Epistola către Romani – Capitolul 16 (final)

Epistola către Romani – Capitolul 16 (final)

Acest fragment ne prezintă o serie de figuri importante din comunitatea creștină timpurie. Sunt evidențiate aspecte fundamentale precum solidaritatea, recunoașterea rolului fiecăruia în comunitate și importanța unității în Hristos.

În primele versete, Apostolul Pavel își exprimă aprecierea pentru Febe, Priscila, Acvila și alte personaje, recunoscând contribuțiile lor valoroase la dezvoltarea și întărirea comunității. Acesta evidențiază importanța rolurilor de serviciu în biserică și recunoaște eforturile și sacrificiile făcute de acești credincioși.

Un aspect important al acestei secțiuni este îndemnul la unitate și reciprocitate, sugerat prin cuvintele “îmbrățișați-vă unii pe alții”. Acest lucru reprezintă o invitație la comuniune frățească, bazată pe respect, iubire și ajutor reciproc.

Secțiunea următoare include un avertisment împotriva celor care creează dezbinare și conflicte în comunitate. Apostolul Pavel îi îndeamnă pe cititori să rămână fideli învățăturilor pe care le-au primit și să se îndepărteze de cei care le subminează unitatea și armonia.

În final, textul se încheie cu o serie de binecuvântări și cu reafirmarea încrederii în Dumnezeu și în puterea Sa de a întări credința credincioșilor. El se referă aici la “descoperirea tainei celei ascunse din timpuri veșnice”, care este revelarea lui Hristos și a mântuirii prin el, cea care a fost făcută cunoscută tuturor popoarelor.

 

Epistola către Romani – Capitolul 16

 1. Şi vă încredinţez pe Febe, sora noastră, care este diaconiţă a Bisericii din Chenhrea,
 2. Ca s-o primiţi în Domnul, cu vrednicia cuvenită sfinţilor şi să-i fiţi de ajutor la orice ar avea nevoie de ajutorul vostru. Căci şi ea a ajutat pe mulţi şi pe mine însumi.
 3. Îmbrăţişaţi pe Priscila şi Acvila, împreună-lucrători cu mine în Hristos Iisus,
 4. Care şi-au pus grumazul lor pentru viaţa mea şi cărora nu numai eu le mulţumesc, ci şi toate Bisericile dintre neamuri,
 5. Şi Biserica din casa lor. Îmbrăţişaţi pe Epenet, iubitul meu, care este pârga Asiei, în Hristos.
 6. Îmbrăţişaţi pe Maria care s-a ostenit mult pentru voi.
 7. Îmbrăţişaţi pe Andronic şi pe Iunias, cei de un neam cu mine şi împreună închişi cu mine, care sunt vestiţi între apostoli şi care înaintea mea au fost în Hristos.
 8. Îmbrăţişaţi pe Ampliat, iubitul meu în Domnul.
 9. Îmbrăţişaţi pe Urban, împreună-lucrător cu mine în Hristos, şi pe Stahis, iubitul meu.
 10. Îmbrăţişaţi pe Apelles, cel încercat în Hristos. Îmbrăţişaţi pe cei ce sunt din casa lui Aristobul.
 11. Îmbrăţişaţi pe Irodion, cel de un neam cu mine. Îmbrăţişaţi pe cei din casa lui Narcis, care sunt în Domnul.
 12. Îmbrăţişaţi pe Trifena şi pe Trifosa, care s-au ostenit în Domnul. Îmbrăţişaţi pe iubita Persida, care mult s-a ostenit în Domnul.
 13. Îmbrăţişaţi pe Ruf, cel ales întru Domnul, şi pe mama lui, care este şi a mea.
 14. Îmbrăţişaţi pe Asincrit, pe Flegon, pe Hermes, pe Patrova, pe Hermas şi pe fraţii care sunt împreună cu ei.
 15. Îmbrăţişaţi pe Filolog şi pe Iulia, pe Nereu şi pe sora lui, pe Olimpian şi pe toţi sfinţii care sunt împreună cu ei.
 16. Îmbrăţişaţi-vă unii pe alţii cu sărutare sfântă. Vă îmbrăţişează pe voi toate Bisericile lui Hristos.
 17. Şi vă îndemn, fraţilor, să vă păziţi de cei ce fac dezbinări şi sminteli împotriva învăţăturii pe care aţi primit-o. Depărtaţi-vă de ei.
 18. Căci unii ca aceştia nu slujesc Domnului nostru Iisus Hristos, ci pântecelui lor, şi prin vorbele lor frumoase şi măgulitoare, înşeală inimile celor fără de răutate.
 19. Căci ascultarea voastră este cunoscută de toţi. Mă bucur deci de voi şi voiesc să fiţi înţelepţi spre bine şi nevinovaţi la rău.
 20. Iar Dumnezeul păcii va zdrobi repede sub picioarele voastre pe satana. Harul Domnului nostru Iisus Hristos cu voi!
 21. Vă îmbrăţişează Timotei, cel împreună-lucrător cu mine, şi Luciu şi Iason şi Sosipatru, cei de un neam cu mine,
 22. Vă îmbrăţişez în Domnul eu, Tertius, care am scris epistola.
 23. Vă îmbrăţişează Gaius, gazda mea şi a toată Biserica. Vă îmbrăţişează Erast, vistiernicul cetăţii, şi fratele Cvartus.
 24. Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu voi cu toţi. Amin!
 25. Iar celui ce poate să vă întărească după Evanghelia mea şi după propovăduirea lui Iisus Hristos, potrivit cu descoperirea tainei celei ascunse din timpuri veşnice,
 26. Iar acum arătată prin Scripturile proorocilor, după porunca veşnicului Dumnezeu şi cunoscută la toate neamurile spre ascultarea credinţei,
 27. Unuia înţeleptului Dumnezeu, prin Iisus Hristos, fie slava în vecii vecilor. Amin!

Citește și: Epistola către Romani – Capitolul 15

S-ar putea să-ți placă și...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *