Evanghelia după Ioan – Capitolul 13

Evanghelia după Ioan – Capitolul 13

Acest pasaj din Evanghelia după Ioan descrie ultima cină a lui Iisus cu ucenicii Săi înainte de Paști. Iisus, conștient de apropierea sfârșitului Său pe pământ, își arată dragostea profundă față de ucenicii Săi printr-un gest umil și învățător: spălarea picioarelor lor. Acest act simbolizează slujirea și sacrificiul, subliniind importanța umilinței și a servirii celorlalți.

Simon Petru inițial refuză să-i fie spălate picioarele de către Iisus, dar Iisus îi explică că acest lucru este necesar pentru a avea parte de El. Petru, în dorința sa de a fi complet unit cu Iisus, cere să-i fie spălate nu doar picioarele, ci și mâinile și capul. Iisus îi explică că cel care a făcut baie este complet curat și are nevoie doar să-i fie spălate picioarele. Prin acest act, Iisus stabilește un exemplu de slujire și umilință pentru ucenicii Săi, îndemnându-i să se slujească reciproc.

În timpul cinei, Iisus prezice trădarea Sa de către unul dintre ucenicii Săi. El îi dă lui Iuda Iscarioteanul o bucățică de pâine, semnalându-l astfel ca trădător. După ce Iuda acceptă bucățica de pâine, satana intră în el și Iisus îi spune să facă ceea ce are de făcut. Iuda pleacă imediat, iar Iisus vorbește despre preaslăvirea Sa și a Tatălui prin evenimentele care urmează să se întâmple.

Iisus le dă ucenicilor o nouă poruncă: să se iubească unii pe alții așa cum El i-a iubit. Aceasta este o lecție esențială pentru ei, deoarece dragostea lor reciprocă va fi semnul prin care toți vor recunoaște că sunt ucenicii lui Iisus.

Simon Petru îl întreabă pe Iisus unde se duce, iar Iisus îi răspunde că nu poate să-L urmeze acum, dar îi va urma mai târziu. Petru insistă că este gata să-și dea viața pentru Iisus, dar Iisus îi prezice că Petru se va lepăda de El de trei ori înainte ca un cocoș să cânte. Această predicție subliniază fragilitatea umană și dificultatea de a rămâne credincios în fața adversității.

Evanghelia după Ioan – Capitolul 13

 1. Iar înainte de sărbătoarea Paştilor, ştiind Iisus că a sosit ceasul Lui, ca să treacă din lumea aceasta la Tatăl, iubind pe ai Săi cei din lume, până la sfârşit i-a iubit.
 2. Şi făcându-se Cină, şi diavolul punând în inima lui Iuda fiul lui Simon Iscarioteanul, ca să-l vândă,
 3. Iisus, ştiind că Tatăl I-a dat Lui toate în mâini şi că de la Dumnezeu a ieşit şi la Dumnezeu merge,
 4. S-a sculat de la Cină, S-a dezbrăcat de haine şi, luând un ştergar, S-a încins cu el.
 5. După aceea a turnat apă în vasul de spălat şi a început să spele picioarele ucenicilor şi să le şteargă cu ştergarul cu care era încins.
 6. A venit deci la Simon Petru. Acesta I-a zis: Doamne, oare Tu să-mi speli mie picioarele?
 7. A răspuns Iisus şi i-a zis: Ceea ce fac Eu, tu nu ştii acum, dar vei înţelege după aceasta.
 8. Petru I-a zis: Nu-mi vei spăla picioarele în veac. Iisus i-a răspuns: Dacă nu te voi spăla, nu ai parte de Mine.
 9. Zis-a Simon Petru Lui: Doamne, spală-mi nu numai picioarele mele, ci şi mâinile şi capul.
 10. Iisus i-a zis: Cel ce a făcut baie n-are nevoie să-i fie spălate decât picioarele, căci este curat tot. Şi voi sunteţi curaţi, însă nu toţi.
 11. Că ştia pe cel ce avea să-L vândă; de aceea a zis: Nu toţi sunteţi curaţi.
 12. După ce le-a spălat picioarele şi Şi-a luat hainele, S-a aşezat iar la masă şi le-a zis: Înţelegeţi ce v-am făcut Eu?
 13. Voi Mă numiţi pe Mine: Învăţătorul şi Domnul, şi bine ziceţi, căci sunt.
 14. Deci dacă Eu, Domnul şi Învăţătorul, v-am spălat vouă picioarele, şi voi sunteţi datori să ca să spălaţi picioarele unii altora;
 15. Că v-am dat vouă pildă, ca, precum v-am făcut Eu vouă, să faceţi şi voi.
 16. Adevărat, zic vouă: Nu este sluga mai mare decât stăpânul său, nici solul mai mare decât cel ce l-a trimis pe el.
 17. Când ştiţi acestea, fericiţi sunteţi dacă le veţi face.
 18. Nu zic despre voi toţi; căci Eu ştiu pe cei pe care i-am ales. Ci ca să se împlinească Scriptura: “Cel ce mănâncă pâinea cu Mine a ridicat călcâiul împotriva Mea”.
 19. De acum vă spun vouă, înainte de a fi aceasta, ca să credeţi, când se va îndeplini, că Eu sunt.
 20. Adevărat, adevărat zic vouă: Cel care primeşte pe cel pe care-l voi trimite Eu, pe Mine Mă primeşte; iar cine Mă primeşte pe Mine primeşte pe Cel ce M-a trimis pe Mine.
 21. Iisus, zicând acestea, S-a tulburat cu duhul şi a mărturisit şi a zis: Adevărat, adevărat zic vouă că unul dintre voi Mă va vinde.
 22. Deci ucenicii se uitau unii la alţii, nedumerindu-se despre cine vorbeşte.
 23. Iar la masă era rezemat la pieptul lui Iisus unul dintre ucenicii Lui, pe care-l iubea Iisus.
 24. Deci Simon Petru i-a făcut semn acestuia şi i-a zis: Întreabă cine este despre care vorbeşte.
 25. Şi căzând acela astfel la pieptul lui Iisus, I-a zis: Doamne, cine este?
 26. Iisus i-a răspuns: Acela este, căruia Eu, întingând bucăţica de pâine, i-o voi da. Şi întingând bucăţica, a luat-o şi a dat-o lui Iuda, fiul lui Simon Iscarioteanul.
 27. Şi după îmbucătură a intrat satana în el. Iar Iisus i-a zis: Ceea ce faci, fă mai curând.
 28. Dar nimeni din cei care şedeau la masă n-a înţeles pentru ce i-a zis aceasta.
 29. Căci unii socoteau, deoarece Iuda avea punga, că lui îi zice Iisus: Cumpără cele de care avem de trebuinţă la sărbătoare, sau să dea ceva săracilor.
 30. Deci după ce a luat acela bucăţica de pâine, a ieşit numaidecât. Şi era noapte.
 31. Şi când a ieşit el, Iisus a zis: Acum a fost preaslăvit Fiul Omului şi Dumnezeu a fost preaslăvit întru El.
 32. Iar dacă Dumnezeu a fost preaslăvit întru El, şi Dumnezeu Îl va preaslăvi întru El şi îndată Îl va preaslăvi.
 33. Fiilor, încă puţin timp sunt cu voi. Voi Mă veţi căuta, dar, după cum am spus iudeilor – că unde Mă duc Eu, voi nu puteţi veni – vă spun vouă acum.
 34. Poruncă nouă dau vouă: Să vă iubiţi unul pe altul. Precum Eu v-am iubit pe voi, aşa şi voi să vă iubiţi unul pe altul.
 35. Întru aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii faţă de alţii.
 36. Doamne, L-a întrebat Simon-Petru, unde Te duci? Răspuns-a Iisus: Unde Mă duc Eu, tu nu poţi să urmezi Mie acum, dar mai târziu Îmi vei urma.
 37. Zis-a Petru Lui: Doamne, de ce nu pot să urmez Ţie acum? Sufletul meu îl voi da pentru Tine.
 38. Iisus i-a răspuns: Vei pune sufletul tău pentru Mine? Adevărat, adevărat zic ţie că nu va cânta cocoşul, până ce nu te vei lepăda de Mine de trei ori!

Citește și: Evanghelia după Ioan – Capitolul 12

S-ar putea să-ți placă și...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *