Evanghelia după Ioan – Capitolul 15

Evanghelia după Ioan – Capitolul 15

Acest pasaj din Evanghelia după Ioan prezintă învățăturile lui Iisus despre importanța rămânerii în El și despre dragostea reciprocă între El și ucenicii Săi. Iisus folosește metafora viței și a mlădițelor pentru a ilustra relația dintre El (vița) și ucenicii Săi (mlădițele). El explică faptul că, la fel cum mlădițele nu pot aduce roadă fără a rămâne atașate de viță, ucenicii nu pot aduce roadă spirituală fără a rămâne în El.

Iisus subliniază că Tatăl (lucrătorul) taie orice mlădiță care nu aduce roadă și curăță mlădițele care aduc roadă pentru a produce și mai mult. El îi îndeamnă pe ucenici să rămână în dragostea Sa și să păstreze poruncile Sale, la fel cum El a păstrat poruncile Tatălui și rămâne în dragostea Lui.

Iisus le spune ucenicilor că bucuria Lui va fi completă în ei dacă vor rămâne în dragostea Sa și se vor iubi unii pe alții, așa cum El i-a iubit. El le explică că nu există o dragoste mai mare decât aceea de a-și da cineva viața pentru prietenii săi și îi numește pe ucenici prieteni, nu slugi, deoarece le-a făcut cunoscute toate lucrurile pe care le-a auzit de la Tatăl.

Iisus îi avertizează pe ucenici că lumea îi va urî, așa cum L-a urât și pe El, dar îi încurajează să rămână fermi în credința lor. El promite că va trimite Mângâietorul, Duhul Sfânt, care va mărturisi despre El și îi va ajuta să mărturisească și ei.

În esență, acest capitol subliniază importanța rămânerii în Iisus, păstrării poruncilor Sale, iubirii reciproce între credincioși și a pregătirii pentru opoziția lumii.

Evanghelia după Ioan – Capitolul 15

 1. Eu sunt viţa cea adevărată şi Tatăl Meu este lucrătorul.
 2. Orice mlădiţă care nu aduce roadă întru Mine, El o taie; şi orice mlădiţă care aduce roadă, El o curăţeşte, ca mai multă roadă să aducă.
 3. Acum voi sunteţi curaţi, pentru cuvântul pe care vi l-am spus.
 4. Rămâneţi în Mine şi Eu în voi. Precum mlădiţa nu poate să aducă roadă de la sine, dacă nu rămâne în viţă, tot aşa nici voi, dacă nu rămâneţi în Mine.
 5. Eu sunt viţa, voi sunteţi mlădiţele. Cel ce rămâne întru Mine şi Eu în el, acela aduce roadă multă, căci fără Mine nu puteţi face nimic.
 6. Dacă cineva nu rămâne în Mine se aruncă afară ca mlădiţa şi se usucă; şi le adună şi le aruncă în foc şi ard.
 7. Dacă rămâneţi întru Mine şi cuvintele Mele rămân în voi, cereţi ceea ce voiţi şi se va da vouă.
 8. Întru aceasta a fost slăvit Tatăl Meu, ca să aduceţi roadă multă şi să vă faceţi ucenici ai Mei.
 9. Precum M-a iubit pe Mine Tatăl, aşa v-am iubit şi Eu pe voi; rămâneţi întru iubirea Mea.
 10. Dacă păziţi poruncile Mele, veţi rămâne întru iubirea Mea după cum şi Eu am păzit poruncile Tatălui Meu şi rămân întru iubirea Lui.
 11. Acestea vi le-am spus, ca bucuria Mea să fie în voi şi ca bucuria voastră să fie deplină.
 12. Aceasta este porunca Mea: să vă iubiţi unul pe altul, precum v-am iubit Eu.
 13. Mai mare dragoste decât aceasta nimeni nu are, ca sufletul lui să şi-l pună pentru prietenii săi.
 14. Voi sunteţi prietenii Mei, dacă faceţi ceea ce vă poruncesc.
 15. De acum nu vă mai zic slugi, că sluga nu ştie ce face stăpânul său, ci v-am numit pe voi prieteni, pentru că toate câte am auzit de la Tatăl Meu vi le-am făcut cunoscute.
 16. Nu voi M-aţi ales pe Mine, ci Eu v-am ales pe voi şi v-am rânduit să mergeţi şi roadă să aduceţi, şi roada voastră să rămână, ca Tatăl să vă dea orice-I veţi cere în numele Meu.
 17. Aceasta vă poruncesc: să vă iubiţi unul pe altul.
 18. Dacă vă urăşte pe voi lumea, să ştiţi că pe Mine mai înainte decât pe voi M-a urât.
 19. Dacă aţi fi din lume, lumea ar iubi ce este al său; dar pentru că nu sunteţi din lume, ci Eu v-am ales pe voi din lume, de aceea lumea vă urăşte.
 20. Aduceţi-vă aminte de cuvântul pe care vi l-am spus: Nu este sluga mai mare decât stăpânul său. Dacă M-au prigonit pe Mine, şi pe voi vă vor prigoni; dacă au păzit cuvântul Meu, şi pe al vostru îl vor păzi.
 21. Iar toate acestea le vor face vouă din cauza numelui Meu, fiindcă ei nu cunosc pe Cel ce M-a trimis.
 22. De n-aş fi venit şi nu le-aş fi vorbit, păcat nu ar avea; dar acum n-au cuvânt de dezvinovăţire pentru păcatul lor.
 23. Cel ce Mă urăşte pe Mine, urăşte şi pe Tatăl Meu.
 24. De nu aş fi făcut între ei lucruri pe care nimeni altul nu le-a făcut păcat nu ar avea; dar acum M-au şi văzut şi M-au urât şi pe Mine şi pe Tatăl Meu.
 25. Dar (aceasta), ca să se împlinească cuvântul cel scris în Legea lor: “M-au urât pe nedrept”.
 26. Iar când va veni Mângâietorul, pe Care Eu Îl voi trimite vouă de la Tatăl, Duhul Adevărului, Care de la Tatăl purcede, Acela va mărturisi despre Mine.
 27. Şi voi mărturisiţi, pentru că de la început sunteţi cu Mine.

Citește și: Evanghelia după Ioan – Capitolul 14

S-ar putea să-ți placă și...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *