Epistola către Romani – Capitolul 7

Epistola către Romani – Capitolul 7

Acest pasaj abordează complexitatea relației dintre Lege (înțeleasă ca Legea Mozaică din Vechiul Testament) și păcat. Pavel explică că Legea în sine este sfântă și bună, deoarece ne ajută să înțelegem ce este păcatul. Cu toate acestea, el recunoaște că, în ciuda cunoașterii Legii, oamenii sunt încă înclinați spre păcat, din cauza naturii lor umane căzute.

Pavel subliniază lupta interioară pe care o are cu păcatul, chiar și ca un om care își dedică viața slujirii lui Dumnezeu. El recunoaște că, deși vrea să facă binele, se găsește adesea făcând ceea ce nu vrea – adică păcătuind. Aceasta este o luptă pe care mulți credincioși o pot recunoaște.

În final, Pavel își exprimă recunoștința că, prin Iisus Hristos, există eliberare de la această luptă cu păcatul. El încheie cu ideea că, deși trupul său poate fi supus legii păcatului, mintea sa slujește legii lui Dumnezeu. Acesta este un mesaj de speranță și de mântuire, care subliniază importanța harului și a mântuirii prin credință în Iisus Hristos.

Epistola către Romani – Capitolul 7

 1. Oare nu ştiţi, fraţilor – căci celor ce cunosc Legea vorbesc – că Legea are putere asupra omului, atâta timp cât el trăieşte?
 2. Căci femeia măritată e legată, prin lege, de bărbatul său atâta timp cât el trăieşte; iar dacă i-a murit bărbatul, este dezlegată de legea bărbatului.
 3. Deci, trăindu-i bărbatul, se va numi adulteră dacă va fi cu alt bărbat; iar dacă i-a murit bărbatul este liberă faţă de lege, ca să nu fie adulteră, luând un alt bărbat.
 4. Aşa că, fraţii mei, şi voi aţi murit Legii, prin trupul lui Hristos, spre a fi ai altuia, ai Celui ce a înviat din morţi, ca să aducem roade lui Dumnezeu.
 5. Căci pe când eram în trup, patimile păcatelor, care erau prin Lege, lucrau în mădularele noastre, ca să aducem roade morţii;
 6. Dar acum ne-am desfăcut de Lege, murind aceluia în care eram ţinuţi robi, ca noi să slujim întru înnoirea Duhului, iar nu după slova cea veche.
 7. Ce vom zice deci? Au doară Legea este păcat? Nicidecum. Dar eu n-am cunoscut păcatul, decât prin Lege. Căci n-aş fi ştiut pofta, dacă Legea n-ar fi zis: Să nu pofteşti!
 8. Dar păcatul, luând pricină prin poruncă, a lucrat în mine tot felul de pofte. Căci fără lege, păcatul era mort.
 9. Iar eu cândva trăiam fără lege, dar după ce a venit porunca, păcatul a prins viaţă;
 10. Iar eu am murit! Şi porunca, dată spre viaţă, mi s-a aflat a fi spre moarte.
 11. Pentru că păcatul, luând îndemn prin poruncă, m-a înşelat şi m-a ucis prin ea.
 12. Deci, Legea e sfântă şi porunca e sfântă şi dreaptă şi bună.
 13. Atunci, ce era bun s-a făcut pentru mine pricina morţii? Nicidecum! Ci păcatul, ca să se arate păcat, mi-a adus moartea, prin ceea ce a fost bun, pentru ca păcatul, prin poruncă, să fie peste măsură de păcătos.
 14. Căci ştim că Legea e duhovnicească; dar eu sunt trupesc, vândut sub păcat.
 15. Pentru că ceea ce fac nu ştiu; căci nu săvârşesc ceea ce voiesc, ci fac ceea ce urăsc.
 16. Iar dacă fac ceea ce nu voiesc, recunosc că Legea este bună.
 17. Dar acum nu eu fac acestea, ci păcatul care locuieşte în mine.
 18. Fiindcă ştiu că nu locuieşte în mine, adică în trupul meu, ce este bun. Căci a voi se află în mine, dar a face binele nu aflu;
 19. Căci nu fac binele pe care îl voiesc, ci răul pe care nu-l voiesc, pe acela îl săvârşesc.
 20. Iar dacă fac ceea ce nu voiesc eu, nu eu fac aceasta, ci păcatul care locuieşte în mine.
 21. Găsesc deci în mine, care voiesc să fac bine, legea că răul este legat de mine.
 22. Că, după omul cel lăuntric, mă bucur de legea lui Dumnezeu;
 23. Dar văd în mădularele mele o altă lege, luptându-se împotriva legii minţii mele şi făcându-mă rob legii păcatului, care este în mădularele mele.
 24. Om nenorocit ce sunt! Cine mă va izbăvi de trupul morţii acesteia?
 25. Mulţumesc lui Dumnezeu, prin Iisus Hristos, Domnul nostru! Deci, dar, eu însumi, cu mintea mea, slujesc legii lui Dumnezeu, iar cu trupul, legii păcatului.

Citește și: Epistola către Romani – Capitolul 6

S-ar putea să-ți placă și...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *