Evanghelia după Ioan – Capitolul 11

Evanghelia după Ioan – Capitolul 11

În acest pasaj din Evanghelia după Ioan, este relatată povestea învierii lui Lazăr, un eveniment semnificativ care ilustrează puterea și autoritatea lui Iisus asupra morții. Lazăr, fratele Mariei și Martei, locuitori ai satului Betania, era bolnav. Surorile lui Lazăr trimit vestea la Iisus, care era departe, spunându-I că “cel pe care îl iubești este bolnav”. În ciuda iubirii Sale pentru Lazăr și familia acestuia, Iisus alege să rămână în locul în care se afla încă două zile înainte de a merge la Betania.

Când Iisus ajunge în Betania, Lazăr era deja mort de patru zile. Marta, una dintre surorile lui Lazăr, Îl întâmpină pe Iisus și Îi exprimă credința că, dacă ar fi fost acolo, fratele ei nu ar fi murit. Iisus îi asigură că fratele ei va învia, afirmând că El este “învierea și viața” și că cei care cred în El, chiar dacă mor, vor trăi.

Maria, cealaltă soră, vine și ea la Iisus, exprimându-și tristețea. Iisus este profund mișcat de durerea celor prezenți și plânge, arătându-și compasiunea și empatia umană.

La mormântul lui Lazăr, Iisus ordonă să fie îndepărtată piatra care sigila intrarea. El rostește o rugăciune de mulțumire către Tatăl pentru ascultarea Sa, apoi strigă cu glas tare: “Lazăre, vino afară!” Lazăr iese din mormânt, învăluit în fâșii de pânză, un semn al învierii sale.

Minunea învierii lui Lazăr stârnește reacții mixte. Mulți dintre cei prezenți cred în Iisus, dar unii merg la farisei și le raportează evenimentul. Aceasta duce la o întâlnire a sinedriului, unde liderii religioși și politici iudei se hotărăsc să-L ucidă pe Iisus, temându-se de pierderea puterii lor și de intervenția romanilor. Caiafa, arhiereul acelui an, face o profeție neintenționată că este mai bine ca un singur om să moară pentru popor decât să piară întregul neam.

Din acel moment, Iisus nu mai umblă deschis printre iudei și se retrage într-un loc numit Efraim, împreună cu ucenicii Săi. Apropierea Paștelui iudeilor aduce mulți oameni la Ierusalim, unde Iisus devine subiectul principal de discuție, mulți întrebându-se dacă va veni la sărbătoare, în timp ce liderii religioși plănuiesc să-L prindă.

Evanghelia după Ioan – Capitolul 11

 1. Şi era bolnav un oarecare Lazăr din Betania, satul Mariei şi al Martei, sora ei.
 2. Iar Maria era aceea care a uns cu mir pe Domnul şi I-a şters picioarele cu părul capului ei, al cărei frate Lazăr era bolnav.
 3. Deci au trimis surorile la El, zicând: Doamne, iată, cel pe care îl iubeşti este bolnav.
 4. Iar Iisus, auzind, a zis: Această boală nu este spre moarte, ci pentru slava lui Dumnezeu, ca, prin ea, Fiul lui Dumnezeu să Se slăvească.
 5. Şi iubea Iisus pe Marta şi pe sora ei şi pe Lazăr.
 6. Când a auzit, deci, că este bolnav, atunci a rămas două zile în locul în care era.
 7. Apoi, după aceea, a zis ucenicilor: Să mergem iarăşi în Iudeea.
 8. Ucenicii I-au zis: Învăţătorule, acum căutau iudeii să Te ucidă cu pietre, şi iarăşi Te duci acolo?
 9. A răspuns Iisus: Nu sunt oare douăsprezece ceasuri într-o zi? Dacă umblă cineva ziua, nu se împiedică, pentru că el vede lumina acestei lumi;
 10. Iar dacă umblă cineva noaptea se împiedică, pentru că lumina nu este în el.
 11. A zis acestea, şi după aceea le-a spus: Lazăr, prietenul nostru, a adormit; Mă duc să-l trezesc.
 12. Deci I-au zis ucenicii: Doamne, dacă a adormit, se va face bine.
 13. Iar Iisus vorbise despre moartea lui, iar ei credeau că vorbeşte despre somn ca odihnă.
 14. Deci atunci Iisus le-a spus lor pe faţă: Lazăr a murit.
 15. Şi Mă bucur pentru voi, ca să credeţi că n-am fost acolo. Dar să mergem la el.
 16. Deci a zis Toma, care se numeşte Geamănul, celorlalţi ucenici: Să mergem şi noi şi să murim cu El.
 17. Deci, venind, Iisus l-a găsit pus de patru zile în mormânt.
 18. Iar Betania era aproape de Ierusalim, ca la cincisprezece stadii.
 19. Şi mulţi dintre iudei veniseră la Marta şi Maria ca să le mângâie pentru fratele lor.
 20. Deci Marta, când a auzit că vine Iisus, a ieşit în întâmpinarea Lui, iar Maria şedea în casă.
 21. Şi a zis către Iisus: Doamne, dacă ai fi fost aici, fratele meu n-ar fi murit.
 22. Dar şi acum ştiu că oricâte vei cere de la Dumnezeu, Dumnezeu îţi va da.
 23. Iisus i-a zis: Fratele tău va învia.
 24. Marta i-a zis: Ştiu că va învia la înviere, în ziua cea de apoi.
 25. Şi Iisus i-a zis: Eu sunt învierea şi viaţa; cel ce crede în Mine, chiar dacă va muri, va trăi.
 26. Şi oricine trăieşte şi crede în Mine nu va muri în veac. Crezi tu aceasta?
 27. Zis-a Lui: Da, Doamne. Eu am crezut că Tu eşti Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, Care a venit în lume.
 28. Şi zicând aceasta, s-a dus şi a chemat pe Maria, sora ei, zicându-i în taină: Învăţătorul este aici şi te cheamă.
 29. Când a auzit aceea, s-a sculat degrabă şi a venit la El.
 30. Şi Iisus nu venise încă în sat, ci era în locul unde Îl întâmpinase Marta.
 31. Iar iudeii care erau cu ea în casă şi o mângâiau, văzând pe Maria că s-a sculat degrabă şi a ieşit afară, au mers după ea socotind că a plecat la mormânt, ca să plângă acolo.
 32. Deci Maria, când a venit unde era Iisus, văzându-L, a căzut la picioarele Lui, zicându-I: Doamne, dacă ai fi fost aici, fratele meu n-ar fi murit.
 33. Deci Iisus, când a văzut-o plângând şi pe iudeii care veniseră cu ea plângând şi ei, a suspinat cu duhul şi S-a tulburat întru Sine.
 34. Şi a zis: Unde l-aţi pus? Zis-au Lui: Doamne, vino şi vezi.
 35. Şi a lăcrimat Iisus.
 36. Deci ziceau iudeii: Iată cât de mult îl iubea.
 37. Iar unii dintre ei ziceau: Nu putea, oare, Acesta care a deschis ochii orbului să facă aşa ca şi acesta să nu moară?
 38. Deci suspinând iarăşi Iisus întru Sine, a mers la mormânt. Şi era o peşteră şi o piatră era aşezată pe ea.
 39. Iisus a zis: Ridicaţi piatra. Marta, sora celui răposat, I-a zis: Doamne, deja miroase, că este a patra zi.
 40. Iisus i-a zis: Nu ţi-am spus că dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu?
 41. Au ridicat deci piatra, iar Iisus Şi-a ridicat ochii în sus şi a zis: Părinte, Îţi mulţumesc că M-ai ascultat.
 42. Eu ştiam că întotdeauna Mă asculţi, dar pentru mulţimea care stă împrejur am zis, ca să creadă că Tu M-ai trimis.
 43. Şi zicând acestea, a strigat cu glas mare: Lazăre, vino afară!
 44. Şi a ieşit mortul, fiind legat la picioare şi la mâini cu fâşii de pânză şi faţa lui era înfăşurată cu mahramă. Iisus le-a zis: Dezlegaţi-l şi lăsaţi-l să meargă.
 45. Deci mulţi dintre iudeii care veniseră la Maria şi văzuseră ce a făcut Iisus au crezut în El.
 46. Iar unii dintre ei s-au dus la farisei şi le-au spus cele ce făcuse Iisus.
 47. Deci arhiereii şi fariseii au adunat sinedriul şi ziceau: Ce facem, pentru că Omul Acesta face multe minuni?
 48. Dacă-L lăsăm aşa toţi vor crede în El, şi vor veni romanii şi ne vor lua ţara şi neamul.
 49. Iar Caiafa, unul dintre ei, care în anul acela era arhiereu le-a zis: Voi nu ştiţi nimic;
 50. Nici nu gândiţi că ne este mai de folos să moară un om pentru popor, decât să piară tot neamul.
 51. Dar aceasta n-a zis-o de la sine, ci, fiind arhiereu al anului aceluia, a proorocit că Iisus avea să moară pentru neam,
 52. Şi nu numai pentru neam, ci şi ca să adune laolaltă pe fiii lui Dumnezeu cei împrăştiaţi.
 53. Deci, din ziua aceea, s-au hotărât ca să-L ucidă.
 54. De aceea Iisus nu mai umbla pe faţă printre iudei, ci a plecat de acolo într-un ţinut aproape de pustie, într-o cetate numită Efraim, şi acolo a rămas cu ucenicii Săi.
 55. Şi era aproape Paştile iudeilor şi mulţi din ţară s-au suit la Ierusalim, mai înainte de Paşti, ca să se curăţească.
 56. Deci căutau pe Iisus şi, pe când stăteau în templu, ziceau între ei: Ce vi se pare? Oare nu va veni la sărbătoare?
 57. Iar arhiereii şi fariseii dăduseră porunci, că dacă va şti cineva unde este, să dea de veste, ca să-L prindă.

Citește și: Evanghelia după Ioan – Capitolul 10

S-ar putea să-ți placă și...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *