Epistola către Romani – Capitolul 6

Epistola către Romani – Capitolul 6

Pasajul se deschide cu o întrebare retorică despre modul în care ar trebui să ne comportăm în lumina harului Dumnezeiesc – dacă să continuăm să trăim în păcat pentru a vedea o manifestare mai mare a acestui har. În mod clar, răspunsul este “nu”. Când ne-am botezat în credința creștină, simbolic, am murit față de păcat și am fost înviați la o nouă viață prin Hristos.

Cu botezul, ne-am unit destinul cu al lui Hristos, împărtășind moartea și învierea Lui. În același timp, prin Hristos, am fost eliberați de povara și puterea păcatului. Acest act nu doar că ne-a eliberat de păcat, ci ne-a permis să trăim pentru Dumnezeu, reflectând o nouă viață marcată de sfințenie și dreptate.

Citește și: Epistola către Romani – Capitolul 5

Se continuă apoi cu ideea că, chiar dacă nu mai trăim sub lege, nu înseamnă că suntem liberi să păcătuim. Ne sunt amintite consecințele alegerii de a deveni sclavi ai păcatului sau ai dreptății. Păcatul, spune textul, duce la moarte, în timp ce ascultarea față de Dumnezeu duce la o viață de dreptate. Deși eram odată sclavi ai păcatului, acum suntem liberi și îndemnați să devenim “sclavi ai dreptății”, supunându-ne cu adevărat lui Dumnezeu.

Pasajul ne îndeamnă să ne considerăm vii pentru Dumnezeu și morți pentru păcat, să nu permitem păcatului să aibă stăpânire asupra noastră și să nu ne supunem poftelor acestuia. În schimb, trebuie să ne oferim noi înșine lui Dumnezeu și să folosim corpurile noastre pentru a servi dreptății.

În final, este adusă în discuție Legea. Deși Legea a fost dată pentru a ne ajuta să identificăm și să evităm păcatul, prin introducerea acesteia, păcatul a crescut. Însă, unde păcatul a crescut, harul lui Dumnezeu a devenit și mai abundent. În ciuda pedepsei de moarte care vine cu păcatul, prin harul lui Dumnezeu, prin Iisus Hristos, ni se oferă darul vieții veșnice. Acesta este un mesaj puternic de speranță și de mântuire.

Epistola către Romani – Capitolul 6

 1. Ce vom zice deci? Rămâne-vom, oare, în păcat, ca să se înmulţească harul?
 2. Nicidecum! Noi care am murit păcatului, cum vom mai trăi în păcat?
 3. Au nu ştiţi că toţi câţi în Hristos Iisus ne-am botezat, întru moartea Lui ne-am botezat?
 4. Deci ne-am îngropat cu El, în moarte, prin botez, pentru ca, precum Hristos a înviat din morţi, prin slava Tatălui, aşa să umblăm şi noi întru înnoirea vieţii;
 5. Căci dacă am fost altoiţi pe El prin asemănarea morţii Lui, atunci vom fi părtaşi şi ai învierii Lui,
 6. Cunoscând aceasta, că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El, ca să se nimicească trupul păcatului, pentru a nu mai fi robi ai păcatului.
 7. Căci Cel care a murit a fost curăţit de păcat.
 8. Iar dacă am murit împreună cu Hristos, credem că vom şi vieţui împreună cu El,
 9. Ştiind că Hristos, înviat din morţi, nu mai moare. Moarta nu mai are stăpânire asupra Lui.
 10. Căci ce a murit, a murit păcatului o dată pentru totdeauna, iar ce trăieşte, trăieşte lui Dumnezeu.
 11. Aşa şi voi, socotiţi-vă că sunteţi morţi păcatului, dar vii pentru Dumnezeu, în Hristos Iisus, Domnul nostru.
 12. Deci să nu împărăţească păcatul în trupul vostru cel muritor, ca să vă supuneţi poftelor lui;
 13. Nici să nu puneţi mădularele voastre ca arme ale nedreptăţii în slujba păcatului, ci, înfăţişaţi-vă pe voi lui Dumnezeu, ca vii, sculaţi din morţi, şi mădularele voastre ca arme ale dreptăţii lui Dumnezeu.
 14. Căci păcatul nu va avea stăpânire asupra voastră, fiindcă nu sunteţi sub lege, ci sub har.
 15. Oare, atunci să păcătuim fiindcă nu suntem sub lege, ci sub har? Nicidecum!
 16. Au nu ştiţi că celui ce vă daţi spre ascultare robi, sunteţi robi aceluia căruia vă supuneţi: fie ai păcatului spre moarte, fie ai ascultării spre dreptate?
 17. Mulţumim însă lui Dumnezeu, că (deşi) eraţi robi ai păcatului, v-aţi supus din toată inima dreptarului învăţăturii căreia aţi fost încredinţaţi,
 18. Şi izbăvindu-vă de păcat, v-aţi făcut robi ai dreptăţii.
 19. Omeneşte vorbesc, pentru slăbiciunea trupului vostru. – Căci precum aţi făcut mădularele voastre roabe necurăţiei şi fărădelegii, spre fărădelege, tot aşa faceţi acum mădularele voastre roabe dreptăţii, spre sfinţire.
 20. Căci atunci, când eraţi robi ai păcatului, eraţi liberi faţă de dreptate.
 21. Deci ce roadă aveaţi atunci? Roade de care acum vă e ruşine; pentru că sfârşitul acelora este moartea.
 22. Dar acum, izbăviţi fiind de păcat şi robi făcându-vă lui Dumnezeu, aveţi roada voastră spre sfinţire, iar sfârşitul, viaţă veşnică.
 23. Pentru că plata păcatului este moartea, iar harul lui Dumnezeu, viaţa veşnică, în Hristos Iisus, Domnul nostru.

S-ar putea să-ți placă și...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *