Epistola către Galateni - Capitolul 5

Epistola către Galateni – Capitolul 5

Pavel subliniază că esența credinței este lucrarea Duhului prin iubire. El îi îndeamnă pe galateni să alerge bine în credință și să nu se lase împiedicați să se supună adevărului. Îndemnul lui Pavel este ca ei să se ajute unii pe alții prin iubire, să nu abuzeze de libertatea lor pentru a-și satisface dorințele egoiste.

Pavel subliniază și contrastul dintre faptele trupului și roada Duhului. El enumera diferite fapte ale trupului care sunt incompatibile cu trăirea creștină autentică, precum: desfrânarea, necurăția, certurile, mânia, dezbinările și altele. În schimb, roada Duhului este caracterizată de: dragoste, bucurie, pace, răbdare, bunătate și multe alte virtuți.

Pavel îi îndeamnă pe galateni să-și crucifice trupul împreună cu patimile și poftele și, să trăiască în Duhul Sfânt. El le avertizează să nu cadă în capcana măririi deșarte și a pizmei, ci să trăiască în armonie și iubire reciprocă.

Prin acest capitol, Pavel aduce în prim-plan importanța libertății creștine și necesitatea de a trăi în conformitate cu Duhul Sfânt și principiile credinței, manifestând iubire și virtuți creștine. Avertizările sale îi îndeamnă pe galateni să se îndepărteze de practici și comportamente care sunt în opoziție cu voința lui Dumnezeu și să caute să trăiască în slujba celorlalți, prin iubire.

Citește și: Epistola către Galateni – Capitolul 4

Epistola către Galateni – Capitolul 5

 1. Staţi deci tari în libertatea cu care Hristos ne-a făcut liberi şi nu vă prindeţi iarăşi în jugul robiei.
 2. Iată eu, Pavel, vă spun vouă: Că de vă veţi tăia împrejur, Hristos nu vă va folosi la nimic.
 3. Şi mărturisesc, iarăşi, oricărui om ce se taie împrejur, că el este dator să împlinească toată Legea.
 4. Cei ce voiţi să vă îndreptaţi prin Lege v-aţi îndepărtat de Hristos, aţi căzut din har;
 5. Căci noi aşteptăm în Duh nădejdea dreptăţii din credinţă.
 6. Căci în Hristos Iisus, nici tăierea împrejur nu poate ceva, nici netăierea împrejur, ci credinţa care este lucrătoare prin iubire.
 7. Voi alergaţi bine. Cine v-a oprit ca să nu vă supuneţi adevărului?
 8. Înduplecarea aceasta nu este de la cel care vă cheamă.
 9. Puţin aluat dospeşte toată frământătura.
 10. Eu am încredere în voi, întru Domnul, că nimic altceva nu veţi cugeta; dar cel ce vă tulbură pe voi îşi va purta osânda, oricine ar fi el.
 11. Dar eu, fraţilor, dacă propovăduiesc încă tăierea împrejur, pentru ce mai sunt prigonit? Deci, sminteala crucii a încetat!
 12. O, de s-ar tăia de tot cei ce vă răzvrătesc pe voi!
 13. Căci voi, fraţilor, aţi fost chemaţi la libertate; numai să nu folosiţi libertatea ca prilej de a sluji trupului, ci slujiţi unul altuia prin iubire.
 14. Căci toată Legea se cuprinde într-un singur cuvânt, în acesta: Iubeşte pe aproapele tău ca pe tine însuţi.
 15. Iar dacă vă muşcaţi unul pe altul şi vă mâncaţi, vedeţi să nu vă nimiciţi voi între voi.
 16. Zic dar: În Duhul să umblaţi şi să nu împliniţi pofta trupului.
 17. Căci trupul pofteşte împotriva duhului, iar duhul împotriva trupului; căci acestea se împotrivesc unul altuia, ca să nu faceţi cele ce aţi voi.
 18. Iar de vă purtaţi în Duhul nu sunteţi sub Lege.
 19. Iar faptele trupului sunt cunoscute, şi ele sunt: adulter, desfrânare, necurăţie, destrăbălare,
 20. Închinare la idoli, fermecătorie, vrajbe, certuri, zavistii, mânii, gâlcevi, dezbinări, eresuri,
 21. Pizmuiri, ucideri, beţii, chefuri şi cele asemenea acestora, pe care vi le spun dinainte, precum dinainte v-am şi spus, că cei ce fac unele ca acestea nu vor moşteni împărăţia lui Dumnezeu.
 22. Iar roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea, îndelungă-răbdarea, bunătatea, facerea de bine, credinţa,
 23. Blândeţea, înfrânarea, curăţia; împotriva unora ca acestea nu este lege.
 24. Iar cei ce sunt ai lui Hristos Iisus şi-au răstignit trupul împreună cu patimile şi cu poftele.
 25. Dacă trăim în Duhul, în Duhul să şi umblăm.
 26. Să nu fim iubitori de mărire deşartă, supărându-ne unii pe alţii şi pizmuindu-ne unii pe alţii.

Biblia sau Sfânta Scriptură a Vechiului și Noului Testament. Traducere literală

S-ar putea să-ți placă și...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *