Epistola către Filipeni – Capitolul 4

Epistola către Filipeni – Capitolul 4 (final)

În total, acest pasaj reflectă devotamentul lui Pavel pentru misiunea sa, încrederea în providența divină și dragostea profundă pentru comunitatea de la Filipi.

Semnificație

Versetele 1-3. Pavel își exprimă dragostea pentru credincioșii din Filipi, îndemnându-i să rămână statornici în Domnul. El îi roagă pe Evodia și Sintihi să se reconcilieze, iar pe Sizig, care pare să fie o figură de autoritate în comunitate, să ajute în acest sens.

Versetele 4-7. Pavel încurajează filipenii să se bucure în Domnul, să trăiască în pace și să se încredințeze lui Dumnezeu, fără a se îngrijora. Aceasta este o temă constantă în învățăturile lui Pavel: pacea și bucuria care provin din încrederea în Dumnezeu.

Versetele 8-9. Pavel îi îndeamnă pe filipeni să se concentreze asupra a tot ceea ce este adevărat, cinstit, drept, pur, vrednic de iubit, cu nume bun, virtuos și laudabil. Acesta este un îndemn la gândire pozitivă și la trăirea unei vieți virtuoase.

Versetele 10-14. Pavel mulțumește filipenilor pentru sprijinul lor financiar. El recunoaște că a trecut prin perioade de belșug și de lipsuri, dar a învățat să fie mulțumit în orice situație, pentru că se bazează pe puterea lui Hristos.

Citește și: Epistola către Filipeni – Capitolul 3

Versetele 15-18. Pavel reamintește filipenilor de ajutorul lor constant, menționând în special că au fost singura comunitate care l-a sprijinit financiar la începutul predicării sale. El apreciază darurile lor, dar subliniază că, scopul său este să crească rodul spiritual în viața lor.

Versetele 19-20. Pavel îi binecuvântează pe filipeni, exprimându-și încrederea că Dumnezeu le va împlini toate nevoile. El încheie cu un act de laudă adresat lui Dumnezeu.

Versetele 21-23. Pavel încheie cu salutări din partea sa și a celorlalți cu el, trimițând în special salutări de la cei din casa Cesarului – un semn că Evanghelia a ajuns chiar și în inima Imperiului Roman. El încheie cu o binecuvântare: “Harul Domnului Iisus Hristos să fie cu duhul vostru!”.

Epistola către Filipeni – Capitolul 4

 1. Deci, fraţii mei iubiţi şi mult doriţi, bucuria şi cununa mea, aşa să staţi întru Domnul, iubiţii mei.
 2. Rog pe Evodia şi rog pe Sintihi să aibă aceleaşi gânduri în Domnul.
 3. Încă te rog şi pe tine, credinciosule Sizig, ajută-le lor, ca pe unele care au luptat pentru Evanghelie, împreună cu mine şi cu Clement şi cu ceilalţi împreună-lucrători cu mine, ale căror nume sunt scrise în cartea vieţii.
 4. Bucuraţi-vă pururea întru Domnul. Şi iarăşi zic: Bucuraţi-vă.
 5. Îngăduinţa voastră să se facă ştiută tuturor oamenilor. Domnul este aproape.
 6. Nu vă împovăraţi cu nici o grijă. Ci întru toate, prin închinăciune şi prin rugă cu mulţumire, cererile voastre să fie arătate lui Dumnezeu.
 7. Şi pacea lui Dumnezeu, care covârşeşte orice minte, să păzească inimile voastre şi cugetele voastre, întru Hristos Iisus.
 8. Mai departe, fraţilor, câte sunt adevărate, câte sunt de cinste, câte sunt drepte, câte sunt curate, câte sunt vrednice de iubit, câte sunt cu nume bun, orice virtute şi orice laudă, la acestea să vă fie gândul.
 9. Cele ce aţi învăţat şi aţi primit şi aţi auzit şi aţi văzut la mine, acestea să le faceţi, şi Dumnezeul păcii va fi cu voi.
 10. M-am bucurat mult în Domnul, că a înflorit iarăşi purtarea voastră de grijă pentru mine, precum o şi aveaţi, dar v-a lipsit prilejul.
 11. N-o spun ca şi cum aş duce lipsă, fiindcă eu m-am deprins să fiu îndestulat cu ceea ce am.
 12. Ştiu să fiu şi smerit, ştiu să am şi de prisos; în orice şi în toate m-am învăţat să fiu şi sătul şi flămând, şi în belşug şi în lipsă.
 13. Toate le pot întru Hristos, Cel care mă întăreşte.
 14. Însă bine aţi făcut că aţi împărtăşit cu mine necazul.
 15. Doar şi voi ştiţi, filipenilor, că la începutul Evangheliei, când am plecat din Macedonia, nici o Biserică nu s-a unit cu mine, când era vorba de dat şi de primit, decât voi singuri.
 16. Pentru că şi în Tesalonic, o dată şi a doua oară, mi-aţi trimis ca să am cele trebuincioase.
 17. Nu că doar caut darul vostru, dar caut rodul care prisoseşte, în folosul vostru.
 18. Am de toate şi am şi de prisos; m-am îndestulat primind de la Epafrodit cele ce mi-aţi trimis, miros cu bună mireasmă, jertfă primită, bineplăcută lui Dumnezeu.
 19. Iar Dumnezeul meu să împlinească toată lipsa voastră după bogăţia Sa, cu slavă, întru Hristos Iisus.
 20. Iar lui Dumnezeu şi Tatălui nostru, slavă în vecii vecilor! Amin.
 21. Îmbrăţişaţi în Hristos Iisus pe toţi sfinţii. Vă îmbrăţişează pe voi fraţii care sunt împreună cu mine.
 22. Vă îmbrăţişează pe voi toţi sfinţii, mai ales cei din casa Cesarului.
 23. Harul Domnului Iisus Hristos să fie cu duhul vostru!

Biblia sau Sfânta Scriptură a Vechiului și Noului Testament. Traducere literală

S-ar putea să-ți placă și...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *