Evanghelia după Matei – Capitolul 20

Evanghelia după Matei – Capitolul 20

Acest pasaj din Evanghelia după Matei explorează mai multe teme și învățături esențiale ale lui Iisus.

Prima parte a pasajului prezintă parabola lucrătorilor din vie. Aici, Iisus subliniază ideea că recompensa din împărăția cerurilor nu este neapărat proporțională cu durata sau intensitatea efortului, ci cu angajamentul și fidelitatea față de Dumnezeu. Toți lucrătorii, indiferent de momentul în care au început munca, primesc aceeași recompensă, ilustrând mila și generozitatea lui Dumnezeu.

Iisus prezice propria Sa suferință, moarte și înviere, subliniind importanța sacrificiului Său pentru mântuirea omenirii.

Mama fiilor lui Zevedeu cere pentru fiii ei locuri de onoare în împărăția cerurilor. Iisus folosește această ocazie pentru a învăța despre adevărata măreție în împărăția Sa: aceea de a sluji pe alții, nu de a fi slujit. Adevărata măreție vine din umilință și serviciu, nu din poziții de putere sau onoare.

În finalul pasajului, Iisus vindecă doi orbi, demonstrând nu numai puterea Sa divină, ci și mila Sa. Chiar și în fața scepticismului sau opoziției mulțimii, Iisus răspunde la credința sinceră și la rugăciunile celor care Îl caută.

În ansamblu, acest pasaj ne învață despre natura împărăției cerurilor, despre ce înseamnă să fii un adevărat urmaș al lui Iisus și despre mila nesfârșită a lui Dumnezeu. Indiferent de statutul sau poziția noastră în viață, toți suntem chemați să slujim cu umilință și să ne bazăm pe mila lui Dumnezeu pentru mântuire.

Evanghelia după Matei – Capitolul 20

 1. Căci împărăţia cerurilor este asemenea unui om stăpân de casă, care a ieşit dis-de-dimineaţă să tocmească lucrători pentru via sa.
 2. Şi învoindu-se cu lucrătorii cu un dinar pe zi, i-a trimis în via sa.
 3. Şi ieşind pe la ceasul al treilea, a văzut pe alţii stând în piaţă fără lucru.
 4. Şi le-a zis acelora: Mergeţi şi voi în vie, şi ce va fi cu dreptul, vă voi da.
 5. Iar ei s-au dus. Ieşind iarăşi pe la ceasul al şaselea şi al nouălea, a făcut tot aşa.
 6. Ieşind pe la ceasul al unsprezecelea, a găsit pe alţii, stând fără lucru, şi le-a zis: De ce aţi stat aici toată ziua fără lucru?
 7. Zis-au lui: Fiindcă nimeni nu ne-a tocmit. Zis-a lor: Duceţi-vă şi voi în vie şi ce va fi cu dreptul veţi lua.
 8. Făcându-se seară, stăpânul viei a zis către îngrijitorul său: Cheamă pe lucrători şi dă-le plata, începând de cei din urmă până la cei dintâi.
 9. Venind cei din ceasul al unsprezecelea, au luat câte un dinar.
 10. Şi venind cei dintâi, au socotit că vor lua mai mult, dar au luat şi ei tot câte un dinar.
 11. Şi după ce au luat, cârteau împotriva stăpânului casei,
 12. Zicând: Aceştia de pe urmă au făcut un ceas şi i-ai pus deopotrivă cu noi, care am dus greutatea zilei şi arşiţa.
 13. Iar el, răspunzând, a zis unuia dintre ei: Prietene, nu-ţi fac nedreptate. Oare nu te-ai învoit cu mine un dinar?
 14. Ia ce este al tău şi pleacă. Voiesc să dau acestuia de pe urmă ca şi ţie.
 15. Au nu mi se cuvine mie să fac ce voiesc cu ale mele? Sau ochiul tău este rău, pentru că eu sunt bun?
 16. Astfel vor fi cei de pe urmă întâi şi cei dintâi pe urmă, că mulţi sunt chemaţi, dar puţini aleşi.
 17. Şi suindu-Se la Ierusalim, Iisus a luat de o parte pe cei doisprezece ucenici şi le-a spus lor, pe cale:
 18. Iată ne suim la Ierusalim şi Fiul Omului va fi dat pe mâna arhiereilor şi a cărturarilor, şi-L vor osândi la moarte;
 19. Şi Îl vor da pe mâna păgânilor, ca să-L batjocorească şi să-L răstignească, dar a treia zi va învia.
 20. Atunci a venit la El mama fiilor lui Zevedeu, împreună cu fiii ei, închinându-se şi cerând ceva de la El.
 21. Iar El a zis ei: Ce voieşti? Ea a zis Lui: Zi ca să şadă aceşti doi fii ai mei, unul de-a dreapta şi altul de-a stânga Ta, întru împărăţia Ta.
 22. Dar Iisus, răspunzând, a zis: Nu ştiţi ce cereţi. Puteţi, oare, să beţi paharul pe care-l voi bea Eu şi cu botezul cu care Eu Mă botez să vă botezaţi? Ei I-au zis: Putem.
 23. Şi El a zis lor: Paharul Meu veţi bea şi cu botezul cu care Eu Mă botez vă veţi boteza, dar a şedea de-a dreapta şi de-a stânga Mea nu este al Meu a da, ci se va da celor pentru care s-a pregătit de către Tatăl Meu.
 24. Şi auzind cei zece s-au mâniat pe cei doi fraţi.
 25. Dar Iisus, chemându-i la Sine, a zis: Ştiţi că ocârmuitorii neamurilor domnesc peste ele şi cei mari le stăpânesc.
 26. Nu tot aşa va fi între voi, ci care între voi va vrea să fie mare să fie slujitorul vostru.
 27. Şi care între voi va vrea să fie întâiul să vă fie vouă slugă,
 28. După cum şi Fiul Omului n-a venit să I se slujească, ci ca să slujească El şi să-Şi dea sufletul răscumpărare pentru mulţi.
 29. Şi plecând ei din Ierihon, mulţime mare venea în urma Lui.
 30. Şi iată doi orbi, care şedeau lângă drum, auzind că trece Iisus, au strigat, zicând: Miluieşte-ne pe noi, Doamne, Fiul lui David!
 31. Dar mulţimea îi certa ca să tacă; ei însă şi mai tare strigau, zicând: Miluieşte-ne pe noi, Doamne, Fiul lui David.
 32. Şi Iisus, stând, i-a chemat şi le-a zis: Ce voiţi să vă fac?
 33. Zis-au Lui: Doamne, să se deschidă ochii noştri.
 34. Şi făcându-I-se milă, Iisus S-a atins de ochii lor, şi îndată au văzut şi I-au urmat Lui.

Citește și: Evanghelia după Matei – Capitolul 19

S-ar putea să-ți placă și...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *