Evanghelia după Luca – Capitolul 17

Evanghelia după Luca – Capitolul 17

Această secțiune din Evanghelia după Luca conține mai multe învățături și pilde ale lui Iisus, fiecare cu semnificația și mesajul său specific.

 1. Despre sminteli și rertare: Iisus vorbește despre inevitabilitatea smintelilor (ispitelor sau greșelilor) în lume, dar avertizează asupra gravității de a fi sursa acestora, mai ales pentru cei “mici” sau nevinovați. El subliniază importanța iertării repetate, chiar și în cazul în care cineva greșește de mai multe ori.
 2. Despre credință: Apostolii cer lui Iisus să le sporească credința, iar El le răspunde că, chiar și o credință mică, cât un grăunte de muștar, poate realiza lucruri mari. Acest lucru subliniază că mărimea credinței nu este măsurată în termeni fizici, ci prin încrederea și acțiunea ei.
 3. Despre smerenie și datorie: Prin pilda slugii, Iisus îi învață pe ucenicii Săi despre smerenie și despre a-și îndeplini datoriile fără a aștepta laude sau recompense. Aceasta este o lecție despre a sluji cu umilință și a recunoaște că îndeplinirea datoriilor este un act normal, nu ceva extraordinar.
 4. Vindecarea leproșilor și recunoștința: Pilda celor zece leproși vindecați, dintre care doar unul se întoarce să mulțumească, evidențiază importanța recunoștinței și a recunoașterii binefacerilor primite. De asemenea, subliniază că mântuirea și vindecarea sunt accesibile tuturor, indiferent de originea lor etnică sau religioasă.
 5. Despre împărăția lui Dumnezeu: Iisus explică că Împărăția lui Dumnezeu nu este ceva ce poate fi observat fizic sau localizat într-un loc anume, ci este ceva ce există în interiorul oamenilor. Aceasta este o învățătură profundă despre natura spirituală a Împărăției lui Dumnezeu și despre modul în care aceasta se manifestă în inimile și viețile oamenilor.
 6. Despre sfârșitul lumii: Iisus face referire la zilele lui Noe și Lot pentru a ilustra neașteptarea venirii Fiului Omului. El avertizează că, la fel cum oamenii din acele timpuri au fost luați prin surprindere de judecata lui Dumnezeu, la fel va fi și la sfârșitul lumii. Acesta este un apel la vigilență și la a nu fi absorbiți complet de preocupările vieții cotidiene.

În ansamblu, aceste învățături și pilde subliniază teme precum iertarea, credința, smerenia, recunoștința, natura spirituală a Împărăției lui Dumnezeu și importanța pregătirii pentru sfârșitul lumii. Ele sunt menite să îndrume și să inspire ascultătorii în viața lor spirituală.

Evanghelia după Luca – Capitolul 17

 1. Şi a zis către ucenicii Săi: Cu neputinţă este să nu vină smintelile, dar vai aceluia prin care ele vin!
 2. Mai de folos i-ar fi dacă i s-ar lega de gât o piatră de moară şi ar fi aruncat în mare, decât să smintească pe unul din aceştia mici.
 3. Luaţi aminte la voi înşivă. De-ţi va greşi fratele tău, dojeneşte-l şi dacă se va pocăi, iartă-l.
 4. Şi chiar dacă îţi va greşi de şapte ori într-o zi şi de şapte ori se va întoarce către tine, zicând: Mă căiesc, iartă-l.
 5. Şi au zis apostolii către Domnul: Sporeşte-ne credinţa.
 6. Iar Domnul a zis: De aţi avea credinţă cât un grăunte de muştar, aţi zice acestui sicomor: Dezrădăcinează-te şi te sădeşte în mare, şi vă va asculta.
 7. Cine dintre voi, având o slugă la arat sau la păscut turme, îi va zice când se întoarce din ţarină: Vino îndată şi şezi la masă?
 8. Oare, nu-i va zice: Pregăteşte-mi ca să cinez şi, încingându-te, slujeşte-mi, până ce voi mânca şi voi bea şi după aceea vei mânca şi vei bea şi tu?
 9. Va mulţumi, oare, slugii că a făcut cele poruncite? Cred că nu.
 10. Aşa şi voi, când veţi face toate cele poruncite vouă, să ziceţi: Suntem slugi netrebnice, pentru că am făcut ceea ce eram datori să facem.
 11. Iar pe când Iisus mergea spre Ierusalim şi trecea prin mijlocul Samariei şi al Galileii,
 12. Intrând într-un sat, L-au întâmpinat zece leproşi care stăteau departe,
 13. Şi care au ridicat glasul şi au zis: Iisuse, Învăţătorule, fie-Ţi milă de noi!
 14. Şi văzându-i, El le-a zis: Duceţi-vă şi vă arătaţi preoţilor. Dar, pe când ei se duceau, s-au curăţit.
 15. Iar unul dintre ei, văzând că s-a vindecat, s-a întors cu glas mare slăvind pe Dumnezeu.
 16. Şi a căzut cu faţa la pământ la picioarele lui Iisus, mulţumindu-I. Şi acela era samarinean.
 17. Şi răspunzând, Iisus a zis: Au nu zece s-au curăţit? Dar cei nouă unde sunt?
 18. Nu s-a găsit să se întoarcă să dea slavă lui Dumnezeu decât numai acesta, care este de alt neam?
 19. Şi i-a zis: Scoală-te şi du-te; credinţa ta te-a mântuit.
 20. Şi fiind întrebat de farisei când va veni împărăţia lui Dumnezeu, le-a răspuns şi a zis: Împărăţia lui Dumnezeu nu va veni în chip văzut.
 21. Şi nici nu vor zice: Iat-o aici sau acolo. Căci, iată, împărăţia lui Dumnezeu este înăuntrul vostru.
 22. Zis-a către ucenici: Veni-vor zile când veţi dori să vedeţi una din zilele Fiului Omului, şi nu veţi vedea.
 23. Şi vor zice vouă: Iată este acolo; iată, aici; nu vă duceţi şi nu vă luaţi după ei.
 24. Căci după cum fulgerul, fulgerând dintr-o parte de sub cer, luminează până la cealaltă parte de sub cer, aşa va fi şi Fiul Omului în ziua Sa.
 25. Dar mai întâi El trebuie să sufere multe şi să fie lepădat de neamul acesta.
 26. Şi precum a fost în zilele lui Noe, tot aşa va fi şi în zilele Fiului Omului:
 27. Mâncau, beau, se însurau, se măritau până în ziua când a intrat Noe în corabie şi a venit potopul şi i-a nimicit pe toţi.
 28. Tot aşa precum a fost în zilele lui Lot: mâncau, beau, cumpărau, vindeau, sădeau, şi zideau,
 29. Iar în ziua în care a ieşit Lot din Sodoma a plouat din cer foc şi pucioasă şi i-a nimicit pe toţi,
 30. La fel va fi în ziua în care se va arăta Fiul Omului.
 31. În ziua aceea, cel care va fi pe acoperişul casei, şi lucrurile lui în casă, să nu se coboare ca să le ia; de asemenea, cel ce va fi în ţarină să nu se întoarcă înapoi.
 32. Aduceţi-vă aminte de femeia lui Lot.
 33. Cine va căuta să-şi scape sufletul, îl va pierde; iar cine îl va pierde, acela îl va dobândi.
 34. Zic vouă: În noaptea aceea vor fi doi într-un pat; unul va fi luat, iar celălalt va fi lăsat.
 35. Două vor măcina împreună; una va fi luată şi alta va fi lăsată.
 36. Doi vor fi în ogor; unul se va lua altul se va lăsa.
 37. Şi răspunzând, ucenicii I-au zis: Unde, Doamne? Iar El le-a zis: Unde va fi stârvul, acolo se vor aduna vulturii.

Citește și: Evanghelia după Luca – Capitolul 16

S-ar putea să-ți placă și...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *