Evanghelia după Matei – Capitolul 16

Evanghelia după Matei – Capitolul 16

Acest pasaj din Evanghelia după Matei prezintă o serie de interacțiuni și învățături ale lui Iisus, care se concentrează pe identitatea Sa divină, pe misiunea Sa pe pământ și pe costul urmării Sale.

 • Cererea unui semn: Fariseii și saducheii îl ispitesc pe Iisus, cerându-i un semn din cer. Răspunsul lui Iisus evidențiază faptul că, deși ei pot interpreta semnele naturii, nu pot recunoaște semnele vremurilor, adică semnificația spirituală a momentului în care trăiesc.
 • Avertizarea privind aluatul: Iisus îi avertizează pe ucenici să se ferească de învățătura fariseilor și a saducheilor. Acest “aluat” simbolizează învățăturile false și ipocrizia lor.
 • Recunoașterea lui Iisus ca Mesia: Într-o discuție profundă, Iisus îi întreabă pe ucenici cine cred ei că este El. Răspunsul lui Petru, recunoscându-l pe Iisus ca Mesia, Fiul lui Dumnezeu, este un moment crucial. Iisus îl binecuvântează pe Petru pentru această revelație și îi oferă o promisiune specială, dar îi poruncește să nu dezvăluie această identitate altora.
 • Profeția despre suferința și învierea lui Iisus: Iisus începe să le dezvăluie ucenicilor săi că va trebui să sufere, să moară și să învie. Petru, care tocmai l-a recunoscut ca Mesia, îl dojenește, neputând accepta ideea unui Mesia suferind. Iisus îl mustră aspru, subliniind că gândirea lui Petru este în contradicție cu planul divin.
 • Costul urmării lui Iisus: Iisus explică ucenicilor că a-L urma nu este ușor. Necesită renunțare la sine, luarea crucii și urmarea Lui. El subliniază importanța valorii sufletului și a alegerii de a-L urma, chiar și în fața pierderilor temporare.
 • Promisiunea venirii în glorie: Iisus încheie pasajul cu o promisiune că unii dintre cei prezenți vor trăi pentru a vedea venirea Sa în glorie, o referință posibilă la Transfigurarea sa iminentă sau la evenimentele din Ziua de Rusalii.

În ansamblu, acest pasaj subliniază identitatea divină a lui Iisus, costul e a fi discipol și importanța recunoașterii și acceptării misiunii Sale pe pământ. De asemenea, evidențiază tensiunea dintre așteptările tradiționale ale unui Mesia triumfător și realitatea misiunii lui Iisus de a suferi și a muri pentru mântuirea omenirii.

Evanghelia după Matei – Capitolul 16

 1. Şi apropiindu-se fariseii şi saducheii şi ispitindu-L, I-au cerut să le arate semn din cer.
 2. Iar El, răspunzând, le-a zis: Când se face seară, ziceţi: Mâine va fi timp frumos, pentru că e cerul roşu.
 3. Iar dimineaţa ziceţi: Astăzi va fi furtună, pentru că cerul este roşu-posomorât. Făţarnicilor, faţa cerului ştiţi s-o judecaţi, dar semnele vremilor nu puteţi!
 4. Neam viclean şi adulter cere semn şi semn nu se va da lui, decât numai semnul lui Iona. Şi lăsându-i, a plecat.
 5. Şi venind ucenicii pe celălalt ţărm, au uitat să ia pâini.
 6. Iar Iisus le-a zis: Luaţi aminte şi feriţi-vă de aluatul fariseilor şi al saducheilor.
 7. Iar ei cugetau în sinea lor, zicând: Aceasta, pentru că n-am luat pâine.
 8. Dar Iisus, cunoscându-le gândul, a zis: Ce cugetaţi în voi înşivă, puţin credincioşilor, că n-aţi luat pâine?
 9. Tot nu înţelegeţi, nici nu vă aduceţi aminte de cele cinci pâini, la cei cinci mii de oameni, şi câte coşuri aţi luat?
 10. Nici de cele şapte pâini, la cei patru mii de oameni, şi câte coşuri aţi luat?
 11. Cum nu înţelegeţi că nu despre pâini v-am zis? Ci feriţi-vă de aluatul fariseilor şi al saducheilor.
 12. Atunci au înţeles că nu le-a spus să se ferească de aluatul pâinii, ci de învăţătura fariseilor şi a saducheilor.
 13. Şi venind Iisus în părţile Cezareii lui Filip, îi întreba pe ucenicii Săi, zicând: Cine zic oamenii că sunt Eu, Fiul Omului?
 14. Iar ei au răspuns: Unii, Ioan Botezătorul, alţii Ilie, alţii Ieremia sau unul dintre prooroci.
 15. Şi le-a zis: Dar voi cine ziceţi că sunt?
 16. Răspunzând Simon Petru a zis: Tu eşti Hristosul, Fiul lui Dumnezeu Celui viu.
 17. Iar Iisus, răspunzând, i-a zis: Fericit eşti Simone, fiul lui Iona, că nu trup şi sânge ţi-au descoperit ţie aceasta, ci Tatăl Meu, Cel din ceruri.
 18. Şi Eu îţi zic ţie, că tu eşti Petru şi pe această piatră voi zidi Biserica Mea şi porţile iadului nu o vor birui.
 19. Şi îţi voi da cheile împărăţiei cerurilor şi orice vei lega pe pământ va fi legat şi în ceruri, şi orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat şi în ceruri.
 20. Atunci a poruncit ucenicilor Lui să nu spună nimănui că El este Hristosul.
 21. De atunci a început Iisus să arate ucenicilor Lui că El trebuie să meargă la Ierusalim şi să pătimească multe de la bătrâni şi de la arhierei şi de la cărturari şi să fie ucis, şi a treia zi să învieze.
 22. Şi Petru, luându-L la o parte, a început să-L dojenească, zicându-I: Fie-Ţi milă de Tine să nu Ţi se întâmple Ţie aceasta.
 23. Iar El, întorcându-se, a zis lui Petru: Mergi înapoia Mea, satano! Sminteală Îmi eşti; că nu cugeţi cele ale lui Dumnezeu, ci cele ale oamenilor.
 24. Atunci Iisus a zis ucenicilor Săi: Dacă vrea cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să-Mi urmeze Mie.
 25. Că cine va voi să-şi scape sufletul îl va pierde; iar cine îşi va pierde sufletul pentru Mine îl va afla.
 26. Pentru că ce-i va folosi omului, dacă va câştiga lumea întreagă, iar sufletul său îl va pierde? Sau ce va da omul în schimb pentru sufletul său?
 27. Căci Fiul Omului va să vină întru slava Tatălui Său, cu îngerii Săi; şi atunci va răsplăti fiecăruia după faptele sale.
 28. Adevărat grăiesc vouă: Sunt unii din cei ce stau aici care nu vor gusta moartea până ce nu vor vedea pe Fiul Omului, venind în împărăţia Sa.

Citește și: Evanghelia după Matei – Capitolul 15

S-ar putea să-ți placă și...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *