Evanghelia după Luca – Capitolul 21

Evanghelia după Luca – Capitolul 21

Această secțiune din Evanghelia după Luca descrie mai multe învățături și predicții ale lui Iisus, reflectând asupra valorilor spirituale, a sfârșitului timpurilor și a comportamentului moral.

 1. Dărnicia văduvei sSărace: Iisus observă cum o văduvă săracă oferă doi bani în vistieria templului, mai puțin decât donațiile bogate ale altora. El subliniază că, deși suma ei este mică, ea a dat mai mult decât toți ceilalți, deoarece a oferit tot ce avea, în timp ce alții au dat din excesul lor.
 2. Predicția distrugerii templului: Vorbind despre frumusețea templului, Iisus prezice că va veni un timp când nu va rămâne piatră peste piatră, referindu-se la distrugerea viitoare a Ierusalimului și a templului.
 3. Semnele sfârșitului: În fața întrebărilor despre când și cum se vor întâmpla aceste lucruri, Iisus avertizează despre amăgirea de către falși mesia și prezice războaie, răzmerițe, cutremure, foamete și semne în cer. El îi îndeamnă pe ascultători să nu se teamă, deoarece aceste evenimente sunt doar începutul durerilor nașterii.
 4. Persecuția ucenicilor: Iisus avertizează că ucenicii săi vor fi persecutați, dar le promite că le va da înțelepciunea necesară pentru a răspunde acuzatorilor. El îi încurajează să rămână fermi în credință, promițându-le că prin răbdarea lor își vor salva sufletele.
 5. Distrugerea Ierusalimului: Iisus prezice asediul și distrugerea Ierusalimului, sfătuind pe cei din Iudeea să fugă în munți când văd orașul înconjurat de armate.
 6. Semnele cosmice și venirea Fiului Omului: El vorbește despre semne terifiante în cosmos și despre venirea Fiului Omului pe nori cu putere și slavă mare, îndemnându-i pe oameni să privească aceste evenimente ca pe semne ale apropiatei lor răscumpărări.
 7. Pilda smochinului: Prin pilda smochinului, Iisus îi învață pe ascultători să recunoască semnele timpurilor, asemănându-le cu înfrunzirea copacilor care semnalează apropierea verii.
 8. Îndemnul la veghe și rugăciune: Iisus îi sfătuiește pe ascultători să fie vigilenți și să se roage pentru a putea scăpa de evenimentele viitoare și a sta înaintea Fiului Omului.
 9. Iisus învață în templu: În final, se menționează că Iisus petrecea zilele în templu, unde învăța și nopțile pe Muntele Măslinilor, iar mulțimile veneau de dimineață să-l asculte.

Aceste învățături subliniază importanța dărniciei sincere, a recunoașterii semnelor vremurilor, a rămânerii fermi în fața persecuțiilor și a menținerii vigilenței și rugăciunii în așteptarea întoarcerii lui Hristos.

Evanghelia după Luca – Capitolul 21

 1. Şi privind, a văzut pe cei bogaţi, aruncând darurile lor în vistieria templului.
 2. Şi a văzut şi pe o văduvă săracă, aruncând acolo doi bani.
 3. Şi a zis: Adevărat vă spun că această văduvă săracă a aruncat mai mult decât toţi.
 4. Căci toţi aceştia din prisosul lor au aruncat la daruri, aceasta însă din sărăcia ei a aruncat tot ce avea pentru viaţă.
 5. Iar unii vorbind despre templu că este împodobit cu pietre frumoase şi cu podoabe, El a zis:
 6. Vor veni zile când, din cele ce vedeţi, nu va rămâne piatră peste piatră care să nu se risipească.
 7. Şi ei L-au întrebat, zicând: Învăţătorule, când oare, vor fi acestea? Şi care este semnul când au să fie acestea?
 8. Iar El a zis: Vedeţi să nu fiţi amăgiţi, căci mulţi vor veni în numele Meu, zicând: Eu sunt, şi vremea s-a apropiat. Nu mergeţi după ei.
 9. Iar când veţi auzi de războaie şi de răzmeriţe, să nu vă înspăimântaţi; căci acestea trebuie să fie întâi, dar sfârşitul nu va fi curând.
 10. Atunci le-a zis: Se va ridica neam peste neam şi împărăţie peste împărăţie.
 11. Şi vor fi cutremure mari şi, pe alocurea, foamete şi ciumă şi spaime şi semne mari din cer vor fi.
 12. Dar, mai înainte de toate acestea, îşi vor pune mâinile pe voi şi vă vor prigoni, dându-vă în sinagogi şi în temniţe, ducându-vă la împăraţi şi la dregători, pentru numele Meu.
 13. Şi va fi vouă spre mărturie.
 14. Puneţi deci în inimile voastre să nu gândiţi de mai înainte ce veţi răspunde;
 15. Căci Eu vă voi da gură şi înţelepciune, căreia nu-i vor putea sta împotrivă, nici să-i răspundă toţi potrivnicii voştri.
 16. Şi veţi fi daţi şi de părinţi şi de fraţi şi de neamuri şi de prieteni, şi vor ucide dintre voi.
 17. Şi veţi fi urâţi de toţi pentru numele Meu.
 18. Şi păr din capul vostru nu va pieri.
 19. Prin răbdarea voastră veţi dobândi sufletele voastre.
 20. Iar când veţi vedea Ierusalimul înconjurat de oşti, atunci să ştiţi că s-a apropiat pustiirea lui.
 21. Atunci cei din Iudeea să fugă la munţi şi cei din mijlocul lui să iasă din el şi cei de prin ţarină să nu intre în el.
 22. Căci acestea sunt zilele răzbunării, ca să se împlinească toate cele scrise.
 23. Dar vai celor care vor avea în pântece şi celor care vor alăpta în acele zile. Căci va fi în ţară mare strâmtorare şi mânie împotriva acestui popor.
 24. Şi vor cădea de ascuţişul săbiei şi vor fi duşi robi la toate neamurile, şi Ierusalimul va fi călcat în picioare de neamuri, până ce se vor împlini vremurile neamurilor.
 25. Şi vor fi semne în soare, în lună şi în stele, iar pe pământ spaimă întru neamuri şi nedumerire din pricina vuietului mării şi al valurilor.
 26. Iar oamenii vor muri de frică şi de aşteptarea celor ce au să vină peste lume, căci puterile cerurilor se vor clătina.
 27. Şi atunci vor vedea pe Fiul Omului venind pe nori cu putere şi cu slavă multă.
 28. Iar când vor începe să fie acestea, prindeţi curaj şi ridicaţi capetele voastre, pentru că răscumpărarea voastră se apropie.
 29. Şi le-a spus o pildă: Vedeţi smochinul şi toţi copacii:
 30. Când înfrunzesc aceştia, văzându-i, de la voi înşivă ştiţi că vara este aproape.
 31. Aşa şi voi, când veţi vedea făcându-se acestea, să ştiţi că aproape este împărăţia lui Dumnezeu.
 32. Adevărat grăiesc vouă că nu va trece neamul acesta până ce nu vor fi toate acestea.
 33. Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece.
 34. Luaţi seama la voi înşivă, să nu se îngreuieze inimile voastre de mâncare şi de băutură şi de grijile vieţii, şi ziua aceea să vine peste voi fără de veste,
 35. Ca o cursă; căci va veni peste toţi cei ce locuiesc pe faţa întregului pământ.
 36. Privegheaţi dar în toată vremea rugându-vă, ca să vă întăriţi să scăpaţi de toate acestea care au să vină şi să staţi înaintea Fiului Omului.
 37. Şi ziua era în templu şi învăţa, iar noaptea, ieşind, o petrecea pe muntele ce se cheamă al Măslinilor.
 38. Şi tot poporul venea dis-de-dimineaţă la El în templu, ca să-L asculte.

Citește și: Evanghelia după Luca – Capitolul 21

S-ar putea să-ți placă și...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *