Evanghelia după Matei – Capitolul 1

Evanghelia după Matei – Capitolul 1

Cartea neamului lui Iisus Hristos. O genealogie cu semnificații spirituale

Cartea neamului lui Iisus Hristos din Evanghelia după Matei, prezintă o genealogie a familiei lui Iisus până la regele David și până la Avraam. Aceasta începe cu Avraam, fondatorul poporului evreu și continuă cu Isaac, Iacov și Iuda. Genealogia mai cuprinde și nume celebre precum Solomon, Roboam, Asa, Ioatam, Ahaz, Iezechia, Manase și Amon, și se încheie cu Zorobabel și descendenții săi, până la Iacov și Iosif.

Această genealogie este importantă din punct de vedere istoric. Ea arată legăturile lui Iisus cu poporul evreu și cu cei care l-au precedat în istorie. Însă, mai important decât acest lucru, genealogia are semnificații spirituale profunde.

În primul rând, genealogia arată cum Dumnezeu a lucrat prin istoria poporului evreu, pentru a pregăti venirea lui Iisus. El a folosit persoane și evenimente istorice, pentru a-i pregăti pe oameni să primească mesajul lui Iisus și să primească mântuirea prin credință în El.

În al doilea rând, genealogia arată cum Dumnezeu poate folosi chiar și păcatele și greșelile oamenilor, pentru a realiza planul Său. Printre descendenții lui David se numără și păcătoși precum Manase și Amon. Dar, Dumnezeu a lucrat prin ei pentru a ajunge la Zorobabel și la Iosif, tatăl lui Iisus.

În al treilea rând, genealogia arată cum Iisus a venit ca răspuns la nevoile și speranțele poporului evreu. Poporul evreu a așteptat mult timp venirea unui Mântuitor, iar Iisus a fost răspunsul la această așteptare.

În cele din urmă, genealogia arată că Iisus este cu adevărat Fiul lui Dumnezeu, care s-a născut din Fecioara Maria prin intervenția Duhului Sfânt. În acest sens, genealogia arată faptul că Iisus nu este doar un om, ci și Dumnezeu întrupat, care a venit să împlinească planul de mântuire al lui Dumnezeu pentru lume.

Astfel, Cartea neamului lui Iisus Hristos nu este doar o listă de nume, ci o istorie spirituală care arată cum Dumnezeu a lucrat în istorie și cum Iisus a venit să împlinească planul Său de mântuire pentru lume.

Evanghelia după Matei – Capitolul 1

 1. Cartea neamului lui Iisus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avraam.

 2. Avraam a născut pe Isaac; Isaac a născut pe Iacov; Iacov a născut pe Iuda şi pe fraţii lui;

 3. Iuda a născut pe Fares şi pe Zara, din Tamar; Fares a născut pe Esrom; Esrom a născut pe Aram;

 4. Aram a născut pe Aminadav; Aminadav a născut pe Naason; Naason a născut pe Salmon;

 5. Salmon a născut pe Booz, din Rahav; Booz a născut pe Iobed, din Rut; Iobed a născut pe Iesei;

 6. Iesei a născut pe David regele; David a născut pe Solomon din femeia lui Urie;

 7. Solomon a născut pe Roboam; Roboam a născut pe Abia; Abia a născut pe Asa;

 8. Asa a născut pe Iosafat; Iosafat a născut pe Ioram; Ioram a născut pe Ozia;

 9. Ozia a născut pe Ioatam; Ioatam a născut pe Ahaz; Ahaz a născut pe Iezechia;

 10. Iezechia a născut pe Manase; Manase a născut pe Amon; Amon a născut pe Iosia;

 11. Iosia a născut pe Iehonia şi pe fraţii lui, la strămutarea în Babilon;

 12. După strămutarea în Babilon, Iehonia a născut pe Salatiel; Salatiel a născut pe Zorobabel;

 13. Zorobabel a născut pe Abiud; Abiud a născut pe Eliachim; Eliachim a născut pe Azor;

 14. Azor a născut pe Sadoc; Sadoc a născut pe Achim; Achim a născut pe Eliud;

 15. Eliud a născut pe Eleazar; Eleazar a născut pe Matan; Matan a născut pe Iacov;

 16. Iacov a născut pe Iosif, logodnicul Mariei, din care S-a născut Iisus, Care se cheamă Hristos.

 17. Aşadar, toate neamurile de la Avraam până la David sunt paisprezece; şi de la David până la strămutarea în Babilon sunt paisprezece; şi de la strămutarea în Babilon până la Hristos sunt paisprezece neamuri.

 18. Iar naşterea lui Iisus Hristos aşa a fost: Maria, mama Lui, fiind logodită cu Iosif, fără să fi fost ei înainte împreună, s-a aflat având în pântece de la Duhul Sfânt.

 19. Iosif, logodnicul ei, drept fiind şi nevrând s-o vădească, a voit s-o lase în ascuns.

 20. Şi cugetând el acestea, iată îngerul Domnului i s-a arătat în vis, grăind: Iosife, fiul lui David, nu te teme a lua pe Maria, logodnica ta, că ce s-a zămislit într-însa este de la Duhul Sfânt.

 21. Ea va naşte Fiu şi vei chema numele Lui: Iisus, căci El va mântui poporul Său de păcatele lor.

 22. Acestea toate s-au făcut ca să se împlinească ceea ce s-a zis de Domnul prin proorocul care zice:

 23. “Iată, Fecioara va avea în pântece şi va naşte Fiu şi vor chema numele Lui Emanuel, care se tâlcuieşte: Cu noi este Dumnezeu”.

 24. Şi deşteptându-se din somn, Iosif a făcut aşa precum i-a poruncit îngerul Domnului şi a luat la el pe logodnica sa.

 25. Şi fără să fi cunoscut-o pe ea Iosif, Maria a născut pe Fiul său Cel Unul-Născut, Căruia I-a pus numele Iisus.

Citește și: Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu!

Biblia

S-ar putea să-ți placă și...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *