Epistola către Tit a Sfântului Apostol Pavel – Capitolul 3

Epistola către Tit a Sfântului Apostol Pavel – Capitolul 3

Aceste versete din finalul Epistolei către Tit scrisă de Apostolul Pavel, oferă instrucțiuni practice și spirituale pentru Tit și pentru comunitatea creștină pe care o conduce. Pavel subliniază importanța supunerii față de autoritățile civile, îndemnând la ascultare și la participare la fapte bune, evidențiind astfel comportamentul care ar trebui să caracterizeze viața creștinilor.

Pavel aduce aminte de starea anterioară a credincioșilor, marcând contrastul dintre viața lor de dinainte de convertire și mântuirea primită prin harul lui Dumnezeu, subliniind că mântuirea nu este rezultatul faptelor lor, ci al îndurării divine. Această mântuire este asociată cu renașterea și înnoirea prin Duhul Sfânt, care este vărsat peste credincioși prin Iisus Hristos, cu scopul de a-i face moștenitori ai vieții veșnice.

Pavel încurajează accentuarea faptelor bune, considerându-le esențiale pentru credincioși și de folos comunității. El avertizează împotriva implicării în dispute inutile și controversate, care sunt văzute ca nefolositoare și deşarte. De asemenea, Pavel oferă instrucțiuni specifice despre cum să se fie tratați cei care promovează învățături eretice, recomandând evitarea acestora după o anumită încercare de corectare.

În încheiere, Pavel menționează planurile sale personale și trimite salutări, arătând grijă pentru binele și nevoile membrilor comunității. El încheie epistola cu o binecuvântare de har pentru toți credincioșii.

Această secțiune din Epistola către Tit evidențiază teme importante pentru viața comunității creștine, cum ar fi importanța supunerii civile, valoarea faptelor bune, necesitatea evitării disputelor inutile, toate în contextul mântuirii prin harul lui Dumnezeu și a vieții sub îndrumarea Duhului Sfânt.

Epistola către Tit a Sfântului Apostol Pavel – Capitolul 3

 1. Adu-le aminte să se supună stăpânirilor şi dregătorilor, să asculte, să fie gata la orice lucru bun,
 2. Să nu defaime pe nimeni, să fie paşnici, să fie îngăduitori, arătând întreaga blândeţe faţă de toţi oamenii.
 3. Căci şi noi eram altădată fără de minte, neascultători, amăgiţi, slujind poftelor şi multor feluri de desfătări, petrecând viaţa în răutate şi pizmuire, urâţi fiind şi urându-ne unul pe altul;
 4. Iar când bunătatea şi iubirea de oameni a Mântuitorului nostru Dumnezeu s-au arătat,
 5. El ne-a mântuit, nu din faptele cele întru dreptate, săvârşite de noi, ci după a Lui îndurare, prin baia naşterii celei de a doua şi prin înnoirea Duhului Sfânt,
 6. Pe Care L-a vărsat peste noi, din belşug, prin Iisus Hristos, Mântuitorul nostru,
 7. Ca îndreptându-ne prin harul Lui, să ne facem, după nădejde, moştenitorii vieţii celei veşnice.
 8. Vrednic de crezare este cuvântul, şi voiesc să adevereşti acestea cu tărie, pentru ca acei ce au crezut în Dumnezeu să aibă grijă să fie în frunte la fapte bune. Că acestea sunt cele bune şi de folos oamenilor.
 9. Iar de întrebările nebuneşti şi de înşirări de neamuri şi de certuri şi de sfădirile pentru lege, fereşte-te, căci sunt nefolositoare şi deşarte.
 10. De omul eretic, după întâia şi a doua mustrare, depărtează-te,
 11. Ştiind că unul ca acesta s-a abătut şi a căzut în păcat, fiind singur de sine osândit.
 12. Când voi trimite pe Artemas la tine sau pe Tihic, sârguieşte-te să vii la mine la Nicopole, căci acolo m-am hotărât să iernez.
 13. Pe Zenas, cunoscătorul de lege, şi pe Apollo trimite-i mai înainte, cu bună grijă, ca nimic să nu le lipsească.
 14. Să înveţe şi ai noştri să poarte grijă de lucrurile bune, spre treburile cele de neapărată nevoie, ca ei să nu fie fără de roadă.
 15. Te îmbrăţişează toţi care sunt cu mine. Îmbrăţişează pe cei ce ne iubesc întru credinţă. Harul fie cu voi cu toţi! Amin.

Citește și: Epistola către Tit a Sfântului Apostol Pavel – Capitolul 2

S-ar putea să-ți placă și...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *