Evanghelia după Luca – Capitolul 13

Evanghelia după Luca – Capitolul 13

Aceste pasaje din Evanghelia după Luca conțin o serie de învățături și evenimente din viața lui Iisus Hristos. Ele abordează diverse teme, de la pocăință și milă, la natura Împărăției lui Dumnezeu și destinul Ierusalimului.

Iisus discută despre două evenimente tragice, subliniind că victimele acestor tragedii nu erau mai păcătoase decât alții, dar accentuează importanța pocăinței pentru toți. Această pildă vorbește despre răbdarea și speranța în potențialul de schimbare și creștere, dar și despre inevitabilitatea judecății dacă nu există progres.

Acest eveniment arată compasiunea lui Iisus și critică interpretările stricte ale legii sabatului, punând accentul pe nevoia de milă și ajutor uman. Grăuntele de muștar și aluatul ilustrează cum Împărăția lui Dumnezeu crește din lucruri mici în ceva mare și influent.

Iisus vorbește despre dificultatea intrării în Împărăția lui Dumnezeu și respingerea celor care pretind a fi urmași, dar nu trăiesc conform voinței lui Dumnezeu. El își exprimă durerea și dezamăgirea față de Ierusalim, un oraș care a respins profeții și mesajul lui Dumnezeu, prezicând distrugerea sa.

Iisus își exprimă hotărârea de a-și continua lucrarea, în ciuda amenințărilor, și menționează destinul său profetic în Ierusalim.

Aceste pasaje reflectă teme centrale ale învățăturilor lui Iisus: importanța pocăinței, mila și compasiunea față de cei suferinzi, natura expansivă și inclusivă a Împărăției lui Dumnezeu și destinul profetic al lui Iisus în contextul istoric și religios al Ierusalimului. Ele oferă perspective asupra modului în care Iisus a înțeles și a răspuns la provocările și întrebările timpului său.

Evanghelia după Luca – Capitolul 13

 1. Şi erau de faţă în acel timp unii care-I vesteau despre galileienii al căror sânge Pilat l-a amestecat cu jertfele lor.
 2. Şi El, răspunzând, le-a zis: Credeţi, oare, că aceşti galileieni au fost ei mai păcătoşi decât toţi galileienii, fiindcă au suferit aceasta?
 3. Nu! zic vouă; dar dacă nu vă veţi pocăi, toţi veţi pieri la fel.
 4. Sau acei optsprezece inşi, peste care s-a surpat turnul în Siloam şi i-a ucis, gândiţi, oare, că ei au fost mai păcătoşi decât toţi oamenii care locuiau în Ierusalim?
 5. Nu! zic vouă; dar de nu vă veţi pocăi, toţi veţi pieri la fel.
 6. Şi le-a spus pilda aceasta: Cineva avea un smochin, sădit în via sa şi a venit să caute rod în el, dar n-a găsit.
 7. Şi a zis către vier: Iată trei ani sunt de când vin şi caut rod în smochinul acesta şi nu găsesc. Taie-l; de ce să ocupe locul în zadar?
 8. Iar el, răspunzând, a zis: Doamne, lasă-l şi anul acesta, până ce îl voi săpa împrejur şi voi pune gunoi.
 9. Poate va face rod în viitor; iar de nu, îl vei tăia.
 10. Şi învăţa Iisus într-una din sinagogi sâmbăta.
 11. Şi iată o femeie care avea de optsprezece ani un duh de neputinţă şi care era gârbovă, de nu putea să se ridice în sus nicidecum;
 12. Iar Iisus, văzând-o, a chemat-o şi i-a zis: Femeie, eşti dezlegată de neputinţa ta.
 13. Şi Şi-a pus mâinile asupra ei, şi ea îndată s-a îndreptat şi slăvea pe Dumnezeu.
 14. Iar mai-marele sinagogii, mâniindu-se că Iisus a vindecat-o sâmbăta, răspunzând, zicea mulţimii: Şase zile sunt în care trebuie să se lucreze; venind deci într-acestea, vindecaţi-vă, dar nu în ziua sâmbetei!
 15. Iar Domnul i-a răspuns şi a zis: Făţarnicilor! Fiecare dintre voi nu dezleagă, oare, sâmbăta boul său, sau asinul de la iesle, şi nu-l duce să-l adape?
 16. Dar aceasta, fiică a lui Avraam fiind, pe care a legat-o satana, iată de optsprezece ani, nu se cuvenea, oare, să fie dezlegată de legătura aceasta, în ziua sâmbetei?
 17. Şi zicând El acestea, s-au ruşinat toţi care erau împotriva Lui, şi toată mulţimea se bucura de faptele strălucite săvârşite de El.
 18. Deci zicea: Cu ce este asemenea împărăţia lui Dumnezeu şi cu ce o voi asemăna?
 19. Asemenea este grăuntelui de muştar pe care, luându-l, un om l-a aruncat în grădina sa, şi a crescut şi s-a făcut copac, iar păsările cerului s-au sălăşluit în ramurile lui.
 20. Şi iarăşi a zis: Cu ce voi asemăna împărăţia lui Dumnezeu?
 21. Asemenea este aluatului pe care, luându-l, femeia l-a ascuns în trei măsuri de făină, până ce s-a dospit totul.
 22. Şi mergea El prin cetăţi şi prin sate, învăţând şi călătorind spre Ierusalim.
 23. Şi I-a zis cineva: Doamne, puţini sunt, oare, cei ce se mântuiesc? Iar El le-a zis:
 24. Siliţi-vă să intraţi prin poarta cea strâmtă, că mulţi, zic vouă, vor căuta să intre şi nu vor putea.
 25. După ce se va scula stăpânul casei şi va încuia uşa şi veţi începe să staţi afară şi să bateţi la uşă, zicând: Doamne, deschide-ne! – şi el, răspunzând, vă va zice: Nu vă ştiu de unde sunteţi,
 26. Atunci voi veţi începe să ziceţi: Am mâncat înaintea ta şi am băut şi în pieţele noastre ai învăţat.
 27. Şi el vă va zice: Vă spun: Nu ştiu de unde sunteţi. Depărtaţi-vă de la mine toţi lucrătorii nedreptăţii.
 28. Acolo va fi plângerea şi scrâşnirea dinţilor, când veţi vedea pe Avraam şi pe Isaac şi pe Iacov şi pe toţi proorocii în Împărăţia lui Dumnezeu, iar pe voi aruncaţi afară.
 29. Şi vor veni alţii de la răsărit şi de la apus, de la miazănoapte şi de la miazăzi şi vor şedea la masă în împărăţia lui Dumnezeu.
 30. Şi iată, sunt unii de pe urmă care vor fi întâi, şi sunt alţii întâi care vor fi pe urmă.
 31. În ceasul acela au venit la El unii din farisei, zicându-I: Ieşi şi du-Te de aici, că Irod vrea să Te ucidă.
 32. Şi El le-a zis: Mergând, spuneţi vulpii acesteia: Iată, alung demoni şi fac vindecări, astăzi şi mâine, iar a treia zi voi sfârşi.
 33. Însă şi astăzi şi mâine şi în ziua următoare merg, fiindcă nu este cu putinţă să piară prooroc afară din Ierusalim.
 34. Ierusalime, Ierusalime, care omori pe prooroci şi ucizi cu pietre pe cei trimişi la tine, de câte ori am voit să adun pe fiii tăi, cum adună pasărea puii săi sub aripi, dar n-aţi voit.
 35. Iată vi se lasă casa voastră pustie, că adevărat grăiesc vouă. Nu Mă veţi mai vedea până ce va veni vremea când veţi zice: Binecuvântat este Cel ce vine întru numele Domnului!

S-ar putea să-ți placă și...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *