Evanghelia după Ioan – Capitolul 2

Evanghelia după Ioan – Capitolul 2

Aceste versete din Evanghelia după Ioan descriu două momente remarcabile din viața lui Iisus Hristos, fiecare relevând aspecte diferite ale misiunii și naturii Sale divine.

În primul episod, la nunta din Cana, Iisus realizează primul Său miracol public, transformând apa în vin. Acest eveniment nu este doar o demonstrație a puterii Sale miraculoase, ci și o manifestare simbolică a modului în care El aduce bucurie și împlinire, depășind așteptările. Mama lui Iisus, Maria, joacă un rol cheie în acest episod, indicându-le slujitorilor să urmeze instrucțiunile lui Iisus, chiar și în condițiile în care El pare reticent. Miracolul de la Cana nu numai că rezolvă o problemă practică, dar și dezvăluie gloria lui Iisus, conducând la întărirea credinței ucenicilor Săi.

Al doilea episod, curățirea Templului, arată o altă față a lui Iisus – aceea de reformator zelos și apărător al sfințeniei locului de cult. Indignat de comercializarea din Templu, Iisus îi alungă pe vânzători și schimbătorii de bani, subliniind respectul datorat casei lui Dumnezeu. Acest act de autoritate provoacă întrebări din partea iudeilor, care cer un semn pentru a justifica acțiunile Sale. Răspunsul lui Iisus, referindu-se la distrugerea și ridicarea Templului în trei zile, este o profeție a morții și învierii Sale, deși aceasta este înțeleasă doar retrospectiv de către ucenicii Săi.

În ambele episoade, Iisus nu doar că demonstrează puterea Sa, dar și transmite învățături profunde. Prin miracolul de la Cana, El își arată capacitatea de a transforma și de a reînnoi, în timp ce prin curățirea Templului, El își afirmă autoritatea și preocuparea pentru sfințenia și puritatea locului de închinare. În ambele cazuri, Iisus își depășește rolul tradițional așteptat, indicând că misiunea Sa este una mult mai profundă și spirituală.

Evanghelia după Ioan – Capitolul 2

 1. Şi a treia zi s-a făcut nuntă în Cana Galileii şi era şi mama lui Iisus acolo.
 2. Şi a fost chemat şi Iisus şi ucenicii Săi la nuntă.
 3. Şi sfârşindu-se vinul, a zis mama lui Iisus către El: Nu mai au vin.
 4. A zis ei Iisus: Ce ne priveşte pe mine şi pe tine, femeie? Încă n-a venit ceasul Meu.
 5. Mama Lui a zis celor ce slujeau: Faceţi orice vă va spune.
 6. Şi erau acolo şase vase de piatră, puse pentru curăţirea iudeilor, care luau câte două sau trei vedre.
 7. Zis-a lor Iisus: Umpleţi vasele cu apă. Şi le-au umplut până sus.
 8. Şi le-a zis: Scoateţi acum şi aduceţi nunului. Iar ei i-au dus.
 9. Şi când nunul a gustat apa care se făcuse vin şi nu ştia de unde este, ci numai slujitorii care scoseseră apa ştiau, a chemat nunul pe mire,
 10. Şi i-a zis: Orice om pune întâi vinul cel bun şi, când se ameţesc, pune pe cel mai slab. Dar tu ai ţinut vinul cel bun până acum.
 11. Acest început al minunilor l-a făcut Iisus în Cana Galileii şi Şi-a arătat slava Sa; şi ucenicii Săi au crezut în El.
 12. După aceasta S-a coborât în Capernaum, El şi mama Sa şi fraţii şi ucenicii Săi, şi acolo n-a rămas decât puţine zile.
 13. Şi erau aproape Paştile iudeilor, şi Iisus S-a urcat la Ierusalim.
 14. Şi a găsit şezând în templu pe cei ce vindeau boi şi oi şi porumbei şi pe schimbătorii de bani.
 15. Şi, făcându-Şi un bici din ştreanguri, i-a scos pe toţi afară din templu, şi oile şi boii, şi schimbătorilor le-a vărsat banii şi le-a răsturnat mesele.
 16. Şi celor ce vindeau porumbei le-a zis: Luaţi acestea de aici. Nu faceţi casa Tatălui Meu casă de negustorie.
 17. Şi şi-au adus aminte ucenicii Lui că este scris: “Râvna casei Tale mă mistuie”.
 18. Au răspuns deci iudeii şi I-au zis: Ce semn ne arăţi că faci acestea?
 19. Iisus a răspuns şi le-a zis: Dărâmaţi templul acesta şi în trei zile îl voi ridica.
 20. Şi au zis deci iudeii: În patruzeci şi şase de ani s-a zidit templul acesta! Şi Tu îl vei ridica în trei zile?
 21. Iar El vorbea despre templul trupului Său.
 22. Deci, când S-a sculat din morţi, ucenicii Lui şi-au adus aminte că aceasta o spusese şi au crezut Scripturii şi cuvântului pe care Îl spusese Iisus.
 23. Şi când era în Ierusalim, la sărbătoarea Paştilor, mulţi au crezut în numele Lui, văzând minunile pe care le făcea.
 24. Iar Iisus însuşi nu Se încredea în ei, pentru că îi cunoştea pe toţi.
 25. Şi pentru că nu avea nevoie să-I mărturisească cineva despre om, căci El însuşi cunoştea ce era în om.

Citește și: Evanghelia după Ioan – Capitolul 1

S-ar putea să-ți placă și...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *