Epistola către Efeseni a Sfântului Apostol Pavel – Capitolul 6 (final)

Epistola către Efeseni a Sfântului Apostol Pavel – Capitolul 6 (final)

Aceste versete din finalul Epistolei către Efeseni, Capitolul 6, scrisă de Apostolul Pavel, oferă instrucțiuni specifice pentru diferite grupuri din comunitatea creștină – copii, părinți, slujitori și stăpâni – și încheie cu un apel la lupta spirituală și la rugăciune.

Pavel începe prin a le cere copiilor să asculte de părinții lor “în Domnul”, subliniind că aceasta este o poruncă cu promisiune, referindu-se la porunca a cincea din Decalog, care promite o viață lungă și prosperă pe pământ pentru cei care își cinstește părinții.

Părinților li se cere să nu își întărâte copiii la mânie, ci să îi crească în învățătura și certarea Domnului, indicând o abordare echilibrată și plină de dragoste în educația copiilor.

Pavel se adresează apoi slujitorilor, îndemnându-i să își servească stăpânii “ca pe Domnul”, nu doar pentru a plăcea oamenilor, ci ca un act de slujire față de Hristos. Stăpânilor li se cere să trateze slujitorii cu dreptate și să renunțe la amenințări, recunoscând că atât ei cât și slujitorii lor au același Stăpân în ceruri.

Secțiunea următoare este un apel vibrant la lupta spirituală, îndemnându-i pe credincioși să se îmbrace cu “toate armele lui Dumnezeu” pentru a putea rezista în fața diavolului și a uneltirilor sale. Pavel descrie diferitele componente ale armurii spirituale: cingătoarea adevărului, platoșa dreptății, încălțămintea gata de a vesti Evanghelia păcii, pavăza credinței, coiful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Această imagine a armurii este folosită pentru a sublinia necesitatea pregătirii și a vigilenței în viața spirituală.

Pavel încheie cu un apel la rugăciune constantă și vigilență, cerând rugăciuni și pentru el însuși, pentru ca să poată vorbi cu îndrăzneală Evanghelia, chiar și în lanțuri. Epistola se încheie cu binecuvântări de pace, dragoste și har pentru cititori, exprimând dorința ca aceștia să iubească pe Domnul Iisus Hristos “întru curăție”.

Această secțiune din Epistola către Efeseni subliniază importanța ascultării și respectului reciproc în comunitatea creștină, necesitatea pregătirii pentru lupta spirituală și puterea rugăciunii.

Epistola către Efeseni a Sfântului Apostol Pavel – Capitolul 6 (final)

 1. Copii, ascultaţi pe părinţii voştri în Domnul că aceasta este cu dreptate.
 2. “Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, care este porunca cea dintâi cu făgăduinţa:
 3. Ca să-ţi fie ţie bine şi să trăieşti ani mulţi pe pământ”.
 4. Şi voi, părinţilor, nu întărâtaţi la mânie pe copiii voştri, ci creşteţi-i întru învăţătura şi certarea Domnului.
 5. Slugilor, ascultaţi de stăpânii voştri cei după trup, cu frică şi cu cutremur, întru curăţia inimii voastre, ca şi de Hristos,
 6. Nu slujind numai când sunt cu ochii pe voi, ca cei ce caută să placă oamenilor, ci ca slugile lui Hristos, făcând din suflet voia lui Dumnezeu,
 7. Slujind cu bunăvoinţă, ca şi Domnului şi nu ca oamenilor,
 8. Ştiind fiecare, fie rob, fie de sine stăpân, că faptele bune pe care le va face, pe acelea le va lua ca plată de la Domnul.
 9. Iar voi, stăpânilor, faceţi tot aşa faţă de ei, lăsând la o parte ameninţarea, ştiind că Domnul lor şi al vostru este în ceruri şi că la El nu încape părtinire.
 10. În sfârşit, fraţilor, întăriţi-vă în Domnul şi întru puterea tăriei Lui.
 11. Îmbrăcaţi-vă cu toate armele lui Dumnezeu, ca să puteţi sta împotriva uneltirilor diavolului.
 12. Căci lupta noastră nu este împotriva trupului şi a sângelui, ci împotriva începătoriilor, împotriva stăpâniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii, care sunt în văzduh.
 13. Pentru aceea, luaţi toate armele lui Dumnezeu, ca să puteţi sta împotrivă în ziua cea rea, şi, toate biruindu-le, să rămâneţi în picioare.
 14. Staţi deci tari, având mijlocul vostru încins cu adevărul şi îmbrăcându-vă cu platoşa dreptăţii,
 15. Şi încălţaţi picioarele voastre, gata fiind pentru Evanghelia păcii.
 16. În toate luaţi pavăza credinţei, cu care veţi putea să stingeţi toate săgeţile cele arzătoare ale vicleanului.
 17. Luaţi şi coiful mântuirii şi sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu.
 18. Faceţi în toată vremea, în Duhul, tot felul de rugăciuni şi de cereri, şi întru aceasta priveghind cu toată stăruinţa şi rugăciunea pentru toţi sfinţii.
 19. Rugaţi-vă şi pentru mine, ca să mi se dea mie cuvânt, când voi deschide gura mea, să fac cunoscută cu îndrăzneală taina Evangheliei,
 20. Pe care o binevestesc, în lanţuri, ca să vorbesc despre Evanghelie, fără sfială, precum şi trebuie să vorbesc.
 21. Iar ca să ştiţi şi voi cele despre mine şi ce fac, Tihic, iubitul frate şi credinciosul slujitor întru Domnul, vi le va aduce la cunoştinţă pe toate;
 22. L-am trimis pe el la voi, pentru aceasta, ca să aflaţi cele despre noi şi să mângâie inimile voastre.
 23. Pace fraţilor şi dragoste, cu credinţă de la Dumnezeu-Tatăl şi de la Domnul Iisus Hristos.
 24. Harul fie cu toţi care iubesc pe Domnul nostru Iisus Hristos întru curăţie.

Citește și: Epistola către Efeseni a Sfântului Apostol Pavel – Capitolul 5

S-ar putea să-ți placă și...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *