Epistola către Romani – Capitolul 5

Epistola către Romani – Capitolul 5

Acest pasaj oferă o meditație profundă asupra rolului harului divin în viețile noastre prin credința în Iisus Hristos. El se adresează ideii centrale a învățăturilor creștine despre mântuire și izbăvire, prin moartea și învierea lui Iisus.

Pacea pe care o avem cu Dumnezeu nu vine din propria noastră forță, ci prin credința în Hristos, care ne permite accesul la harul divin. În acest har, trăim și ne lăudăm, deoarece el ne oferă o nădejde sigură în gloria lui Dumnezeu.

Citește și: Epistola către Romani – Capitolul 4

Suferința este privită nu ca o pedeapsă, ci ca un mijloc de creștere spirituală. Ea ne învață răbdarea, care la rândul ei ne aduce încercare și încercarea alimentează nădejdea. În centrul acestei speranțe este iubirea lui Dumnezeu, răspândită în inimile noastre prin intermediul Duhului Sfânt.

Hristos a murit pentru noi, chiar și când eram încă păcătoși și slabi. Aceasta este cea mai mare manifestare a dragostei lui Dumnezeu pentru noi. Prin jertfa lui Hristos, am fost îndreptați și am fost salvați de mânie.

Deși păcatul a intrat în lume prin Adam și a dus la moarte, prin Iisus Hristos, harul lui Dumnezeu a prisosit. Prin ascultarea și jertfa lui Hristos, mulți care erau păcătoși pot deveni drepți. În pofida multiplicării păcatului, harul a prisosit, și astfel, harul a împărățit prin dreptate, spre viața veșnică, prin Iisus Hristos, Domnul nostru.

Epistola către Romani – Capitolul 5

 1. Deci fiind îndreptaţi din credinţă, avem pace cu Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos,
 2. Prin Care am avut şi apropiere, prin credinţă, la harul acesta, în care stăm, şi ne lăudăm întru nădejdea slavei lui Dumnezeu.
 3. Şi nu numai atât, ci ne lăudăm şi în suferinţe, bine ştiind că suferinţa aduce răbdare,
 4. Şi răbdarea încercare, şi încercarea nădejde
 5. Iar nădejdea nu ruşinează pentru că iubirea lui Dumnezeu s-a vărsat în inimile noastre, prin Duhul Sfânt, Cel dăruit nouă.
 6. Căci Hristos, încă fiind noi neputincioşi, la timpul hotărât a murit pentru cei necredincioşi.
 7. Căci cu greu va muri cineva pentru un drept; dar pentru cel bun poate se hotărăşte cineva să moară.
 8. Dar Dumnezeu Îşi arată dragostea Lui faţă de noi prin aceea că, pentru noi, Hristos a murit când noi eram încă păcătoşi.
 9. Cu atât mai vârtos, deci, acum, fiind îndreptaţi prin sângele Lui, ne vom izbăvi prin El de mânie.
 10. Căci dacă, pe când eram vrăjmaşi, ne-am împăcat cu Dumnezeu, prin moartea Fiului Său, cu atât mai mult, împăcaţi fiind, ne vom mântui prin viaţa Lui.
 11. Şi nu numai atât, ci şi ne lăudăm în Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos, prin Care am primit acum împăcarea.
 12. De aceea, precum printr-un om a intrat păcatul în lume şi prin păcat moartea, aşa şi moartea a trecut la toţi oamenii, pentru că toţi au păcătuit în el.
 13. Căci, până la lege, păcatul era în lume, dar păcatul nu se socoteşte când nu este lege.
 14. Ci a împărăţit moartea de la Adam până la Moise şi peste cei ce nu păcătuiseră, după asemănarea greşelii lui Adam, care este chip al Celui ce avea să vină.
 15. Dar nu este cu greşeala cum este cu harul, căci dacă prin greşeala unuia cei mulţi au murit, cu mult mai mult harul lui Dumnezeu şi darul Lui au prisosit asupra celor mulţi, prin harul unui singur om, Iisus Hristos.
 16. Şi ce aduce darul nu seamănă cu ce a adus acel unul care a păcătuit; căci judecata dintr-unul duce la osândire, iar harul din multe greşeli duce la îndreptare.
 17. Căci, dacă prin greşeala unuia moartea a împărăţit printr-unul, cu mult mai mult cei ce primesc prisosinţa harului şi a darului dreptăţii vor împărăţi în viaţă prin Unul Iisus Hristos.
 18. Aşadar, precum prin greşeala unuia a venit osânda pentru toţi oamenii, aşa şi prin îndreptarea adusă de Unul a venit, pentru toţi oamenii, îndreptarea care dă viaţă;
 19. Căci precum prin neascultarea unui om s-au făcut păcătoşi cei mulţi, tot aşa prin ascultarea unuia se vor face drepţi cei mulţi.
 20. Iar Legea a intrat şi ea ca se înmulţească greşeala; iar unde s-a înmulţit păcatul, a prisosit harul;
 21. Pentru că precum a împărăţit păcatul prin moarte, aşa şi harul să împărăţească prin dreptate, spre viaţa veşnică, prin Iisus Hristos, Domnul nostru.

S-ar putea să-ți placă și...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *