faceți deci roadă, vrednică de pocăință,
 9. Și să nu credeți că puteți zice în voi înșivă: Părinte avem pe Avraam, căci vă spun că Dumnezeu poate și din pietrele acestea să ridice fii lui Avraam.
 10. Iată securea stă la rădăcina pomilor și tot pomul care nu face roadă bună se taie și se aruncă în foc.
 11. Eu unul vă botez cu apă spre pocăință, dar Cel ce vine după mine este mai puternic decât mine; Lui nu sunt vrednic să-I duc încălțămintea; Acesta vă va boteza cu Duh Sfânt și cu foc.
 12. El are lopata în mână și va curăța aria Sa și va aduna grâul în jitniță, iar pleava o va arde cu foc nestins.
 13. În acest timp a venit Iisus din Galileea, la Iordan, către Ioan, ca să se boteze de către el.
 14. Ioan însă Îl oprea, zicând: Eu am trebuință să fiu botezat de Tine, și Tu vii la mine?
 15. Și răspunzând, Iisus a zis către el: Lasă acum, că așa se cuvine nouă să împlinim toată dreptatea. Atunci L-a lăsat.
 16. Iar botezându-se Iisus, când ieșea din apă, îndată cerurile s-au deschis și Duhul lui Dumnezeu s-a văzut pogorându-se ca un porumbel și venind peste El.
 17. Și iată glas din ceruri zicând: “Acesta este Fiul Meu cel iubit întru Care am binevoit”.

Citește și: Evanghelia după Matei – Capitolul 2

S-ar putea să-ți placă și...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *